Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 29 z dňa 9. 3.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Zmeny nepodmienečných trestov na podmienečné na žiadosť FK: Nepodmienečné tresty sú zmenené na podmienečné s podmienkou od 19. 3. do 19. 6. 2006.
DORAST
3 MZ „P“: Lukáš Chromý (N. Blatnica).
2 MZ „P“: Milan Kašný (N. Blatnica).
DOSPELÍ
1 MZ „P“: Pavol Gogola, Jozef Candrák (Hrušovany), Miroslav Kasana (Oponice).
2 MZ „P“: Peter Karl (Práznovce).
3 MZ „P“: Karol Matušík (Nemčice).
4 MZ „P“: Marek Kmeť (Nemčice).
Zvyšok trestu podmienečne: Miroslav Pavlovič, Milan Vorčák – Oponice.
2. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2005/2006.
DORAST
3 MZ „N“: Mário Lipovský (TO B/Nitr. Streda)
DOSPELÍ
1 MZ „N“: Juraj Priecel (Rajčany), Radoslav Vaňo (Chrabrany), Roman Šiška (Preseľany), Juraj Šmatlák (Prašice), Ivan Král (Lipovník).
2 MZ „N“: Andrej Uhrík (H. Obdokovce), Juraj Bačovský (Čermany), Martin Gerši (Oponice), Tomáš Smatana (Tesáre), Anton Zelinka (Koniarovce), Miroslav Kmeť (H. Štitáre), Milan Bartoník (Blesovce).
3 MZ „N“: Juraj Lištiak (Krušovce).
4 MZ „N“: Pavol Vincúr (Hrušovany).
FK, FO majú možnosť požiadať o zmenu nepodmienečných trestov do 15. 3. 2006!!!
ŠTK
Oznamuje všetkým FK, FO v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany, že z dôvodu nepriaznivého počasia a zlého stavu hracích plôch odkladá 16. kolo Majstrovstiev okresu dospelých, dorastu a 14. kolo II. triedy dospelých, dorastu na neskorší termín, ktorý bude včas FK, FO oznámený v Úradnej správe!!! Jarná časť s. r. 2005/2006 začne 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
DOSPELÍ
Schválila spôsobilosť náhradnej hracej plochy ŠK V. Ripňany, na ktorej sa môžu v jarnej časti s. r. 2005/2006 odohrať majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov v prípade nepriaznivého počasia. O spôsobilosti hlavnej hracej plochy rozhodne HR stretnutia.
ŽIACI
Stretnutie 15. kola MO sk. B: H. Obdokovce – Prašice sa na základe schválenej žiadosti OTJ H. Obdokovce uskutoční dňa 5. 4. (streda) o 16.00 h na štadióne OTJ H. Obdokovce.
Stretnutie 16. kola MO sk. B: Tovarníky – H. Obdokovce sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 16. 4 (nedeľa) o 10.30 h na štadióne OFK Tovarníky.
Stretnutie 21. kola MO sk. B: Sl. Bojná – Urmince sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) o 14.00 h ako predzápas V. ligy dorastu.
Stretnutie 22. kola MO sk. B: Tovarníky – Sl. Bojná sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 15. 5. (štvrtok) o 17.00 h na štadióne Sl. Bojná.
Zmeny ÚHČ žiakov TJ Slovan V. Bedzany – predzápasy V. ligy dorastu: 15. kolo: 8. 4. (sobota) o 13.30 h: V. Bedzany – H. Chlebany; 17. kolo: 22. 4. (sobota) o 14.00 h: V. Bedzany – Ludanice; 21. kolo: 13. 5. (sobota) o 14.30 h: V. Bedzany – Práznovce; 24. kolo: 27. 5. (sobota) o 15.00 h: V. Bedzany – Koniarovce.
PRÍPRAVKA
Družstvo prípravky OFK Tesáre odohrá svoje domáce majstrovské stretnutia v jarnej časti s. r. 2005/2006 vždy v nedeľu o 10.30 h dopoludnia.
MATRIČNÁ KOMISIA
Na svojom zasadnutí zamietla nasledovné hosťovania hráčov pre nesúhlasné stanovisko materského FK, FO.
Dorast: Dávid Vaško, Miloš Halmo, Andrej Grznár, Peter Gulik – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
Dospelí: Jozef Milata, Ladislav Zajak, Roman Lang, Pavol Lovás, Tomáš Lovás – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje rozhodcom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany, sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 26. 3. o 15.00 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (J. Zachar ml., Smatana, Ladický - Síleš), Preseľany – Nemčice so 15.00 (Čižmár, Belianský, Gregorík – J. Candrák), Prašice – Nitr. Blatnica (P. Rybanský, Vojtela, B. Zachara - Hrončok), Krušovce – H. Obdokovce (Rybanský ml, Babkovič, Slížka – J. Candrák), Sl. Bojná – Jacovce (Šlosár, Jakubík, R. Klačanský – J. Zachar st.), Ludanice – Kuzmice (Wenderla, Petruš, J: Dubný – M. Mokoš), Čermany – Rajčany (Kakula, M. Candrák, Barát – J. Mokoš), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Rybanský st., Kluka, Augustinek – J. Dubný).
II. Trieda: Tesáre – V. Bedzany (Tomka, Sedlár, Trenčanský – M. Grác), Závada – Oponice (J. Klačanský, Macko, P. Grác - Mandúch), Kamanová – Kovarce (R. Janík, Žitňanský, Krošlák – Goga), Koniarovce – Krnča ne 10.30 (Žitňanský, J. Zachar ml., Vaňo - Goga), V. Ripňany – N. B. B/Vozokany (Lištiak, Patrovič, J. Grác – Pavlík), V. Dvorany – Behynce (Fulka, Žember, Halíček - Jančovič), Práznovce – Krtovce (Babušík, Šimon, Takáč - Kmotorka).
DORAST – 26. 3. o 12.50 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (Smatana, Ladický), Mýtna Nová Ves – Nemčice so15.00 (Augustinek, Kluka), Prašice –Nitr. Blatnica (Vojtela, B. Zachara), Krušovce – H. Obdokovce (Babkovič, Slížka), Kovarce – Jacovce so 15.00 (Takáč, Halíček), Ludanice – Tovarníky (Petruš, J. Dubný), Čermany – Rajčany (M. Candrák, Barát), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Kluka, Augustinek).
II. Trieda: Závada – Oponice (Macko, P. Grác), V. Ripňany – H. Štitáre (Patrovič, J. Grác), V. Dvorany – Behynce (Žember, Halíček).
KOMISIA DELEGÁTOV
Oznamuje delegátom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolo II. triedy.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany; b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany; c) Rozhodnutie ŠTK ObFZ o odložení úvodného kola jarnej časti s. r. 2005/2006; d) Plnenie úloh ObFZ podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
2. Schválil:
a) Členov odborných komisií ObFZ nasledovne: ŠTK ObFZ: podpredseda: František Kavulič, členovia: Milan Krajčík, Marián Mandúch; TMK ObFZ: podpredseda: Dušan Martinka, členovia: Milan Hrmo, Juraj Želíska; KM a ŠF ObFZ: podpredseda: Igor Chrenko, člen: Gabriel Svorad; DK ObFZ: podpredseda: Roman Rybanský, členovia: Miloš Macko, Pavol Mihálik; KR ObFZ podpredseda: Roman Meluš, člen: Gustáv Hrončok; KD ObFZ: člen: Jozef Goga; HoK ObFZ: člen: Marián Valko; MaK ObFZ: člen: Bohumil Košecký.
b) finančné náležitosti ekonómovi ObFZ Topoľčany; c) úhradu nájomného SZTK Bratislava za I. Q 2006.
3. Zaoberal
a) Vnútornými ekonomickými smernicami ObFZ pre uhrádzanie stravného R a DZ.
4. Poveril
a) Predsedu ObFZ rokovaním s kandidátom na funkciu ekonóma ObFZ Topoľčany. b) Predsedu ObFZ vypracovaním návrhu vnútorných ekonomických smerníc.
SEKRETARIÁT
FK, FO, ktoré neuhradili zálohový vklad v stanovenom termíne: Blesovce, Bojná OMD, Sl. Bojná, Čermany, Hajná N. Ves, Chrabrany, M. Ripňany, Mýtna N. Ves, Orešany, Prašice, Preseľany, Topoľčany, V. Ripňany. Najmenej polovicu vkladu sú FK, FO povinné uhradiť do 17. 3. 2006 pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami!!! Uvádzať presný variabilný symbol tak ako bol pred každým FK, FO uvedený v ÚS č. 26 zo dňa 15. 2. 2006!!! Všetky FK, FO sú povinné predložiť kópiu dokladu o úhrade zálohového vkladu na sekretariát ObFZ do 17. 3. 2006.
Na bežný účet ObFZ boli poukázané nasledovné vklady poštovou poukážkou, kde nie je vôbec uvedený variabilný symbol o ktorý FK, FO sa jedná. Sú to: 7 395, 30 Sk, podané 7. 3. 2006, VS 1006200001, SS 6010001140, Slovenská pošta a.s.; 18 690,60 Sk, podané 8. 3. 2006, VS 1006500002, SS 6010001238, Slovenská pošta a.s.; 26 990,60 Sk podané 9. 3. 2006, VS 1006600002, SS 6010001263, Slovenská pošta a.s. Žiadame FK, FO, aby obratom priložili doklad o uhradení hore uvedených súm!!!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Päť chýb pri zateplení strechy
 6. Vitajte v postapokalyptickom svete
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 2. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. Úprava osobného motorového vozidla
 6. Important information for Brazilians living in Slovakia
 7. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 8. Vitajte v postapokalyptickom svete
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 21 226
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 200
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 002
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 665
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 860
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 916
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 603
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 510
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 292
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 282
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Mestská tržnica bude otvorená kratšie

Od novembra čaká tržnicu úprava prevádzkového času. Zmeny tým nekončia.

Počasie vytrápilo ľudí, záplavy sa regiónu vyhli

O viac než tri a pol metra – zo 71 cm v pondelok o 8.00 až na 440 cm o presne tri dni neskôr, vystúpila v Nitrianskej Strede hladina rieky Nitra.

Rieka Nitra v minulom týždni napáchala aj škody.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?