Pondelok, 3. október, 2022 | Meniny má Stela

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 35 z 19. 4.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Trestá dňom 17. 4. nepodmienečne na 2 MZ hráča: Miroslav Sedmák (H. Obdokovce), DP1-3a.
DORAST
Tresty od 17. 4.
1 MZ nepodmienečne pre 4 ŽK: Tomáš Krošlák (Kovarce), podľa DP1-13/5.
1 MZ nepodmienečne: Richard Kmotorka (Rajčany), DP1-1a; Eduard Kulháni (H. Obdokovce). DP1-4a.
2 MZ nepodmienečne: Adam Čulák (Mýtna N. Ves), DP1-4a, DP-čl.23d.
4 MZ nepodmienečne: Marek Prosman (Závada), DP1-3b, DP-čl.23c.
Trestá dňom 20. 4. 2006 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva nepodmienečne na 1 mesiac Milan Kohút (Závada), DP-čl.11. TJ Závada uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 3. 5. 2006.
Trestá dňom 20. 4. 2006 zákazom výkonu funkcie kapitána družstva nepodmienečne Ján Herda, (Závada), DP-čl.11. TJ Závada uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 3. 5. 2006.
Trestá OFK Kovarce pokutou 100 Sk + 100 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za hráča so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 3. 5. 2006.
Podľa evidencie DK ObFZ má hráč TJ Rajčany Viktor Legéň 3 ŽK,
DOSPELÍ
Tresty od 17. 4.
1 MZ nepodmienečne pre 4 ŽK, podľa DP1-13/5a: Peter Sojka (TJ Behynce), Miroslav Miškolci (TJ Koniarovce), Michal Guliš (OFK Krnča), Radoslav Vaňo (TJ Chrabrany), Peter Kasana (TJ Preseľany), Marek Kluka (OFK Ludanice).
1 MZ nepodmienečne: Marek Zemko (TJ Kamanová), DP1-5a; Peter Zaťko (TJ V. Dvorany), DP1-5a; Martin Grič (TJ Nemčice), DP1-1a.
2 MZ nepodmienečne: Marek Mozola (TJ Norovce), DP1-3a.
3 MZ nepodmienečne: Martin Minárik (TJ Koniarovce), DP1-3b.
Trestá TJ: Behynce, Chrabrany a Preseľany pokutou 100 Sk + 200 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za hráča so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 3. 5. 2006.
DK ObFZ na základe výpovedí predvolaných osôb nezistila žiadne porušenie DP a preto upúšťa od ďalšieho disciplinárneho konania v stretnutí Čeladince – H. Chlebany, DP-čl.18.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
PRÍRPAVKA
Kontumuje stretnutie 10. kola MO: Preseľany – Jacovce 0:3 kont. v prospech TJ Jacovce, pre nenastúpenie domáceho družstva na stretnutie. SP-100/b. TJ Preseľany uhradí rokovací poplatok 50 Sk. Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech TJ Jacovce, SP-106/1. Udeľuje TJ Preseľany pokutu 600 Sk podľa RS-B-14h. Splatnosť do 3. 5. 2006. TJ Preseľany uhradí do 7 dní od uverejnenia TJ Jacovce poplatok 600 Sk podľa RS-A-7b.
ŽIACI
Stretnutie 17. kola MO Skupina A: Krušovce – Rajčany sa po dohode oddielov uskutoční dňa 22. 4. 2006 (sobota) o 15.00 h na štadióne TJ Krušovce.
DORAST
Udeľuje TJ Mýtna N. Ves pokutu 200 Sk + 100 Sk rokovací poplatok, pre opakovaný oneskorený príchod na stretnutie Jacovce – Mýtna N. Ves. RS-B-14n. Splatnosť do 3. 5. 2006.
Udeľuje napomenutie TJ V. Dvorany pre oneskorený príchod na stretnutie H. Chlebany – V. Dvorany. RS-B-14n. TJ V. Dvorany uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 3. 5. 2006.
Stretnutie 21. kola MO Krušovce – TO B/N. Streda sa po dohode oddielov uskutoční dňa 23. 4. 2006 (nedeľa) o 10.00 h na štadióne TJ Krušovce.
DOSPELÍ
Udeľuje napomenutie TJ Urmince pre porušenie RS-B-1e (zápis o stretnutí), TJ Urmince uhradí rokovací poplatok
Neodohrané stretnutie 18. kola II. triedy: N. Blatnica B/Vozokany – Závada sa po dohode oddielov uskutoční dňa 21. 4. (piatok) o 17.00 h na štadióne vo Vozokanoch.
KOMISIA MLÁDEŽE A ŠF
NIKE PREMIER CUP 2006-2007.
Kvalifikácia – základná časť:
1. kolo:
3. 5. 2006 (streda) o 17.00 h: Práznovce – Topoľčany B.
8. 5. 2006 (pondelok) o 17.00 h: Krnča – Urmince, V. Ripňany – Topoľčany A.
2. kolo:
24. 5. 2006 (streda) o 17.00 h: víťaz stretnutia (Práznovce – Topoľčany B) – víťaz stretnutia (Krnča- Urmince), Topoľčany A majú voľno.
3. kolo:
29. 5. 2006 (pondelok) o 17.00 h: víťaz 2. kolo – Topoľčany A.
Stretnutia sa hrajú u FK uvedeného na prvom mieste.
Víťaz postupuje do kvalifikácie II. kola.
2. SLOVAKIA CUP 2006 – XVI. ročník medzinárodného futbalového turnaja reprezentačných družstiev 18 – ročných hráčov:
24. 4. (pondelok) o 11.00 h: Jacovce: Česká republika – Poľsko; 27. 4. (štvrtok) o 11.00 h: Solčany: Malta – Maďarsko; 27. 4. (štvrtok) o 11.00 h: Krušovce: Poľsko – Ukrajina.
HOSPODÁRSKA KOMISIA
Futbalové kluby a oddiely, ktoré majú k 1. 5. 2006 uhradiť druhú časť zálohového vkladu pre delegované osoby: 01 Behynce – 11 450 Sk; 02 Blesovce – 4 350 Sk; 06 Čermany – 10 000 Sk; 09 H. Obdokovce – 6 100 Sk; 12 Chrabrany – 13 275 Sk; 14 Kamanová – 8 950 Sk; 15 Koniarovce – 9 300 Sk; 17 Krnča – 11 800 Sk; 18 Krtovce – 10 000 Sk; 19 Krušovce – 12 650 Sk; 22 Ludanice – 13 500 Sk; 23 M. Ripňany – 3 700 Sk; 25 Nemčice – 15 000 Sk; 26 Norovce – 3 700 Sk; 28 Nitr. Streda – 8 450 Sk; 31 Prašice – 22 750 Sk; 33 Preseľany – 10 600 Sk, 34 Radošina – 2 600 Sk; 40 Tovarníky – 4 850 Sk; 41 Urmince – 9 600 Sk; 43 V. Dvorany – 10 700 Sk; 45 Velušovce – 1 925 Sk.
Zálohové vklady uhrádzajte bankovými prevodmi a nie poštovými poukážkami, nakoľko tie nie sú identifikovateľné!!!
KOMISIA ROZHODCOV
DOSPELÍ - 7. 5. o 16.30 h
MO: Hrušovany – Bojná (J. Dubný, Smatana, Toman - Mandúch), Ludanice – Krušovce (Žitňanský, Wenderla, Rybanský st. – M. Grác), Čermany – Prašice (Petruš, Rybanský ml., Fulka - Kmotorka), Urmince – Preseľany (Kakula, Sedlár, Slížka - Hrončok), TO B/N. Streda – Chrabrany (Barát, Belianský, Lištiak – J. Mokoš), Rajčany – Nemčice (P. Rybanský, J. Zachar ml., Vojtela - Goga), Kuzmice – Nitr. Blatnica (Vaňo, Števčík, Macko – J. Zachar st.), Jacovce – H. Obdokovce (Šlosár, Babkovič, R. Janík – J. Candrák).
II. TRIEDA: Krnča – V. Bedzany (M. Candrák, Jakubík, Hazucha – M. Mokoš), Kovarce – N. B. B/Vozokany (Tomka, Vendég - Síleš), Oponice – Behynce (J. Klačanský, Žember), Tesáre – Krtovce (J. Pastor, Ladický - Pavlík), Závada – Práznovce (Babušík, Halíček), Kamanová – V. Dvorany (Čižmár, Gregorík - Jančovič), Koniarovce – V. Ripňany ne 10.30 (Gregorík, Čižmár, Fulka - Goga).
III. TRIEDA: Blesovce – Bojná OMD (Kluka, Augustinek), Orešany – Šalgovce (J. Grác, Patrovič), Čeladince – H. Štitáre (Trenčanský, P. Grác), Norovce – Hajná N. Ves (R. Klačanský, Lang), Lipovník – M. Ripňany (Šimon, Krošlák).
DORAST – 7. 5. o 14.20 h:
MO: Hrušovany – Kovarce (Smatana, Toman), Ludanice – Krušovce (Wenderla, M. Rybanský st.), Čermany – Prašice (Rybanský ml., Fulka), Urmince – Mýtna N. Ves (Sedlár, Slížka), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (Belianský, Lištiak), Rajčany – Nemčice (J. Zachar ml., Vojtela), Tovarníky – N. Blatnica ne 14.00 (ZsFZ, ZsFZ), Jacovce – H. Obdokovce (Babkovič, R. Janík).
II. TRIEDA: Krnča – H. Chlebany (Jakubík, Hazucha), Oponice – Behynce (Žember), Kamanová – V. Dvorany (Gregorík).
ŽIACI – dohrávané 14. kolo: 1 . 5. o 16.00 h:
SK. A: H. Chlebany – Práznovce (Ladický), Rajčany – Hrušovany (Belianský), Solčany – Krušovce (J. Klačanský), V. Bedzany – TO B/N. Streda (Babušík), Mýtna N. Ves – Kovarce (Kluka), Oponice – Koniarovce (Augustinek), Ludanice – Krnča (Kakula).
SK. B: Tovarníky – Prašice (Halíček), Radošina – H. Obdokovce (P. Rybanský), Jacovce – V. Ripňany (Wenderla), V. Dvorany – Bojná OMD (M. Rybanský ml.), Nemčice – Čermany (Lang), Velušovce – Urmince (Takáč), N. Blatnica – Sl. Bojná (Vendég).
ŽIACI – 19. kolo – 6. 5. o 17.00 h
SK A: Krušovce – Práznovce (Belianský), Solčany – Oponice so 10.30 (R. Klačanský), Krnča – Kovarce so 10.30 (Žember), TO B/N. Streda – Mýtna N. Ves (Trenčanský), V. Bedzany – Rajčany (Babušík), Ludanice – H. Chlebany (Kakula), Koniarovce – Hrušovany (P. Grác).
SK B: V. Dvorany – Nemčice (M. Rybanský st.), V. Ripňany – Prašice (P. Rybanský), Bojná OMD – Radošina (Babkovič), Bojná – H. Obdokovce (Takáč), N. Blatnica – Tovarníky (Slížka), Jacovce – Velušovce (Wenderla), Urmince – Čermany (Fulka).
ŽIACI – 20. kolo – 10. 5. o 17.00 h
SK A: H. Chlebany – Koniarovce (Ladický), Hrušovany – Krnča (Augustinek), Oponice – Ludanice (M. Candrák), Práznovce – TO B/N. Streda (Žember), Kovarce – Krušovce (Jakubík), Rajčany – Solčany (Lištiak), Mýtna N. Ves – V. Bedzany (Kluka).
SK B: Tovarníky – Urmince (Vojtela), H. Obdokovce – V. Ripňany (Patrovič), Radošina – V. Dvorany (Vendég), Velušovce – N. Blatnica (Tomka), Čermany – Bojná (Takáč), Prašice – Bojná OMD (Macko), Nemčice – Jacovce (Vaňo).
PRÍPRAVKA – 6. 5. o 10.30 h
MO: Kuzmice – Solčany (Patrovič), Radošina – Bojná (P. Rybanský), Krušovce – Preseľany (Belianský), Topoľčany B – Tesáre 4. 5. štvrtok o 16.30 v Nitr. Strede (Halíček).
Predvoláva na deň 26. 4. 2006 (streda) o 15.30 h rozhodcu ObFZ František Vojtela. Účasť menovaného je povinná!
Proti uvedeným rozhodnutiam je možnosť podať odvolanie do 15 dní od uverejnenia na Výkonný výbor ObFZ Topoľčany.

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 2. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 3. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 7. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 8. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 1. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 2. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 4. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 5. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 6. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 8. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 1. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 6 658
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 849
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 073
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 743
 5. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 923
 6. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 815
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 396
 8. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma 2 084

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Opýtám sa R. R.
 2. Anna Miľanová: Rozpustné autá?
 3. Lubomir Zahora: Siroty miznú, nik nevie kam
 4. Miroslav Kocúr: Na každom, aj na ministrovi školstva záleží
 5. Za živé rieky: Rudava, rieka ktorá ožila
 6. Juraj Droba: Moderné školy na úrovni 21. storočia
 7. Stop alibizmu: Modlite sa s Putinom, aby Boh neexistoval – vy, schvaľovatelia ruskej agresie voči Ukrajine
 8. Štefan Vidlár: Servilňí servanťi Slováci
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 956
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 724
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 4 725
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 158
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 424
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 120
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 843
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 661
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


30. sep
Hľadané osoby v okrese Topoľčany

Zo všetkých hľadaných sú len dve ženy.


30. sep

Prečítajte si výber TOP športových správ z regiónov.


30. sep

Tipujte bez rizika a vyhrajte.


29. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ak sa pri covide zhorší stav, pohotovosť by pacienta nemala odmietnuť.


1. okt

Nemecký koncern plánuje postaviť ďalšie gigafabriky.


1. okt

Pravidelná údržba vodnej nádrže je nariadená zákonom.


30. sep

Najviac nedostatkov zistili v Banskobystrickom kraji.


1. okt

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Opýtám sa R. R.
 2. Anna Miľanová: Rozpustné autá?
 3. Lubomir Zahora: Siroty miznú, nik nevie kam
 4. Miroslav Kocúr: Na každom, aj na ministrovi školstva záleží
 5. Za živé rieky: Rudava, rieka ktorá ožila
 6. Juraj Droba: Moderné školy na úrovni 21. storočia
 7. Stop alibizmu: Modlite sa s Putinom, aby Boh neexistoval – vy, schvaľovatelia ruskej agresie voči Ukrajine
 8. Štefan Vidlár: Servilňí servanťi Slováci
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 956
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 724
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 4 725
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 158
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 424
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 120
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 843
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 661
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu