Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Vo Veľkých Ripňanoch sa spoliehajú na vlastné sily a vlastné peniaze

Na poludnie sú miesta na parkovisku pred reštauráciou U sv. Floriána obsadené, musí vypomôcť vydláždená plocha priliehajúca k budove fary a teocentra na druhej strane cesty. Stoja tu autá zo Zvolena, Ilavy, Dunajskej Stredy, Topoľčian... Ich majitelia určite patria medzi tých, ktorí šíria o známej farskej reštaurácii, a teda aj o Veľkých Ripňanoch, určite tie lepšie chýry.
Dôvodov na chýry je habadej, veď Veľké Ripňany sú tretia najväčšia obec v Topoľčianskom okrese. Žije v nej 2 125 obyvateľov a jej súčasťou je aj dedina Behynce. Veľkoripniansku adresu má zapísanú minimálne 33 firiem, školské, zdravotnícke i sociálne služby sú na slovenské pomery na solídnej a primeranej úrovni, počet ľudí, ktorí nemajú stálu prácu sa pohybuje medzi 6 - 8 %.
Aj v nevľúdnu, hmlistú novembrovú stredu zaznamenáva náhodný návštevník živý pohyb nielen na ceste spájajúcej najkratšou vzdialenosťou hlavné mesto so stredným Ponitrím, ale aj na chodníkoch, vo firemných dvoroch i pred obchodmi. Živo je, samozrejme, aj v obecnom úrade. Na pracovni starostu Jozefa Balážika si podávajú kľučku domáci i cezpoľní návštevníci. Usádzame sa v strohej pracovni jeho zástupcu Jozefa Krištofa.
Od centra k čističke
Kto nemal polroka cestu cez Veľké Ripňany, nemôže dnes nezaviesť reč na obecné námestíčko, ktoré v obci volajú centrum. Tam, kde naozaj uprostred obce vyvolával roky rozpaky pomaly sa zosúvajúci terén, je dnes východisko, zárodok budúcej pešej zóny - koridoru vinúceho sa od centra cez brezový parčík a lavičku cez Radošinku popri kultúrnom dome k budove obecného úradu.
„Naša stratégia je jasná,“ vysvetľuje J. Krištof, „všetko čo si dokážeme urobiť sami, s vlastnou technikou, s vlastnými ľuďmi, tak sa do toho pustíme. V tom panuje v obci hádam všeobecná zhoda. Na výstavbe centra sme si skutočne vyskúšali, na čo máme, ale dnes sú už na rade iba práce poskytujúce komfort. K telefónnemu automatu pribudne bankomat a informačné tabule s plánom obce, miestom na obecné oznamy a podobne. Na všetkých búracích prácach, výkopoch, betónovaní, terénnych úpravách sa podieľali naši nezamestnaní v rámci prác a služieb pre obec. Pravda, pod odborným stavbárskym vedením starostu obce, ktorý je profesiou stavebným technikom aj s oprávnením,“ komentuje dokonané dielo zástupca starostu.
Budovaním spoľahlivej infraštruktúry sú Veľké Ripňany známe hneď od začiatku svojej obecnej samosprávnosti. V uplynulom roku pribudla k doterajšej nová kanalizácia na Mládežníckej a Školskej ulici - tá dostala aj nový asfaltový koberec - privádzajúca odpadové vody k rozostavanej čističke odpadových vôd. Ripňanci sú rozhodnutí dokončiť „čovku“ napriek tomu, že už dvakrát neuspeli so žiadosťami o finančnú podporu na ministerstve životného prostredia. Veď už si tento rok poradili aj so zberačom odpadových vôd, ktorý „podtlačili“ pod hlavnú cestu. „Tým sú vytvorené predpoklady na to, aby sa postupne pripájala kanalizácia z ostatných ulíc,“ vysvetľuje J. Krištof, „aj z Novej, na ktorej sa stavajú prvé štyri rodinné domy (musia byť podľa kritérií ŠFRB do 120 m2). Obec predala záujemcom 10-árové pozemky za polovicu trhovej ceny. Spolu s ďalšími bude Novú ulicu tvoriť 30 rodinných sídiel, ku ktorým sme už priviedli vodu, plyn, elektrinu, cesta je zatiaľ štrková. Všetko je to tiež výsledok práce vlastných ľudí.“
Jedinou podmienkou predaja obecných pozemkov bolo, aby stavebník začal do dvoch rokov stavať. Na rozdiel od niektorých iných obcí sa vo Veľkých Ripňanoch neujal model výstavby komunálnych nájomných bytov s podporou štátu a tzv. ekonomickým nájomným.
„Nedostali sme ani jednu žiadosť o nájomný byt,“ vysvetľuje J. Krištof, „naši ľudia sa uchádzajú o individuálnu podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Chcú mať svoje a obci odpadajú starosti s údržbou, opravami, prípadnými neplatičmi nájomného. Zastupiteľstvo sa uznieslo, že obec sa nebude uchádzať o žiadny úver.“
Museli začať od striech
Je to iba potvrdenie obecnej rozvojovej stratégie. A ďalšie je na strechách základnej a materskej školy. Tie dostala obec do „komptenčného vienka“ totálne poškodené. Zatiaľ si mohli dovoliť opraviť jednu tretinu školskej a jednu tretinu škôlkovej strechy, zvyšok príde na rad z budúcich rozpočtov. Okrem polhektárovej majetkovo neusporiadanej plochy, na ktorej je školský areál, čo odhadujú na náklady vyššie ako 5 miliónov korún, sa „prihlásilo“ šesť rozpadajúcich sa prípojok vody ku školským budovám... Opäť nastúpili evidovaní nezamestnaní, obecné stroje a i peniaze. Na škole si dávajú vo Veľkých Ripňanoch záležať a riaditeľ školy Jozef Jančovič je podľa slov pána Krištofa spoľahlivým partnerom.
„Demografická situácia je v našej obci pomerne priaznivá,“ vysvetľuje vicestarosta, „ubudlo síce vyše 20 detí, ale počet obyvateľov v dôchodcovskom veku je približne rovnaký ako počet detí vo veku od 3 do 15 rokov, a to sa tento rok už v obci narodilo viac detí ako v minulých rokoch. Do materskej školy chodia aj deti z Behyniec a rátame, že budú pokračovať aj na základnej škole, i keď teraz sú behynskí školáci pridelení do radošinského školského obvodu.“
Obec zamestnáva 6 opatrovateliek nevládnych občanov, v obci tiež pôsobí Domov dôchodcov sv. Alžbety, dobrovoľnícka iniciatíva rádu Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej. Je určený pred deväť žien. Teraz nevyužívanú škôlku v Behynciach mieni obec využiť na sociálne účely.
Jozef Krištof k tejto téme pridáva osobitný komentár. „V našom obecnom zastupiteľstve je polovica vzdelaných a rozhľadených žien, a veríme, že to prispieva ku korektnosti rokovaní, k ústretovosti pri stretávaní sa rôznych názorov, pri riešení sporov. Rovnako nezamestnané ženy sa plne zapájajú do prác a služieb pre obec.“
Užitoční nezamestnaní
Prítomnosť 40 nezamestnaných osôb - ripňanských občanov sa vinie celým rozhovorom, až je to podozrivé.
„Nie, nie je to náhoda,“ ohradzuje sa náš informátor, „pretože tí ľudia pochopili, že sa im oplatí brať svoj záväzok seriózne. Či v manuálnej práci, opatrovateľských alebo upratovacích službách. Naozaj im treba poďakovať, i keď vieme, že oni majú svoje muchy,“ dôvodí zástupca starostu a pridáva pochvalu koordinátorovi projektu Jurajovi Oravcovi. Títo „obecní pracovníci“ sa aktívne podieľajú aj na zbere plastov, ktorý je už tretí rok pravidelnou, celoročnou samozrejmosťou pre obyvateľov obce. Spolupráca s Firmou Enzo-Veronika-Ves Dežerice je na veľmi dobrej úrovni, veď okrem spomenutých plastov občania triedia aj textil, elektro šrot a autobatérie.
Čo sa to v tých Ripňanoch deje, keď je to tam všetko také akurátne, musí si kritický čitateľ klásť otázku. Isteže, Veľké Ripňany nie sú žiaden urbanistický ideál, kúpeľná promenáda, ani domovom anjelských chórov. Miestni vandali bez zábran stŕhajú čerstvo inštalované dopravné značky, divoká skládka odpadu tiež nie je nevídaná udalosť, určite tam žijú susedia, ktorí sa neznášajú a nechýbajú ani nenapraviteľní „čučáci“...
„Nefungujú u nás ani nedávno obvyklé spolky dobrovoľných hasičov, záhradkárov, včelárov, niekdajšie dedinské zábavy sú už tiež minulosťou, dva bary uspokojujú zábavychtivých, folklórny súbor je už tiež minulosťou. Ešteže sa drží dychovka „Ripňančanka,“ a cimbalová skupina Mariána Lendela, ktorá potešila obyvateľov svojím vystúpením na „námestíčku“ počas hodovej nedele,“ bilancuje neinvestičnú sféru obecného života Jozef Krištof. „Možno pochváliť obyvateľov Behyniec, ktorí žijú družnejšie než Ripňančania. Usporadúvajú „klasické hodové zábavy“ ale aj príležitostné výstavy, napríklad veľkonočných kraslíc, teraz asi medovníkov. Ľudia neprídu dokonca ani na divadelné predstavenie, ktoré zaplatil obecný úrad...
Na druhej strane sa podarilo zaujať spoluobčanov Jánovi Bachratému s jeho hudobnou skupinou a ďalším dobrovoľníkom, ktorí pripravili v lete na futbalovom ihrisku Deň hudby. Z vystúpení piešťanskej rómskej kapely a domácej hudobnej skupiny sa tešilo vari 400 divákov a poslucháčov.“
Bude nová fara?
Záujem a účasť občanov vyvolal spor o faru. Predstavitelia diecézy sa rozhodli predať asi 15 rokov starú budovu, v ktorej sídli farský úrad a postaviť novú faru, vraj kvôli úspornosti. Zhromaždenie asi 250 občanov, teda aj veľká časť príslušníkov farnosti, v kultúrnom dome pokojným tónom vyslovilo nesúhlas s predajom budovy, ktorá slúži aj svetským účelom, najmä telovýchovným. Ani ekonomická rada farnosti nesúhlasí s predajom a aj obecné zastupiteľstvo zaujalo odmietavé stanovisko. Občania sa domnievajú, že ich minimálne morálny nárok na vyjadrenie svojej mienky vyplýva z účasti na budovaní sporného objektu. Cirkevné kruhy však túto angažovanosť svojich ovečiek dvakrát neoceňujú.
Veľké Ripňany a miestna časť Behynce sú veľká dedina s plnohodnotným životom, s takmer už schváleným územným plánom, pripraveným rozpočtom a zoznamom najdôležitejších hospodárskych a občianskych aktivít na budúci rok. Dominovať im bude pripomienka 850. výročia prvej písomnej zmienky (1156) o ich obciach, ktorými pred pár storočiami viedla i slávna Via Magna. Až to bude dobrý dôvod bilancovať, preto by Dnešok pritom nerád chýbal.
Nuž a celkom nakoniec? Starosta obce Jozef Balážik a poslanci obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ripňanoch želajú svojim spoluobčanom šťastné a požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2006.

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 2. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 5. Odpady nad zlato
 6. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 7. Znalec slovenského brandy
 8. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 1. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Odpady nad zlato
 5. Schneider Electric má podporiť VELUX v uhlíkovej neutralite
 6. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 7. Znalec slovenského brandy
 8. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 9. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 10. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 154
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 769
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 122
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 610
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 019
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 889
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 2 846
 8. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 706
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 314
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 151

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Unicef Slovensko: Haiti: Mesiac po zemetrasení
 2. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Istota matiek vs. neistota otcov
 3. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu?
 4. Rudolfa Vallová: Rovnaký meter pre každého
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Zmluva AUKUS a Irán.
 6. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 7. Štefan Vidlár: O žití
 8. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 131
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 462
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 885
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 640
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 028
 6. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 5 662
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 246
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 721
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Ilustračná fotografia.

Dajte si pozor na podozrivé telefonáty.


2 h

Pracovníci Tribečského múzea v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši pripravili výstavu približujúcu históriu vzniku názvoslovia organizmov.


6 h
Škôlkari vyčistili i park.

Zúčastnených cyklistov čakala sladká odmena.


19 h

Na Martina Škrtela si posvietili tréneri. V akom zmysle, to sa dozviete v našom videopodcaste.


10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Unicef Slovensko: Haiti: Mesiac po zemetrasení
 2. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Istota matiek vs. neistota otcov
 3. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu?
 4. Rudolfa Vallová: Rovnaký meter pre každého
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Zmluva AUKUS a Irán.
 6. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 7. Štefan Vidlár: O žití
 8. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 131
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 462
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 885
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 640
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 028
 6. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 5 662
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 246
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 721

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu