Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 29 z dňa 9. 3.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Zmeny nepodmienečných trestov na podmienečné na žiadosť FK: Nepodmienečné tresty sú zmenené na podmienečné s podmienkou od 19. 3. do 19. 6. 2006.
DORAST
3 MZ „P“: Lukáš Chromý (N. Blatnica).
2 MZ „P“: Milan Kašný (N. Blatnica).
DOSPELÍ
1 MZ „P“: Pavol Gogola, Jozef Candrák (Hrušovany), Miroslav Kasana (Oponice).
2 MZ „P“: Peter Karl (Práznovce).
3 MZ „P“: Karol Matušík (Nemčice).
4 MZ „P“: Marek Kmeť (Nemčice).
Zvyšok trestu podmienečne: Miroslav Pavlovič, Milan Vorčák – Oponice.
2. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2005/2006.
DORAST
3 MZ „N“: Mário Lipovský (TO B/Nitr. Streda)
DOSPELÍ
1 MZ „N“: Juraj Priecel (Rajčany), Radoslav Vaňo (Chrabrany), Roman Šiška (Preseľany), Juraj Šmatlák (Prašice), Ivan Král (Lipovník).
2 MZ „N“: Andrej Uhrík (H. Obdokovce), Juraj Bačovský (Čermany), Martin Gerši (Oponice), Tomáš Smatana (Tesáre), Anton Zelinka (Koniarovce), Miroslav Kmeť (H. Štitáre), Milan Bartoník (Blesovce).
3 MZ „N“: Juraj Lištiak (Krušovce).
4 MZ „N“: Pavol Vincúr (Hrušovany).
FK, FO majú možnosť požiadať o zmenu nepodmienečných trestov do 15. 3. 2006!!!
ŠTK
Oznamuje všetkým FK, FO v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany, že z dôvodu nepriaznivého počasia a zlého stavu hracích plôch odkladá 16. kolo Majstrovstiev okresu dospelých, dorastu a 14. kolo II. triedy dospelých, dorastu na neskorší termín, ktorý bude včas FK, FO oznámený v Úradnej správe!!! Jarná časť s. r. 2005/2006 začne 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
DOSPELÍ
Schválila spôsobilosť náhradnej hracej plochy ŠK V. Ripňany, na ktorej sa môžu v jarnej časti s. r. 2005/2006 odohrať majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov v prípade nepriaznivého počasia. O spôsobilosti hlavnej hracej plochy rozhodne HR stretnutia.
ŽIACI
Stretnutie 15. kola MO sk. B: H. Obdokovce – Prašice sa na základe schválenej žiadosti OTJ H. Obdokovce uskutoční dňa 5. 4. (streda) o 16.00 h na štadióne OTJ H. Obdokovce.
Stretnutie 16. kola MO sk. B: Tovarníky – H. Obdokovce sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 16. 4 (nedeľa) o 10.30 h na štadióne OFK Tovarníky.
Stretnutie 21. kola MO sk. B: Sl. Bojná – Urmince sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) o 14.00 h ako predzápas V. ligy dorastu.
Stretnutie 22. kola MO sk. B: Tovarníky – Sl. Bojná sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 15. 5. (štvrtok) o 17.00 h na štadióne Sl. Bojná.
Zmeny ÚHČ žiakov TJ Slovan V. Bedzany – predzápasy V. ligy dorastu: 15. kolo: 8. 4. (sobota) o 13.30 h: V. Bedzany – H. Chlebany; 17. kolo: 22. 4. (sobota) o 14.00 h: V. Bedzany – Ludanice; 21. kolo: 13. 5. (sobota) o 14.30 h: V. Bedzany – Práznovce; 24. kolo: 27. 5. (sobota) o 15.00 h: V. Bedzany – Koniarovce.
PRÍPRAVKA
Družstvo prípravky OFK Tesáre odohrá svoje domáce majstrovské stretnutia v jarnej časti s. r. 2005/2006 vždy v nedeľu o 10.30 h dopoludnia.
MATRIČNÁ KOMISIA
Na svojom zasadnutí zamietla nasledovné hosťovania hráčov pre nesúhlasné stanovisko materského FK, FO.
Dorast: Dávid Vaško, Miloš Halmo, Andrej Grznár, Peter Gulik – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
Dospelí: Jozef Milata, Ladislav Zajak, Roman Lang, Pavol Lovás, Tomáš Lovás – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje rozhodcom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany, sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 26. 3. o 15.00 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (J. Zachar ml., Smatana, Ladický - Síleš), Preseľany – Nemčice so 15.00 (Čižmár, Belianský, Gregorík – J. Candrák), Prašice – Nitr. Blatnica (P. Rybanský, Vojtela, B. Zachara - Hrončok), Krušovce – H. Obdokovce (Rybanský ml, Babkovič, Slížka – J. Candrák), Sl. Bojná – Jacovce (Šlosár, Jakubík, R. Klačanský – J. Zachar st.), Ludanice – Kuzmice (Wenderla, Petruš, J: Dubný – M. Mokoš), Čermany – Rajčany (Kakula, M. Candrák, Barát – J. Mokoš), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Rybanský st., Kluka, Augustinek – J. Dubný).
II. Trieda: Tesáre – V. Bedzany (Tomka, Sedlár, Trenčanský – M. Grác), Závada – Oponice (J. Klačanský, Macko, P. Grác - Mandúch), Kamanová – Kovarce (R. Janík, Žitňanský, Krošlák – Goga), Koniarovce – Krnča ne 10.30 (Žitňanský, J. Zachar ml., Vaňo - Goga), V. Ripňany – N. B. B/Vozokany (Lištiak, Patrovič, J. Grác – Pavlík), V. Dvorany – Behynce (Fulka, Žember, Halíček - Jančovič), Práznovce – Krtovce (Babušík, Šimon, Takáč - Kmotorka).
DORAST – 26. 3. o 12.50 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (Smatana, Ladický), Mýtna Nová Ves – Nemčice so15.00 (Augustinek, Kluka), Prašice –Nitr. Blatnica (Vojtela, B. Zachara), Krušovce – H. Obdokovce (Babkovič, Slížka), Kovarce – Jacovce so 15.00 (Takáč, Halíček), Ludanice – Tovarníky (Petruš, J. Dubný), Čermany – Rajčany (M. Candrák, Barát), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Kluka, Augustinek).
II. Trieda: Závada – Oponice (Macko, P. Grác), V. Ripňany – H. Štitáre (Patrovič, J. Grác), V. Dvorany – Behynce (Žember, Halíček).
KOMISIA DELEGÁTOV
Oznamuje delegátom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolo II. triedy.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany; b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany; c) Rozhodnutie ŠTK ObFZ o odložení úvodného kola jarnej časti s. r. 2005/2006; d) Plnenie úloh ObFZ podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
2. Schválil:
a) Členov odborných komisií ObFZ nasledovne: ŠTK ObFZ: podpredseda: František Kavulič, členovia: Milan Krajčík, Marián Mandúch; TMK ObFZ: podpredseda: Dušan Martinka, členovia: Milan Hrmo, Juraj Želíska; KM a ŠF ObFZ: podpredseda: Igor Chrenko, člen: Gabriel Svorad; DK ObFZ: podpredseda: Roman Rybanský, členovia: Miloš Macko, Pavol Mihálik; KR ObFZ podpredseda: Roman Meluš, člen: Gustáv Hrončok; KD ObFZ: člen: Jozef Goga; HoK ObFZ: člen: Marián Valko; MaK ObFZ: člen: Bohumil Košecký.
b) finančné náležitosti ekonómovi ObFZ Topoľčany; c) úhradu nájomného SZTK Bratislava za I. Q 2006.
3. Zaoberal
a) Vnútornými ekonomickými smernicami ObFZ pre uhrádzanie stravného R a DZ.
4. Poveril
a) Predsedu ObFZ rokovaním s kandidátom na funkciu ekonóma ObFZ Topoľčany. b) Predsedu ObFZ vypracovaním návrhu vnútorných ekonomických smerníc.
SEKRETARIÁT
FK, FO, ktoré neuhradili zálohový vklad v stanovenom termíne: Blesovce, Bojná OMD, Sl. Bojná, Čermany, Hajná N. Ves, Chrabrany, M. Ripňany, Mýtna N. Ves, Orešany, Prašice, Preseľany, Topoľčany, V. Ripňany. Najmenej polovicu vkladu sú FK, FO povinné uhradiť do 17. 3. 2006 pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami!!! Uvádzať presný variabilný symbol tak ako bol pred každým FK, FO uvedený v ÚS č. 26 zo dňa 15. 2. 2006!!! Všetky FK, FO sú povinné predložiť kópiu dokladu o úhrade zálohového vkladu na sekretariát ObFZ do 17. 3. 2006.
Na bežný účet ObFZ boli poukázané nasledovné vklady poštovou poukážkou, kde nie je vôbec uvedený variabilný symbol o ktorý FK, FO sa jedná. Sú to: 7 395, 30 Sk, podané 7. 3. 2006, VS 1006200001, SS 6010001140, Slovenská pošta a.s.; 18 690,60 Sk, podané 8. 3. 2006, VS 1006500002, SS 6010001238, Slovenská pošta a.s.; 26 990,60 Sk podané 9. 3. 2006, VS 1006600002, SS 6010001263, Slovenská pošta a.s. Žiadame FK, FO, aby obratom priložili doklad o uhradení hore uvedených súm!!!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 392
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 14 920
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 885
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 488
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 943
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 514
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 276
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 134
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 5 937
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 892
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Dvaja vodiči boli pod parou

Nitrianska polícia posledné dni upozorňovala občanov na prísnejšie kontroly z dôvodu zlej epidemiologickej situácie. Pri kontrolách dvaja vodiči boli riadne pod parou.

Dopravu komplikuje zamrznutý sneh i námraza

V uplynulých dňoch aj v našom regióne narobil menšie problémy sneh a teploty pod bodom mrazu.

Zamestnanci spoločnosti Nehlsen-Eko sa snažia upratovať cesty a chodníky v čo najkratšom čase.

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Hral v Nemecku i v Rakúsku. Prečo mu v Topoľčanoch zobrali chuť do trénovania?

S futbalom začal vo Velušovciach, ligový dorast okúsil v Partizánskom. Andrej Vida odohral niekoľko sezón v Čechách, v Nemecku i v Rakúsku. Aktuálne oblieka dres šiestoligových Práznoviec.

Futbalista Andrej Vida (v pozadí) so svojou rodinou trávi voľný čas najmä v prírode.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do rieky v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

Už ste čítali?