Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

OZNAMY OBFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 37 zo 4. 5. 2005 Oznamuje FK, FO, rozhodcom a delegátom ObFZ prípadné zmeny ÚHČ MZ, ak by hokejisti Slovenska hrali v záverečných súbojoch o medaily v zápasoch so začiatkom o 16.15 h: - v sobotu (semifinále) majú FK, FO v súťažiach žiakov možnosť po vzájomnej dohode odohrať MZ o 14.00 h s podmienkou, že uvedené oznámia rozhodcovi a zabezpečia jeho účasť na MZ! Toto platí i pre MZ prípravky Tesáre - Radošina a dorast Solčany - Prašice. - v nedeľu (o bronz) by sa ÚHČ MZ dospelých zmenil na 14.00 h a dorastu na 11.50 h! DISCIPLINÁRNA KOMISIA Tresty od 2. 5. ŽIACI Pokuta: Práznovce - 600 Sk na návrh KM ObFZ (RS-B-14h). DORAST 1 MZ „N“, 4 ŽK (DP1-13/5a): Martin Tatarka (Práznovce). 3 MZ „N“: Lukáš Chromý (N. Blatnica) - DP1-6/1b. Pokuta: Čermany - 2 000 Sk + 100 Sk rok. popl. na návrh ŠTK ObFZ pre pokus o neoprávnený štart hráča v MZ Čermany - Prašice (DP2/6). Zákaz výkonu funkcie - 1 mesiac „N“ do 2. 6. (DP1-9/2b, DP - čl. 11): Štefan Kuchtiak (Čermany) - kapitána, Dušan Lukáč (Čermany) - vedúceho družstva; Čermany - rok. popl. 2 x 100 Sk. DOSPELÍ 1 MZ „N“, 4 ŽK (DP1-13/5a): Miloš Mekýš (Kovarce); Peter Klieštinec (H. Chlebany); Miroslav Gálik (Behynce). 1 MZ „N“: Zdenko Bodocký (Rajčany) - DP1-5a. 2 MZ „N“, 8 ŽK (DP1-13/5b): Daniel Huba (Urmince). 3 MZ „N“: Michal Konštiak (N. Blatnica) - DP1-3b; Michal Guliš (Krnča) - DP1-3b. Pokuta: Kovarce - 100 Sk + 200 Sk rok. popl. za nezaslanie rok. popl. za hráča po 4 ŽK v stanovenom termíne (DP2/6). Splatnosť pokút a rok. popl. je do 18. 5. ŠPORT.-TECHN. KOMISIA DORAST Zmeny MZ: MO 16. kolo Solčany - Kamanová 26. 5. (štvrtok) o 17.00 h; II. tr. 16. kolo Krušovce - Kovarce 26. 5. (štvrtok) o 17.00 h; Krtovce - V. Dvorany 27. 5. (piatok) o 15.50 h v Krtovciach ako predzápas dospelých. Čermany - odstupuje vedúceho družstva Dušana Lukáča a kapitána Štefana Kuchtiaka na doriešenie DK ObFZ. DOSPELÍ Pokuta: Hajná N. Ves - 200 Sk + 200 Sk rok. popl. za opakovaný oneskorený príchod na MZ Bojná OMD - Hajná N. Ves (RS-B-14k), splatnosť do 18. 5. KOMISIA MLÁDEŽE ŽIACI Kontumácia: MO sk. A 18. kolo Krušovce - Práznovce 3:0 pre nedostavenie sa Práznoviec na MZ (SP-100/b), priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Krušoviec (SP-106/1), Práznovce - rok. popl. 50 Sk do 18. 5. a uhradiť Krušovciam popl. 600 Sk (RS-A-7b) do 7 dní od uverejnenia, ústrižok o zaplatení predložiť KM ObFZ. Zmeny MZ: MO sk. B 24. kolo Nemčice - Urmince 24. 5. (utorok) o 17.00 h (dohoda FO); MO sk. A 24. kolo V. Bedzany - Mýtna N. Ves 28. 5. (sobota) o 15.00 h ako predzápas V. ligy dorastu. PRÍPRAVKA Zmena MZ: MO 15. kolo Tesáre - Topoľčany C 18. 5. (streda) o 16.30 h. KOMISIA ROZHODCOV Oznamuje FK, FO a záujemcom, že 11. 6. (sobota) o 8.00 h v zasadačke ObFZ TO organizuje školenie nových rozhodcov futbalu III. triedy pre súťaže riadené ObFZ TO. Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na sekretariáte ObFZ TO. Oznamuje rozhodcom ObFZ TO, že 18. 6. (sobota) o 8.00 h na futbalovom štadióne v Topoľčanoch organizuje fyzické previerky rozhodcov ObFZ spojené s vyhodnotením s. r. 2004/05. Rozhodcovia si so sebou prinesú športové oblečenie, písacie potreby, preukaz rozhodcu, platné potvrdenie o lekárskej prehliadke, bez ktorej nebudú môcť absolvovať fyzické previerky, a 100 Sk poplatok. Oznámenie sa dáva včas, aby si rozhodcovia mohli zariadiť svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa uvedenej akcie mohli zúčastniť, pretože náhradný termín nebude z časových dôvodov, a preto sa nebudú brať do úvahy ani žiadne ospravedlnenia! OBSADENIE R a D DOSPELÍ - 22. 5. o 17.00 h MO: Nemčice - Preseľany (Barát, Macko, R. Janík - Síleš), Chrabrany - Hrušovany (Kakula, Vojtela, Fulka - J. Mokoš), Prašice - Jacovce (Jakubík, J. Pastor, Žitňanský - J. Goga), Ludanice - Kamanová (Hazucha, J. Zachar ml., ZsFZ - J. Candrák), Čermany - H. Obdokovce (Šlosár, Beliansky, Trenčanský - M. Mokoš), Rajčany - N. Blatnica (M. Rybanský st., R. Pastor, Buranský - Jančovič), TO B/N. Streda - Urmince (Tomka, Sedlár, Ladický - Kmotorka), Bojná - Mýtna N. Ves (Wenderla, P. Rybanský, J. Dubný - J. Dubný). II. TRIEDA: Kuzmice - V. Ripňany (Petruš, Novotný - J. Zachar st.), Kovarce - V. Bedzany (M. Candrák, Babkovič, Kluka - M. Grác), Oponice - Práznovce (J. Klačanský, Gregorík, Vendég - Hrončok), Krtovce - Krušovce nedeľa 10.30 (P. Rybanský, Jakubík, M. Rybanský ml. - M. Janík), Krnča - Tesáre (Ľ. Goga, Žember - Pavlík), H. Chlebany - Koniarovce (M. Rybanský ml., Toman, Smatana - M. Janík), H. Štitáre - Závada (Babušík, Šimon, Krepuš - Mandúch), Behynce - V. Dvorany nedeľa 10.30 (Žitňanský, Kakula, Ľ. Goga - Pavlík). III. TRIEDA: Čeľadince - Bojná OMD (Slížka, Danko), M. Ripňany - Norovce nedeľa 10.30 (B. Zachara, R. Klačanský), Blesovce - Hajná N. Ves (Pastva, Halíček), Orešany - Lipovník (R. Klačanský, B. Zachara), N. Blatnica B/Vozokany - Šalgovce sobota 17.00 vo Vozokanoch (M. Rybanský st., Pastva). DORAST - 22. 5. o 14.50 h MO: Chrabrany - Solčany (Vojtela, Fulka), Prašice - Jacovce (J. Pastor, Žitňanský), Krušovce - Kamanová sobota 17.00 (Sedlár, Halíček), Čermany - H. Obdokovce (Beliansky, Trenčanský), Rajčany - N. Blatnica (R. Pastor, Buranský), TO B/N. Streda - Urmince (Sedlár, Ladický), Tovarníky - Kovarce nedeľa 14.50 (Bartoník). II. TRIEDA: Oponice - Práznovce (Gregorík, Vendég), H. Chlebany - Koniarovce (Toman, Smatana), H. Štitáre - Závada (Šimon, Krepuš), Behynce - V. Dvorany sobota 17.00 (B. Zachara, R. Klačanský). ŽIACI - 21. 5. o 17.00 h MO sk. A: Rajčany - Krnča (Lištiak), Mýtna N. Ves - TO B/N. Streda (Beliansky), Kovarce - V. Bedzany (Jakubík), H. Chlebany - Hrušovany (Ladický), Práznovce - Solčany sobota 10.30 (Wenderla), Oponice - Ludanice (Kluka). MO sk. B: Urmince - Radošina (R. Pastor), H. Obdokovce - Nemčice (J. Pastor), Tovarníky - Bojná OMD sobota 10.30 (Tomka), Velušovce - Prašice (J. Dubný), N. Blatnica - Bojná (Fulka), Blesovce - V. Dvorany (Bartoník), V. Ripňany - Čermany (P. Rybanský). PRÍPRAVKA - 21. 5. o 10.30 h MO: Radošina - Jacovce B (Trenčanský), Krušovce - TO B/N. Streda (Beliansky), Kuzmice - H. Obdokovce (Halíček), Jacovce A - Bojná (J. Dubný), Tesáre - Topoľčany C streda 18. 5. o 16.30 (Smatana). Dohrávané 16. kolo DOSPELÍ - 27. 5. o 18.00 h MO: Preseľany - Jacovce (Tomka, Šlosár, Trenčanský - M. Mokoš), Hrušovany - Kamanová (J. Dubný, Fulka, Novotný - J. Dubný), Nemčice - H. Obdokovce (J. Pastor, M. Rybanský st., Buranský - J. Zachar st.), Chrabrany - N. Blatnica (Petruš, Jakubík, Ladický - J. Candrák), Prašice - Urmince (Hazucha, M. Candrák, B. Zachara - Hrončok), Ludanice - Mýtna N. Ves (Števčík, Beliansky, Vojtela - M. Janík), Čermany - Bojná (Kakula, Ľ. Goga, Pastva - J. Goga), Rajčany - TO B/N. Streda (Wenderla, Barát, J. Grác - J. Mokoš). II. TRIEDA: V. Ripňany - Práznovce (Babušík, Vendég, Bartoník - Mandúch), V. Bedzany - Krušovce (M. Rybanský ml., Toman, R. Janík - Kmotorka), Kuzmice - Tesáre (J. Klačanský, Macko - M. Grác), Kovarce - Koniarovce (Žitňanský, R. Klačanský, Halíček - Pavlík), Oponice - Závada (P. Rybanský, Krepuš, Šimon - Síleš), Krtovce - V. Dvorany (R. Pastor, Žember), Krnča - Behynce (Sedlár, Slížka), H. Chlebany - H. Štitáre (Kluka, Danko, Smatana - Jančovič). DORAST - 27. 5. o 15.50 h MO: Nemčice - H. Obdokovce (M. Rybanský st., Buranský), Chrabrany - N. Blatnica (Jakubík, Ladický), Prašice - Urmince (M. Candrák, B. Zachara), Čermany - Tovarníky (Ľ. Goga, Pastva), Rajčany - TO B/N. Streda (Barát, J. Grác), Solčany - Kamanová štvrtok 26. 5. o 17.00 (Lištiak, Barát), Krušovce - Kovarce štvrtok 26. 5. o 17.00 (Tomka, Buranský). II. TRIEDA: V. Ripňany - Práznovce (Vendég, Bartoník), Oponice - Závada (Krepuš, Šimon), Krnča - Behynce (Slížka), H. Chlebany - H. Štitáre (Danko, Smatana), Krtovce - V. Dvorany v Krtovciach ako predzápas dospelých (Žember).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 899
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 9 748
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 278
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 533
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 170
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 4 926
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 699
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 531

Blogy SME

 1. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 2. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 3. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 4. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 6. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 7. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 8. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 348
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 344
 3. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 11 026
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 268
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 655
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 7 693
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 409
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 357
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Do zoznamu opravených ulíc pribudla aj Ulica Jesenského.

Pre vodičov budú platiť dočasné obmedzenia.


10. aug
Hradisko Valy - Bojná

Krásne miesta sú aj v blízkosti Topoľčian. Prístupné sú do hodiny jazdy autom a všetky zvládnu aj deti.


9. aug

Informácie a reporty zo všetkých trávnikov


8. aug

Poznáme výhercov veľkej záhradkárskej súťaže.


8. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom.


20 h

Blogy SME

 1. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 2. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 3. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 4. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 6. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 7. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 8. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 348
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 344
 3. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 11 026
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 268
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 655
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 7 693
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 409
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 357
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu