Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 29 z dňa 9. 3.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Zmeny nepodmienečných trestov na podmienečné na žiadosť FK: Nepodmienečné tresty sú zmenené na podmienečné s podmienkou od 19. 3. do 19. 6. 2006.
DORAST
3 MZ „P“: Lukáš Chromý (N. Blatnica).
2 MZ „P“: Milan Kašný (N. Blatnica).
DOSPELÍ
1 MZ „P“: Pavol Gogola, Jozef Candrák (Hrušovany), Miroslav Kasana (Oponice).
2 MZ „P“: Peter Karl (Práznovce).
3 MZ „P“: Karol Matušík (Nemčice).
4 MZ „P“: Marek Kmeť (Nemčice).
Zvyšok trestu podmienečne: Miroslav Pavlovič, Milan Vorčák – Oponice.
2. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2005/2006.
DORAST
3 MZ „N“: Mário Lipovský (TO B/Nitr. Streda)
DOSPELÍ
1 MZ „N“: Juraj Priecel (Rajčany), Radoslav Vaňo (Chrabrany), Roman Šiška (Preseľany), Juraj Šmatlák (Prašice), Ivan Král (Lipovník).
2 MZ „N“: Andrej Uhrík (H. Obdokovce), Juraj Bačovský (Čermany), Martin Gerši (Oponice), Tomáš Smatana (Tesáre), Anton Zelinka (Koniarovce), Miroslav Kmeť (H. Štitáre), Milan Bartoník (Blesovce).
3 MZ „N“: Juraj Lištiak (Krušovce).
4 MZ „N“: Pavol Vincúr (Hrušovany).
FK, FO majú možnosť požiadať o zmenu nepodmienečných trestov do 15. 3. 2006!!!
ŠTK
Oznamuje všetkým FK, FO v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany, že z dôvodu nepriaznivého počasia a zlého stavu hracích plôch odkladá 16. kolo Majstrovstiev okresu dospelých, dorastu a 14. kolo II. triedy dospelých, dorastu na neskorší termín, ktorý bude včas FK, FO oznámený v Úradnej správe!!! Jarná časť s. r. 2005/2006 začne 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
DOSPELÍ
Schválila spôsobilosť náhradnej hracej plochy ŠK V. Ripňany, na ktorej sa môžu v jarnej časti s. r. 2005/2006 odohrať majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov v prípade nepriaznivého počasia. O spôsobilosti hlavnej hracej plochy rozhodne HR stretnutia.
ŽIACI
Stretnutie 15. kola MO sk. B: H. Obdokovce – Prašice sa na základe schválenej žiadosti OTJ H. Obdokovce uskutoční dňa 5. 4. (streda) o 16.00 h na štadióne OTJ H. Obdokovce.
Stretnutie 16. kola MO sk. B: Tovarníky – H. Obdokovce sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 16. 4 (nedeľa) o 10.30 h na štadióne OFK Tovarníky.
Stretnutie 21. kola MO sk. B: Sl. Bojná – Urmince sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) o 14.00 h ako predzápas V. ligy dorastu.
Stretnutie 22. kola MO sk. B: Tovarníky – Sl. Bojná sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 15. 5. (štvrtok) o 17.00 h na štadióne Sl. Bojná.
Zmeny ÚHČ žiakov TJ Slovan V. Bedzany – predzápasy V. ligy dorastu: 15. kolo: 8. 4. (sobota) o 13.30 h: V. Bedzany – H. Chlebany; 17. kolo: 22. 4. (sobota) o 14.00 h: V. Bedzany – Ludanice; 21. kolo: 13. 5. (sobota) o 14.30 h: V. Bedzany – Práznovce; 24. kolo: 27. 5. (sobota) o 15.00 h: V. Bedzany – Koniarovce.
PRÍPRAVKA
Družstvo prípravky OFK Tesáre odohrá svoje domáce majstrovské stretnutia v jarnej časti s. r. 2005/2006 vždy v nedeľu o 10.30 h dopoludnia.
MATRIČNÁ KOMISIA
Na svojom zasadnutí zamietla nasledovné hosťovania hráčov pre nesúhlasné stanovisko materského FK, FO.
Dorast: Dávid Vaško, Miloš Halmo, Andrej Grznár, Peter Gulik – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
Dospelí: Jozef Milata, Ladislav Zajak, Roman Lang, Pavol Lovás, Tomáš Lovás – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje rozhodcom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany, sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 26. 3. o 15.00 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (J. Zachar ml., Smatana, Ladický - Síleš), Preseľany – Nemčice so 15.00 (Čižmár, Belianský, Gregorík – J. Candrák), Prašice – Nitr. Blatnica (P. Rybanský, Vojtela, B. Zachara - Hrončok), Krušovce – H. Obdokovce (Rybanský ml, Babkovič, Slížka – J. Candrák), Sl. Bojná – Jacovce (Šlosár, Jakubík, R. Klačanský – J. Zachar st.), Ludanice – Kuzmice (Wenderla, Petruš, J: Dubný – M. Mokoš), Čermany – Rajčany (Kakula, M. Candrák, Barát – J. Mokoš), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Rybanský st., Kluka, Augustinek – J. Dubný).
II. Trieda: Tesáre – V. Bedzany (Tomka, Sedlár, Trenčanský – M. Grác), Závada – Oponice (J. Klačanský, Macko, P. Grác - Mandúch), Kamanová – Kovarce (R. Janík, Žitňanský, Krošlák – Goga), Koniarovce – Krnča ne 10.30 (Žitňanský, J. Zachar ml., Vaňo - Goga), V. Ripňany – N. B. B/Vozokany (Lištiak, Patrovič, J. Grác – Pavlík), V. Dvorany – Behynce (Fulka, Žember, Halíček - Jančovič), Práznovce – Krtovce (Babušík, Šimon, Takáč - Kmotorka).
DORAST – 26. 3. o 12.50 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (Smatana, Ladický), Mýtna Nová Ves – Nemčice so15.00 (Augustinek, Kluka), Prašice –Nitr. Blatnica (Vojtela, B. Zachara), Krušovce – H. Obdokovce (Babkovič, Slížka), Kovarce – Jacovce so 15.00 (Takáč, Halíček), Ludanice – Tovarníky (Petruš, J. Dubný), Čermany – Rajčany (M. Candrák, Barát), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Kluka, Augustinek).
II. Trieda: Závada – Oponice (Macko, P. Grác), V. Ripňany – H. Štitáre (Patrovič, J. Grác), V. Dvorany – Behynce (Žember, Halíček).
KOMISIA DELEGÁTOV
Oznamuje delegátom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolo II. triedy.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany; b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany; c) Rozhodnutie ŠTK ObFZ o odložení úvodného kola jarnej časti s. r. 2005/2006; d) Plnenie úloh ObFZ podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
2. Schválil:
a) Členov odborných komisií ObFZ nasledovne: ŠTK ObFZ: podpredseda: František Kavulič, členovia: Milan Krajčík, Marián Mandúch; TMK ObFZ: podpredseda: Dušan Martinka, členovia: Milan Hrmo, Juraj Želíska; KM a ŠF ObFZ: podpredseda: Igor Chrenko, člen: Gabriel Svorad; DK ObFZ: podpredseda: Roman Rybanský, členovia: Miloš Macko, Pavol Mihálik; KR ObFZ podpredseda: Roman Meluš, člen: Gustáv Hrončok; KD ObFZ: člen: Jozef Goga; HoK ObFZ: člen: Marián Valko; MaK ObFZ: člen: Bohumil Košecký.
b) finančné náležitosti ekonómovi ObFZ Topoľčany; c) úhradu nájomného SZTK Bratislava za I. Q 2006.
3. Zaoberal
a) Vnútornými ekonomickými smernicami ObFZ pre uhrádzanie stravného R a DZ.
4. Poveril
a) Predsedu ObFZ rokovaním s kandidátom na funkciu ekonóma ObFZ Topoľčany. b) Predsedu ObFZ vypracovaním návrhu vnútorných ekonomických smerníc.
SEKRETARIÁT
FK, FO, ktoré neuhradili zálohový vklad v stanovenom termíne: Blesovce, Bojná OMD, Sl. Bojná, Čermany, Hajná N. Ves, Chrabrany, M. Ripňany, Mýtna N. Ves, Orešany, Prašice, Preseľany, Topoľčany, V. Ripňany. Najmenej polovicu vkladu sú FK, FO povinné uhradiť do 17. 3. 2006 pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami!!! Uvádzať presný variabilný symbol tak ako bol pred každým FK, FO uvedený v ÚS č. 26 zo dňa 15. 2. 2006!!! Všetky FK, FO sú povinné predložiť kópiu dokladu o úhrade zálohového vkladu na sekretariát ObFZ do 17. 3. 2006.
Na bežný účet ObFZ boli poukázané nasledovné vklady poštovou poukážkou, kde nie je vôbec uvedený variabilný symbol o ktorý FK, FO sa jedná. Sú to: 7 395, 30 Sk, podané 7. 3. 2006, VS 1006200001, SS 6010001140, Slovenská pošta a.s.; 18 690,60 Sk, podané 8. 3. 2006, VS 1006500002, SS 6010001238, Slovenská pošta a.s.; 26 990,60 Sk podané 9. 3. 2006, VS 1006600002, SS 6010001263, Slovenská pošta a.s. Žiadame FK, FO, aby obratom priložili doklad o uhradení hore uvedených súm!!!

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 5. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 6. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 7. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 509
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 721
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 7 018
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 911
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 829
 6. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 3 145
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 728
 8. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 2 295

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin to povedal jasne, správy z frontu
 2. Anna Miľanová: Ďalšia moja tvorba záložiek do kníh, čať 3.
 3. Jakub Konečný: Štát chce od decembra vrátiť železničnú dopravu o veľký krok späť
 4. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 5. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 6. Štefan Vidlár: Afohryzmy deda Peja
 7. Lubomir Zahora: Reforma zdravotníctva po rakúsky
 8. Naďa Serafínová: Zvykli sme si na vojnu.
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 684
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 207
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 777
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 878
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 810
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 626
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 748
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 3 749
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Pre samosprávy sú zelené projekty prioritou, veľká byrokratická záťaž a náročnosť procesov pri uchádzaní sa o eurodotácie sú v prípade obcí a malých miest brzdou rozvoja. Rozprávali sme sa so SLÁVKOU LENČÉŠOVOU, expretkou na oblasť životného prostredia v Združení miest a obcí Slovenska.


17. jún
Pri cúvaní narazil do odstaveného vozidla.

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Topoľčanoch objasňujú okolnosti dopravnej nehody ku ktorej došlo v obci Nemečky.


21. jún
Ošarpaný múr pri záhradkách dostal úplne nový vzhľad.

Obyvatelia Topoľčian môžu v priebehu júna a júla tvoriť a podávať verejnoprospešné projekty, ktoré chcú financovať z participatívneho rozpočtu mesta.


20. jún
Automobil zostal prevrátený na streche.

V katastrálnom území Malé Uherce v smere na Oslany došlo k dopravnej nehode osobného auta.


20. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Majiteľ pozemku vyčíslil škodu na asi 6-tisíc eur.


8 h

Dokopy 25 rokov hral v štyroch veľmi populárnych kapelách.


Lajos Telek 21. jún

Ľuboš odišiel v stredu, v piatok ohlásili jeho nezvestnosť.


25. jún

Zvykla si na odpadky.


24. jún

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin to povedal jasne, správy z frontu
 2. Anna Miľanová: Ďalšia moja tvorba záložiek do kníh, čať 3.
 3. Jakub Konečný: Štát chce od decembra vrátiť železničnú dopravu o veľký krok späť
 4. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 5. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 6. Štefan Vidlár: Afohryzmy deda Peja
 7. Lubomir Zahora: Reforma zdravotníctva po rakúsky
 8. Naďa Serafínová: Zvykli sme si na vojnu.
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 684
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 207
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 777
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 878
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 810
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 626
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 748
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 3 749
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu