Nedeľa, 24. september, 2023 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 36 z 26. 4.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča OFK Ludanice Peter Lukáč a mení ho dňom 26. 4. na 1 MZ „P“ s s podmienkou do 27. 7. 2006, DP-čl.31.
DORAST
Tresty od 24. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK, podľa DP1/13/5a: Vladimír Fulka, Lukáš Burza (OFK N. Blatnica), Ľuboš Zaťko (TJ Krušovce).
1 MZ „N“: Jaroslav Fabo (TJ Čermany), DP1-1a; Lukáš Lipták (TO B/N. Streda), DP1-1a; Dávid Kluka (TJ Urmince) – DP1-5a.
2 MZ „N“: Patrik Mrižo (OFK Krnča), DP1-2b.
Trestá TJ Čermany, Krušovce a OFK N. Blatnica pokutou 100 Sk + 100 Sk rok. poplatok, pre nezaplatenie rok. poplatku za vylúčených hráčov a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 10. 5. 2006.
DOSPELÍ
Tresty od 17. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK: Marián Grznár (OFK Kuzmice), DP1-13/5a.
Tresty od 24. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK: Ján Rybanský (TJ Rajčany), Juraj Martinček (OFK Prašice), DP1-13/5a.
1 MZ „N“: Tomáš Rybanský (TJ V. Dvorany), DP1-5a.
2 MZ „N“ pre 8 ŽK: Peter Sporina (TJ Urmince), DP1-13/5b.
2 MZ „N“: Miroslav Pakši (TO B/N. Streda), DP1-2b.
3 MZ „N“: Daniel Hula (TJ Bojná OMD), Igor Sporina (TJ Blesovce).
Schvália žiadosť o zmenu „N“ trestu na podmienečný trest po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Bojná OMD Andrej Rybanský a mení ho dňom 26. 4. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 26. 7. 2006, DP-čl.31.
Zamietla žiadosť o zmenu „N“ trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráči TJ Oponice Jaroslav Gerši (vylúčenie počas podmienečného trestu). Udelený trest zostáva v platnosti, DP-čl.31.
Trestá OFK Kovarce:
- pokutou 800 Sk + 200 Sk rokovací poplatok podľa DP2-1b, pre neprístojnosti divákov po stretnutí Kovarce – V. Bedzany a slabú usporiadateľskú službu počas uvedeného stretnutia. Splatnosť do 10. 5. 2006.
- uzatvorením ihriska na 1 MZ podmienečne s podmienkou do konca súť. ročníka 2005/2006.
- nariaďuje OFK Kovarce zvýšiť počet usporiadateľov na 10 do konca súť. ročníka 2005/2006.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
DORAST
Ruší napomenutie TJ V. Dvorany pre predloženie potvrdenia od zmluvného prepravcu za meškanie na stretnutie pre poruchu vozidla. Rokovací poplatok 100 Sk zostáva v platnosti. RS-B-14n.
DOSPELÍ
Udeľuje napomenutie TJ Krušovce, pre oneskorené odovzdanie zápisu o stretnutí rozhodcom pred stretnutím Krušovce – TO B/N. Streda. RS-B-14o. TJ Krušovce uhradí rokovací poplatok 200 Sk do 10. 5. 2006.
Udeľuje napomenutie TJ V. Bedzany pre zapríčinenie oneskoreného začiatku Kovarce – V. Bedzany. RS-B-14o. TJ V. Bedzany uhradí rokovací poplatok 200 Sk do 10. 5. 2006.
V piatok 5. 5. 2006 o 17.30 h sa na štadióne TJ Sl. Bojná uskutoční dohrávané stretnutie 18. kola MO: Sl. Bojná – OFK Kuzmice. Rozhodcovia: M. Candrák, P. Rybanský, Vojtela, delegát ObFZ: Hrončok.
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 25. kola MO dospelých, dorastu, 22. kola II. triedy dospelých, dorastu, 18. kola III. triedy dospelých, 21. a 22. kola MO žiakov a 14. kola MO prípravky v jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 v dňoch 13., 14. a 17. 5. 2006.
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Jacovce – Hrušovany (Tomka, J. Pastor, Slížka – J. Dubný), H. Obdokovce – Kuzmice (Rybanský ml., Barát, J. Grác - Hrončok), N. Blatnica – Rajčany (Hazucha, Rybanský st., P. Rybanský – J. Mokoš), Nemčice – TO B/Nitr. Streda (Jakubík, Števčík, Macko – M. Grác), Chrabrany – Urmice (M. Candrák, J. Dubný, Babušík - Síleš), Preseľany – Čermany so 16. 30 (Wenerla, Vaňo, Fulka – J. Zachar st.), Prašice – Ludanice (Čižmár, Lištiak, Gregorík - Kmotorka), Krušovce – Sl. Bojná (J. Zachar ml., Šlosár, Sedlár – Goga).
II. TRIEDA: V. Bedzany – Koniarovce (Žitňanský, Belianský, J. Klačanský – M. Mokoš), V. Ripňany – Kamanová (Fulka, Vaňo, Halíček - Mandúch), V. Dvorany – Závada (R. Klačanský, Kluka, Augustinek – J. Candrák), Práznovce – Tesáre (Vojtela, Babkovič, Lang – J. Zachar st.), Krtovce – Oponice (R. Janík, Smatana, Toman - Jančovič), Behynce – Kovarce ne 10.30 (Belianský, Petruš, Šimon - Hrončok), Nitr. Blatnica B – Krnča so 16.30 (Petruš, Vojtela, Sedlár - Mandúch).
III. TRIEDA: Bojná OMD – Lipovník ne 10.30 (Šlosár, Takáč), M. Ripňany – Norovce ne 10.30 (Žember, Wenderla), Hajná Nová Ves – H. Chlebany ne 10.30 (Števčík, M. Rybanský ml.), H. Štitáre – Orešany (Ladický, Vendég), Šalgovce – Blesovce ne 10.30 (Kakula, P. Grác).
DORAST – 14. 5. o 14.20 h
MO: Jacovce – Hrušovany (J. Pastor, Slížka), H. Obdokovce – Tovarníky (Barát, J. Grác), N. Blatnica – Rajčany (Rybanský st., P. Rybanský), Nemčice – TO B/Nitr. Streda (Števčík, Macko), Chrabrany – Urmince so 14.20 (Krošlák, Patrovič), Mýtna N. Ves – Čermany ne 10.30 (Patrovič, Krošlák), Prašice – Ludanice (Lištiak, Gregorík), Krušovce – Kovarce (Šlosár, Sedlár).
II. TRIEDA: V. Ripňany – Kamanová (Vaňo, Halíček), V. Dvorany – Závada (Kluka, Augustinek), Krtovce – Oponice (Smatana, Toman), H. Štitáre – Krnča so 16.30 (Slížka, Vendég).
ŽIACI – 13. 5. o 17.00 h:
MO SK. A: V. Bedzany – Práznovce so 14.30 (Babušík), Krnča – Koniarovce so 10.30 (Šlosár), TO B/N. Streda – Kovarce (Trenčanský), Krušovce – Hrušovany (Gregorík), Ludanice – Rajčany (Kakula), Mýtna Nová Ves – Solčany (Kluka), Oponice – H. Chlebany (M. Candrák).
MO SK. B: V. Dvorany – Prašice (M. Rybanský st.), Čermany – V. Ripňany (Augustinek), Sl. Bojná – Urmince (Žitňanský), Jacovce – Radošina (J. Dubný), Velušovce – Tovarníky (Lang), Nemčice – N. Blatnica (Vaňo), Bojná OMD – H. Obdokovce (J. Grác).
ŽIACI – 17. 5. (streda) o 17.00 h
MO SK. A: H. Chlebany – Krnča (Ladický), Hrušovany – TO B/N. Streda (Augustinek), Práznovce – Solčany (Krošlák), Mýtna Nová Ves – Ludanice (Barát), Koniarovce – Krušovce (P. Grác), Kovarce – V. Bedzany (Kluka), Rajčany – Oponice (Lištiak)
MO SK. B: Čermany – Bojná OMD (Žitňanský), H. Obdokovce – V. Dvorany (Sedlár), Radošina – N. Blatnica (P. Rybanský), Tovarníky – Sl. Bojná 18. 5. o 17.00 (Halíček), Urmince – V. Ripňany (Fulka), Prašice – Jacovce (Macko), Nemčice – Velušovce (Halíček).
PRÍPRAVKA – 13. 5. o 10.30 h:
Sl. Bojná – Kuzmice (Takáč), Solčany – Krušovce (R. Klačanský), Tesáre – Jacovce ne 10.30 (Smatana), Preseľany – Topoľčany B 11. 5. o 16.30 (M. Candrák).
Dôrazne upozorňujeme rozhodcov ObFZ, aby zápisy o stretnutí doručili na sekretariát ObFZ najneskôr utorok do 16.00 h, (v prípade voľného pondelka stredu do 16.00 h), pod následkom zastavenia činnosti nepodmienečne!
Upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby na prednej strane zápisu presne uviedli za čo boli udelené ŽK a ČK!
Proti uvedeným rozhodnutiam je možnosť podať odvolanie do 15 dní od uverejnenia na Výkonný výbor ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
c) List od člena Rady ObFZ Topoľčany
d) List od SZTK Bratislava ohľadom správcovstva budovy SZTK Topoľčany.
2. Schválil:
a) Dotáciu 2 000 Sk pre FK Jacovce, Krušovce a Solčany za organizáciu stretnutí SLOVAKIA CUP 2006.
b) Zmluvu medzi ObFZ Topoľčany a ekonómom ObFZ Topoľčany
c) Ekonomickú smernicu ObFZ Topoľčany pre uhrádzanie stravného rozhodcom a DZ
d) Dátum družobného stretnutia ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz v kategóriach žiaci a dospelí na deň 2. 7. 2006 na štadióne OFK Krnča.
e) Zoznam rozhodcov ObFZ pre súťaž ZsFZ po splnení kritérií ObFZ Topoľčany.
3. Neprerokoval:
a) Odvolanie rozhodcu ObFZ Ján Dubný pre nesplnenie náležitostí SP-čl.121.
4. Ukladá:
a) KR, KD ObFZ a predsedovi TMK ObFZ podať písomnú správu do 10. 5. 2006 ohľadom stretnutia V. Bedzany – V. Dvorany.
b) KM a ŠF ObFZ predložiť širší výber žiakov roč. narodenia 1991 a 1992 na medzinárodný turnaj v Poľsku, memoriál Vojtecha Schotterta v Topoľčanoch a družobné stretnutie ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz v termíne do 15. 5. 2006.
c) KR a KD ObFZ spracovať menný zoznam rozhodcov a delegátov ObFZ pre potreby SFZ v termíne do 10. 5. 2006.
d) Predsedom odborných komisií ObFZ predložiť písomné návrhy a doplnky do Rozpisu ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2006/2007 v termíne do 10. 5. 2006.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Topoľčany

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Hladinka smeruje do Košíc!
 2. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 3. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 4. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 5. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 6. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 7. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 8. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 12 410
 2. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 6 784
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 524
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 5 060
 5. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 4 316
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 738
 7. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 236
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 254

Blogy SME

 1. Peter Kollega: Čiernobiele mozgotrasy - Made in Slovensko
 2. Martin Sústrik: Argentína
 3. Martin Škopec Antal: Európa alebo Mečiar (Moc utópii a utópie moci)
 4. Roman Hutira: Študenti je čas ísť opäť za hranice?
 5. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 6. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 7. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 8. Miro Jankes: September (2023)
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 121
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 30 345
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 175
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 22 831
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 935
 6. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 9 377
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 432
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 378
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Topoľčany na súperovej palubovke prehrali o gól.

Topoľčianski hádzanári mohli na východe republiky bodovať, napokon sa vrátili s jednogólovou prehrou. Bohužiaľ, viac ako o kvalitnom výkone Topoľčian sa hovorí o rozhodcoch, ktorí svojimi verdiktmi ovplyvnili konečný rezultát.


2 h
Archívne foto zo zápasu Veľké Ripňany - Urmince.

V sobotu sa odohrali tri zápasy v najvyššej okresnej súťaži ObFZ Topoľčany, zvyšné štyri boli na programe v nedeľu.


5 h
Futbal, ilustračné foto.

Cez víkend pokračovala aj ôsma liga ObFZ Topoľčany. V sobotu sa odohralo až päť zápasov, v nedeľu bol na programe iba duel Dolné Lefantovce - Kuzmice.


5 h
V úvodnom kole Topoľčany doma prehrali.

Takmer 1100 divákov zavítalo na topoľčiansky štadión na prvý zápas novej sezóny.


23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Peter Kollega: Čiernobiele mozgotrasy - Made in Slovensko
 2. Martin Sústrik: Argentína
 3. Martin Škopec Antal: Európa alebo Mečiar (Moc utópii a utópie moci)
 4. Roman Hutira: Študenti je čas ísť opäť za hranice?
 5. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 6. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 7. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 8. Miro Jankes: September (2023)
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 121
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 30 345
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 175
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 22 831
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 935
 6. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 9 377
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 432
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 378
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu