Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 29 z dňa 9. 3.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Zmeny nepodmienečných trestov na podmienečné na žiadosť FK: Nepodmienečné tresty sú zmenené na podmienečné s podmienkou od 19. 3. do 19. 6. 2006.
DORAST
3 MZ „P“: Lukáš Chromý (N. Blatnica).
2 MZ „P“: Milan Kašný (N. Blatnica).
DOSPELÍ
1 MZ „P“: Pavol Gogola, Jozef Candrák (Hrušovany), Miroslav Kasana (Oponice).
2 MZ „P“: Peter Karl (Práznovce).
3 MZ „P“: Karol Matušík (Nemčice).
4 MZ „P“: Marek Kmeť (Nemčice).
Zvyšok trestu podmienečne: Miroslav Pavlovič, Milan Vorčák – Oponice.
2. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2005/2006.
DORAST
3 MZ „N“: Mário Lipovský (TO B/Nitr. Streda)
DOSPELÍ
1 MZ „N“: Juraj Priecel (Rajčany), Radoslav Vaňo (Chrabrany), Roman Šiška (Preseľany), Juraj Šmatlák (Prašice), Ivan Král (Lipovník).
2 MZ „N“: Andrej Uhrík (H. Obdokovce), Juraj Bačovský (Čermany), Martin Gerši (Oponice), Tomáš Smatana (Tesáre), Anton Zelinka (Koniarovce), Miroslav Kmeť (H. Štitáre), Milan Bartoník (Blesovce).
3 MZ „N“: Juraj Lištiak (Krušovce).
4 MZ „N“: Pavol Vincúr (Hrušovany).
FK, FO majú možnosť požiadať o zmenu nepodmienečných trestov do 15. 3. 2006!!!
ŠTK
Oznamuje všetkým FK, FO v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany, že z dôvodu nepriaznivého počasia a zlého stavu hracích plôch odkladá 16. kolo Majstrovstiev okresu dospelých, dorastu a 14. kolo II. triedy dospelých, dorastu na neskorší termín, ktorý bude včas FK, FO oznámený v Úradnej správe!!! Jarná časť s. r. 2005/2006 začne 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
DOSPELÍ
Schválila spôsobilosť náhradnej hracej plochy ŠK V. Ripňany, na ktorej sa môžu v jarnej časti s. r. 2005/2006 odohrať majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov v prípade nepriaznivého počasia. O spôsobilosti hlavnej hracej plochy rozhodne HR stretnutia.
ŽIACI
Stretnutie 15. kola MO sk. B: H. Obdokovce – Prašice sa na základe schválenej žiadosti OTJ H. Obdokovce uskutoční dňa 5. 4. (streda) o 16.00 h na štadióne OTJ H. Obdokovce.
Stretnutie 16. kola MO sk. B: Tovarníky – H. Obdokovce sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 16. 4 (nedeľa) o 10.30 h na štadióne OFK Tovarníky.
Stretnutie 21. kola MO sk. B: Sl. Bojná – Urmince sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) o 14.00 h ako predzápas V. ligy dorastu.
Stretnutie 22. kola MO sk. B: Tovarníky – Sl. Bojná sa na základe schválenej žiadosti OFK Tovarníky uskutoční dňa 15. 5. (štvrtok) o 17.00 h na štadióne Sl. Bojná.
Zmeny ÚHČ žiakov TJ Slovan V. Bedzany – predzápasy V. ligy dorastu: 15. kolo: 8. 4. (sobota) o 13.30 h: V. Bedzany – H. Chlebany; 17. kolo: 22. 4. (sobota) o 14.00 h: V. Bedzany – Ludanice; 21. kolo: 13. 5. (sobota) o 14.30 h: V. Bedzany – Práznovce; 24. kolo: 27. 5. (sobota) o 15.00 h: V. Bedzany – Koniarovce.
PRÍPRAVKA
Družstvo prípravky OFK Tesáre odohrá svoje domáce majstrovské stretnutia v jarnej časti s. r. 2005/2006 vždy v nedeľu o 10.30 h dopoludnia.
MATRIČNÁ KOMISIA
Na svojom zasadnutí zamietla nasledovné hosťovania hráčov pre nesúhlasné stanovisko materského FK, FO.
Dorast: Dávid Vaško, Miloš Halmo, Andrej Grznár, Peter Gulik – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
Dospelí: Jozef Milata, Ladislav Zajak, Roman Lang, Pavol Lovás, Tomáš Lovás – z TJ Chrabrany do TJ Sl. Krušovce.
KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje rozhodcom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany, sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 17. kolom MO a 15. kolom II. triedy!!!
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 26. 3. o 15.00 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (J. Zachar ml., Smatana, Ladický - Síleš), Preseľany – Nemčice so 15.00 (Čižmár, Belianský, Gregorík – J. Candrák), Prašice – Nitr. Blatnica (P. Rybanský, Vojtela, B. Zachara - Hrončok), Krušovce – H. Obdokovce (Rybanský ml, Babkovič, Slížka – J. Candrák), Sl. Bojná – Jacovce (Šlosár, Jakubík, R. Klačanský – J. Zachar st.), Ludanice – Kuzmice (Wenderla, Petruš, J: Dubný – M. Mokoš), Čermany – Rajčany (Kakula, M. Candrák, Barát – J. Mokoš), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Rybanský st., Kluka, Augustinek – J. Dubný).
II. Trieda: Tesáre – V. Bedzany (Tomka, Sedlár, Trenčanský – M. Grác), Závada – Oponice (J. Klačanský, Macko, P. Grác - Mandúch), Kamanová – Kovarce (R. Janík, Žitňanský, Krošlák – Goga), Koniarovce – Krnča ne 10.30 (Žitňanský, J. Zachar ml., Vaňo - Goga), V. Ripňany – N. B. B/Vozokany (Lištiak, Patrovič, J. Grác – Pavlík), V. Dvorany – Behynce (Fulka, Žember, Halíček - Jančovič), Práznovce – Krtovce (Babušík, Šimon, Takáč - Kmotorka).
DORAST – 26. 3. o 12.50 h
MO: Chrabrany – Hrušovany (Smatana, Ladický), Mýtna Nová Ves – Nemčice so15.00 (Augustinek, Kluka), Prašice –Nitr. Blatnica (Vojtela, B. Zachara), Krušovce – H. Obdokovce (Babkovič, Slížka), Kovarce – Jacovce so 15.00 (Takáč, Halíček), Ludanice – Tovarníky (Petruš, J. Dubný), Čermany – Rajčany (M. Candrák, Barát), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Kluka, Augustinek).
II. Trieda: Závada – Oponice (Macko, P. Grác), V. Ripňany – H. Štitáre (Patrovič, J. Grác), V. Dvorany – Behynce (Žember, Halíček).
KOMISIA DELEGÁTOV
Oznamuje delegátom súťaží riadených ObFZ Topoľčany, že na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Topoľčany sa odkladá 16. kolo MO a 14. kolo II. triedy na neskorší termín. Začína sa 26. 3. 2006 17. kolom MO a 15. kolo II. triedy.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany; b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany; c) Rozhodnutie ŠTK ObFZ o odložení úvodného kola jarnej časti s. r. 2005/2006; d) Plnenie úloh ObFZ podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
2. Schválil:
a) Členov odborných komisií ObFZ nasledovne: ŠTK ObFZ: podpredseda: František Kavulič, členovia: Milan Krajčík, Marián Mandúch; TMK ObFZ: podpredseda: Dušan Martinka, členovia: Milan Hrmo, Juraj Želíska; KM a ŠF ObFZ: podpredseda: Igor Chrenko, člen: Gabriel Svorad; DK ObFZ: podpredseda: Roman Rybanský, členovia: Miloš Macko, Pavol Mihálik; KR ObFZ podpredseda: Roman Meluš, člen: Gustáv Hrončok; KD ObFZ: člen: Jozef Goga; HoK ObFZ: člen: Marián Valko; MaK ObFZ: člen: Bohumil Košecký.
b) finančné náležitosti ekonómovi ObFZ Topoľčany; c) úhradu nájomného SZTK Bratislava za I. Q 2006.
3. Zaoberal
a) Vnútornými ekonomickými smernicami ObFZ pre uhrádzanie stravného R a DZ.
4. Poveril
a) Predsedu ObFZ rokovaním s kandidátom na funkciu ekonóma ObFZ Topoľčany. b) Predsedu ObFZ vypracovaním návrhu vnútorných ekonomických smerníc.
SEKRETARIÁT
FK, FO, ktoré neuhradili zálohový vklad v stanovenom termíne: Blesovce, Bojná OMD, Sl. Bojná, Čermany, Hajná N. Ves, Chrabrany, M. Ripňany, Mýtna N. Ves, Orešany, Prašice, Preseľany, Topoľčany, V. Ripňany. Najmenej polovicu vkladu sú FK, FO povinné uhradiť do 17. 3. 2006 pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami!!! Uvádzať presný variabilný symbol tak ako bol pred každým FK, FO uvedený v ÚS č. 26 zo dňa 15. 2. 2006!!! Všetky FK, FO sú povinné predložiť kópiu dokladu o úhrade zálohového vkladu na sekretariát ObFZ do 17. 3. 2006.
Na bežný účet ObFZ boli poukázané nasledovné vklady poštovou poukážkou, kde nie je vôbec uvedený variabilný symbol o ktorý FK, FO sa jedná. Sú to: 7 395, 30 Sk, podané 7. 3. 2006, VS 1006200001, SS 6010001140, Slovenská pošta a.s.; 18 690,60 Sk, podané 8. 3. 2006, VS 1006500002, SS 6010001238, Slovenská pošta a.s.; 26 990,60 Sk podané 9. 3. 2006, VS 1006600002, SS 6010001263, Slovenská pošta a.s. Žiadame FK, FO, aby obratom priložili doklad o uhradení hore uvedených súm!!!

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zázračná škola so zelenou strechou
 2. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 4. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 4. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 5. Zázračná škola so zelenou strechou
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Crème de la crème po slovensky
 8. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 9. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 10. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 552
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 655
 3. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 692
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 458
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 797
 6. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 260
 7. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 6 327
 8. Po Slovensku na motorke 5 875
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 252
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 4 496
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Diskusiu sledujte naživo vo štvrtok o 14. hodine.


15. jún

Životná púť voňavej hviezdy, kávy Emília, začala v roku 1935 v talianskom prístavnom meste Terst, keď kávičkárski gurmáni v laboratóriách namiešali kávovú zmes z vyše 6 rôznych káv druhu Arabica.


16. jún
Ján Mucha v relácii MY športujeme.

Pozrite si exkluzívny rozhovor v relácii MY športujeme.


18 h
V Bánovciach pribudne aj nový cyklopruh.

Rekonštrukcia na ulici Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou je rozdelená na dve etapy.


16. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


10 h

Ľudia nemajú šancu na voľný prístup k vodnej ploche.


18 h

Medvede sa v minulosti v našom regióne nevyskytovali.


16. jún

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


15. jún

Už ste čítali?