Utorok, 26. október, 2021 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Ako to vyzeralo po oslobodení okresu

Jar 1945 sa v regióne nespájala iba a výhradne s radosťou zo skončenia vojny.

Hľadanie hrobu Špánika po oslobodení r. 1945. Na dvore Rosenberger, kde bol Špánik údajne zavraždený.Hľadanie hrobu Špánika po oslobodení r. 1945. Na dvore Rosenberger, kde bol Špánik údajne zavraždený.

Rok 1945 patrí k rokom, ktoré vo veľkej miere zasiahli do modernej histórie nielen Slovenska, ale aj celej Európy, ba celého sveta. Bol to rok, v ktorom sa toho udialo mnoho. Zlomové udalosti roku 1945, prirodzene, zasiahli aj región Topoľčian. Stalo sa tu toho veľa, ale ako tému článku som si tentokrát zvolil vybrané udalosti, ktoré sa stali bezprostredne po oslobodení nášho regiónu.

Mŕtvoly v Prašiciach
Proces obnovy a návrat do mierových čias nebol vždy príjemný, ani hladký. Vhodnou ilustráciou sú napríklad udalosti z Prašíc. Okresný národný výbor v Topoľčanoch vydal 8. apríla nariadenie. V obvode Prašíc sa nachádzalo viacero nepochovaných mŕtvol. Vzhľadom k faktu, že už v apríli býva teplo, muselo sa

Skryť Vypnúť reklamu
Prečítajte si tiež Najstarší občan Prašíc oslávil 103 rokov Čítajte 

urýchlene pristúpiť k ich pochovaniu. MUDr. Ján Rada, lekár v Prašiciach po obhliadke miest uviedol, že sa našlo 17 mŕtvol, z ktorých sa 5 mohlo identifikovať. Väčšinou boli nahé, so znakmi po strelných ranách. Až na tri prípady boli telá pochované na cintoríne v Prašiciach s plnou cirkevnou pietou v očíslovaných hroboch.

Viditeľné stopy vojny boli napríklad aj v Tovarníkoch. Pri obci bol vykopaný asi 500 m dlhý protitankový zákop, ktorý asi mesiac kopalo údajne 200 robotníkov. Tento bolo treba po vojne urýchlene zasypať, aby sa tam mohlo siať. To si žiadalo vyše 100 kopáčov na 8-10 dní, problém bol ale v tom, že obec si nemohla dovoliť ich platiť zo svojho, nemala peniaze. Riešiť to mal opäť ONV v Topoľčanoch. Zničené či poškodené ustupujúcimi Nemcami boli aj viaceré úseky na železniciach, výhybky či mosty. Všetko si žiadalo rýchlu opravu.

Obdobie tesne po prechode frontu bolo tiež obdobím, ktoré prialo rôznym indivíduám, ba priam kriminálnikom. Skrátka využili atmosféru neistoty, resp. využili čas, kým sa dalo všetko do poriadku. Ako príklad nám môže poslúžiť hlásenie z četníckej stanice v Topoľčanoch číslo 884/35 zo dňa 6. apríla 1945. Veliteľ stanice, hlavný dôstojnícky zástupca Bolerázsky , oznamoval, že sa v Topoľčanoch a okolí skrývajú rôzni jedinci, ktorí, vydávajúc sa za partizánov, prepadávajú obyvateľov. S pomocou zbraní žiadali od nich cennosti – a najmä peniaze. 3. apríla, tzn. deň po oslobodení, prišli na poludnie do bytu Františka Valoviča na Baštínskej ulici v Topoľčanoch dvaja muži so samopalmi, jeden mal sovietsku a jeden našu rovnošatu. Valovič nebol doma, a tak boli na odchode, keď v tom sa Valovič vrátil. Pod hrozbou zastrelenia od neho muži chceli 100 000 korún. Valovič zo strachu privolil, a keďže bola doma manželka ktorá veľmi plakala, jeden z mužov jej 14 000 korún vrátil. Potom muži odišli s tým, že Valovič mal zákaz hodinu vychádzať z bytu von. Vraj bolo pred bytom ďalších pár mužov, ktorí na všetko dohliadali.
V ten istý deň, o hodinu neskôr, tí istí muži vpadli do obchodu hodinára Michala Baraniviča na námestí. Majiteľa muži prinútili sa postaviť ku vchodu, že oni si vyberú čo budú chcieť. Vzali dovedna 68000 korún, a k tomu bližšie neurčené hodinky. Podľa získaných správ sa mali muži zdržovať hlavne v okolí Janovej Vsi, kde sa tiež vydávali za partizánov, vzbudzovali u ľudí strach, a bolo aj tu pár krádeží. Skupina mala byť potlačená pomocou armády. Či sa tak aj skutočne stalo, to je už neznáme .

V podobnej záležitosti mali žandári plné ruky práce aj v Žabokrekoch nad Nitrou. Národný výbor nariadil, aby žandári zaistili a predviedli k okresnému súdu pekára Beniaka. Bol podozrivý z toho, že vydávajúc sa za partizána, vylákal v Topoľčanoch väčší obnos peňazí a rozbil pri tom niekoľko pecí. Beniak ale v čase zaistenia vykonával službu u MNV v Baťovanoch a navyše, veliteľ stráže v meste, Peter Ľupták, vyhlásil, že celú záležitosť týkajúcu sa Beniaka vybaví osobne. Ako to dopadlo, to nie je tiež z archívnych spisov jasné.

Rabovali kaštiele

Skryť Vypnúť reklamu
Prečítajte si tiež V malej dedinke vyrábali veľké stoličky Čítajte 

Bohužiaľ, po skončení 2. svetovej vojny sa zmrákalo aj nad mnohými slovenskými pamiatkami. Kaštieľ v Tovarníkoch bol obyvateľmi z okolia vyrabovaný. ONV v Topoľčanoch dňa 5. apríla v tejto veci vydal notárskemu úradu prípis – vyhlášku v tomto znení: „Nechajte ihneď vyhlásiť v obci Tovarníky, aby každý kto niečo ukradol z kaštiela v Tovarnikách, ihneď to doniesol späť a uložil to na chodbu tohoto kaštieľa. Kto tak neučiní a bude u neho neskoršie nájdený ukradnutý predmet, vystavuje sa prísnemu potrestaniu!“. Efekt vyhlášky bol pravdepodobne diskutabilný.

Podobný osud čakal aj na iné kaštiele, v okolí Topoľčian šlo napríklad o kaštieľ v Nitrianskej Strede. Tu ho ale nerabovali len miestni občania (a obyvatelia Solčian a Čeladiniec), ale aj nemeckí a maďarskí vojaci, ktorí na ňom ešte pred oslobodením postupne vylamovali dvere a odnášali rôzne veci. Predo-všetkým šlo o rôzny zdravotnícky materiál, pretože tam bol nemocničný sklad Štátnej nemocnice v Topoľčanoch. Civilné obyvateľstvo sa primárne zameriavalo na krádeže zariadenia kaštieľa. Aj v Nitrianskej Strede, Solčanoch aj v Čeladinciach bola vybubnovaná výzva na vrátenie ukradnutých vecí späť. Aj v tomto prípade asi nebol úspech veľký.

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. To platilo vždy, a vždy platiť bude. Dňa 20. apríla 1945 pyrotechnický personál z Topoľčian odstraňoval v Lovasovciach, tzn. dnešných Koniarovciach, nevybuchnuté bomby a iný materiál. Do obce prišla komisia pod velením stotníka Čunderlíka. Členmi boli poručík Štefan Ferko, rotný Pavol Knazúr, nadporučík Alexander Rod a Jolana Chudá, známa Pavla Knazúra, ktorá ho požiadala či by ju mohol z Nitry (odkiaľ komisia vyrazila) odviezť do Mýtnej Novej Vsi. Komisia prišla, zaistilo sa asi 45 mínometných mín a Čunderlík dal Knazúrovi rozkaz na odvoz mín asi 100m južne od obce, kde mali byť odborne zneškodnené. Zvyšok komisie, okrem Chudej, šiel k železnému mostu pri rieke, aby tu zneškodnili ďalšie míny, čo sa aj podarilo. Keď sa vrátili do dediny tak sa dozvedeli, že rotný Knazúr je mŕtvy a viacero ľudí ranených.

Knazúr a niekoľko civilistov odviezli míny na poštovej káre za dedinu, a ako to už býva, keď sa míny ukladali na zem, začali sa okolo objavovať rôzni ľudia, vrátane J. Chudej a miestnych detí. Okolo 15.30 h nastal z neznámeho dôvodu výbuch. Rotný Kňazúr bol na mieste mŕtvy, Jolana Chudá umrela o pol hodiny neskôr a 5 ďalších osôb bolo rôzne zranených. Telo rotného Knazúra bolo nájdené 8 metrov od miesta výbuchu. Okrem toho 20. apríla v Lovasovciach vojenské nákladné auto presne o 15.30 h, v čase výbuchu, zrazilo Štefana Fábryho z Výčap – Opatoviec, ktorý na bicykli viezol svoju 6-ročnú dcéru z nemocnice v Topoľčanoch. Čo bolo príčinou nehody nie je uvedené. Chvalabohu sa nič vážne nestalo, dcérka Fábryho mala len menšiu tržnú ranu na čele. Patrí sa dodať, že zhruba 150 nevybuchnutých bômb bolo hlásených aj v obvodoch Velušoviec, Tesár a Ludaníc. Ale v súvislosti s nimi nešťastia zdokumentované nemáme.

Uplatňovali si náhrady škody
Napokon, najväčšiu ťarchu každej vojny nesú vždy civilisti a nebolo to tak ani v tomto regióne. Mnoho obyvateľov obcí prišlo o svoj majetok, či aspoň jeho časť. Dobre zdokumentované máme v tomto ohľade napríklad Krušovce. Šlo o domy poškodené výbuchmi mín, náhrady za zabitý alebo odvlečený dobytok, resp. všeobecne zvieratá, ukradnuté veci, vylámané brány a zámky. Celkovo si poškodení uplatňovali náhradu vo výške 163 440 korún. Iste v tom ale nie sú započítané drobné krádeže či škody menšieho rozsahu (8 ľudí, u ktorých nebola uvedená suma škody) a tiež je možné, že sa nezachovali dodnes všetky zápisnice.

Skryť Vypnúť reklamu
Prečítajte si tiež Najstaršia obyvateľka Bojnej vidí zmysel života v práci Čítajte 

Okrem toho bol poškodený aj obecný kultúrny dom – chýbali okná, zariadenie, boli poškodené múry a ich obklady (30 600 korún), Štátna škola v Krušovciach v dôsledku výbuchu míny musela nanovo zasklievať okná, chýbalo veľké množstvo inventáru, pomôcok a zariadení (27 500 korún) ako opravy poškodení a ďalších 20 365 korún na nákup chýbajúceho inventára. Statkár Jozef Markvart si vykázal škodu skoro 40 000 korún – zničené, zhabané alebo ukradnuté zbožie, ukradnutý dobytok, zhabaný kôň, oblečenie. Najväčšou škodou zistenou v obci sa však môže „pochváliť“ firma Ager, účastinová spoločnosť, ktorá obchodovala s hospodárskymi plodinami a mala zjavne v správe aj krušovský kaštieľ, či aspoň jeho časť. Do výpočtu škôd firma zarátala aj škody vzniknuté rabovaním kaštieľa armádami a prirodzene aj miestnymi obyvateľmi, ktoré sa, bohužiaľ, teda nevyhlo ani Krušovciam. Firma si vyúčtovala škodu vo výške 1 353 375,50 Ks. Celkovo teda posledné dni vojny stáli obyvateľov Krušoviec 1 635 280,50 Ks. A takýchto obcí bolo v našom regióne viac.

Ako možno vidieť, jar 1945, resp. oslobodenie, sa v regióne nespájala iba a výhradne s radosťou zo skončenia vojny. Aj po nej sa vyskytovali rôzne tragédie. A takisto stále bolo mnoho škôd, ktoré si žiadali nápravu.

Ondrej Godál, historik v Tribečskom múzeu

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 4. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 5. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 8. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 9. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku
 10. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 1. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 2. Jesenný školský zber papiera je v plnom prúde
 3. Počúvali ste na cestách kazety v aute? Vieme, kto za tým stál
 4. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 5. 365.invest prináša investíciu s garantovaným výnosom
 6. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 9. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 10. Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 621
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 8 982
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 432
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 349
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 4 969
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 652
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 582
 8. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 3 278
 9. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 196
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 817

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 4. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Anna Milanová: Dobrý deň...
 7. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 8. Filip Balint : Cesta do Holandska
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 026
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 273
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 773
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 550
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 021
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 515
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 204
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

V domácnosti Veroniky Štafenovej žiadne vajíčko nerozbijú – ale vyfúkajú. K domácej panej neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc, takže treba mať poriadnu zásobu materiálu.


9 h
Topoľčany počas aktuálneho týždňa odohrajú opäť až tri zápasy.

Topoľčianski hokejisti prehrali na domácom ľade už tri zápasy v rade.


20 h
Nemčice doma otáčali zápas s Práznovcami.

V šiestej lige ObFZ Topoľčany až dvaja hráči strelili po štyri góly.


24. okt

V pravidelnom video-podcaste MY Športujeme sa dozviete okrem iného aj to, ako sa darilo Adamov Žampovi s jeho bratom Andreasom v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára v lyžovaní.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Výrazné obmedzenie v tvrdošínskom okrese sa od 25. októbra týkajú už aj očkovaných.


21 h

Na nájomné bude prispievať Európska únia.


17 h

Okres Banská Bystrica má reálnu šancu vyhnúť sa prísnym opatreniam, ktoré ohrozujú aj chod prevádzok.


14 h

Trnava má málo bytov, ľudia vyhľadávajú domy ďalej od mesta. Realitní makléri sa zhodli, že ceny za byty v Trnave išli hore až o 20 percent. Oveľa drahšie vyjdú v súčasnosti pozemky.


19 h

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 4. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Anna Milanová: Dobrý deň...
 7. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 8. Filip Balint : Cesta do Holandska
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 026
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 273
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 773
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 550
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 021
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 515
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 204
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu