Nedeľa, 25. september, 2022 | Meniny má Vladislav

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 36 z 26. 4.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča OFK Ludanice Peter Lukáč a mení ho dňom 26. 4. na 1 MZ „P“ s s podmienkou do 27. 7. 2006, DP-čl.31.
DORAST
Tresty od 24. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK, podľa DP1/13/5a: Vladimír Fulka, Lukáš Burza (OFK N. Blatnica), Ľuboš Zaťko (TJ Krušovce).
1 MZ „N“: Jaroslav Fabo (TJ Čermany), DP1-1a; Lukáš Lipták (TO B/N. Streda), DP1-1a; Dávid Kluka (TJ Urmince) – DP1-5a.
2 MZ „N“: Patrik Mrižo (OFK Krnča), DP1-2b.
Trestá TJ Čermany, Krušovce a OFK N. Blatnica pokutou 100 Sk + 100 Sk rok. poplatok, pre nezaplatenie rok. poplatku za vylúčených hráčov a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 10. 5. 2006.
DOSPELÍ
Tresty od 17. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK: Marián Grznár (OFK Kuzmice), DP1-13/5a.
Tresty od 24. 4.
1 MZ „N“ pre 4 ŽK: Ján Rybanský (TJ Rajčany), Juraj Martinček (OFK Prašice), DP1-13/5a.
1 MZ „N“: Tomáš Rybanský (TJ V. Dvorany), DP1-5a.
2 MZ „N“ pre 8 ŽK: Peter Sporina (TJ Urmince), DP1-13/5b.
2 MZ „N“: Miroslav Pakši (TO B/N. Streda), DP1-2b.
3 MZ „N“: Daniel Hula (TJ Bojná OMD), Igor Sporina (TJ Blesovce).
Schvália žiadosť o zmenu „N“ trestu na podmienečný trest po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Bojná OMD Andrej Rybanský a mení ho dňom 26. 4. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 26. 7. 2006, DP-čl.31.
Zamietla žiadosť o zmenu „N“ trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráči TJ Oponice Jaroslav Gerši (vylúčenie počas podmienečného trestu). Udelený trest zostáva v platnosti, DP-čl.31.
Trestá OFK Kovarce:
- pokutou 800 Sk + 200 Sk rokovací poplatok podľa DP2-1b, pre neprístojnosti divákov po stretnutí Kovarce – V. Bedzany a slabú usporiadateľskú službu počas uvedeného stretnutia. Splatnosť do 10. 5. 2006.
- uzatvorením ihriska na 1 MZ podmienečne s podmienkou do konca súť. ročníka 2005/2006.
- nariaďuje OFK Kovarce zvýšiť počet usporiadateľov na 10 do konca súť. ročníka 2005/2006.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
DORAST
Ruší napomenutie TJ V. Dvorany pre predloženie potvrdenia od zmluvného prepravcu za meškanie na stretnutie pre poruchu vozidla. Rokovací poplatok 100 Sk zostáva v platnosti. RS-B-14n.
DOSPELÍ
Udeľuje napomenutie TJ Krušovce, pre oneskorené odovzdanie zápisu o stretnutí rozhodcom pred stretnutím Krušovce – TO B/N. Streda. RS-B-14o. TJ Krušovce uhradí rokovací poplatok 200 Sk do 10. 5. 2006.
Udeľuje napomenutie TJ V. Bedzany pre zapríčinenie oneskoreného začiatku Kovarce – V. Bedzany. RS-B-14o. TJ V. Bedzany uhradí rokovací poplatok 200 Sk do 10. 5. 2006.
V piatok 5. 5. 2006 o 17.30 h sa na štadióne TJ Sl. Bojná uskutoční dohrávané stretnutie 18. kola MO: Sl. Bojná – OFK Kuzmice. Rozhodcovia: M. Candrák, P. Rybanský, Vojtela, delegát ObFZ: Hrončok.
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 25. kola MO dospelých, dorastu, 22. kola II. triedy dospelých, dorastu, 18. kola III. triedy dospelých, 21. a 22. kola MO žiakov a 14. kola MO prípravky v jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 v dňoch 13., 14. a 17. 5. 2006.
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Jacovce – Hrušovany (Tomka, J. Pastor, Slížka – J. Dubný), H. Obdokovce – Kuzmice (Rybanský ml., Barát, J. Grác - Hrončok), N. Blatnica – Rajčany (Hazucha, Rybanský st., P. Rybanský – J. Mokoš), Nemčice – TO B/Nitr. Streda (Jakubík, Števčík, Macko – M. Grác), Chrabrany – Urmice (M. Candrák, J. Dubný, Babušík - Síleš), Preseľany – Čermany so 16. 30 (Wenerla, Vaňo, Fulka – J. Zachar st.), Prašice – Ludanice (Čižmár, Lištiak, Gregorík - Kmotorka), Krušovce – Sl. Bojná (J. Zachar ml., Šlosár, Sedlár – Goga).
II. TRIEDA: V. Bedzany – Koniarovce (Žitňanský, Belianský, J. Klačanský – M. Mokoš), V. Ripňany – Kamanová (Fulka, Vaňo, Halíček - Mandúch), V. Dvorany – Závada (R. Klačanský, Kluka, Augustinek – J. Candrák), Práznovce – Tesáre (Vojtela, Babkovič, Lang – J. Zachar st.), Krtovce – Oponice (R. Janík, Smatana, Toman - Jančovič), Behynce – Kovarce ne 10.30 (Belianský, Petruš, Šimon - Hrončok), Nitr. Blatnica B – Krnča so 16.30 (Petruš, Vojtela, Sedlár - Mandúch).
III. TRIEDA: Bojná OMD – Lipovník ne 10.30 (Šlosár, Takáč), M. Ripňany – Norovce ne 10.30 (Žember, Wenderla), Hajná Nová Ves – H. Chlebany ne 10.30 (Števčík, M. Rybanský ml.), H. Štitáre – Orešany (Ladický, Vendég), Šalgovce – Blesovce ne 10.30 (Kakula, P. Grác).
DORAST – 14. 5. o 14.20 h
MO: Jacovce – Hrušovany (J. Pastor, Slížka), H. Obdokovce – Tovarníky (Barát, J. Grác), N. Blatnica – Rajčany (Rybanský st., P. Rybanský), Nemčice – TO B/Nitr. Streda (Števčík, Macko), Chrabrany – Urmince so 14.20 (Krošlák, Patrovič), Mýtna N. Ves – Čermany ne 10.30 (Patrovič, Krošlák), Prašice – Ludanice (Lištiak, Gregorík), Krušovce – Kovarce (Šlosár, Sedlár).
II. TRIEDA: V. Ripňany – Kamanová (Vaňo, Halíček), V. Dvorany – Závada (Kluka, Augustinek), Krtovce – Oponice (Smatana, Toman), H. Štitáre – Krnča so 16.30 (Slížka, Vendég).
ŽIACI – 13. 5. o 17.00 h:
MO SK. A: V. Bedzany – Práznovce so 14.30 (Babušík), Krnča – Koniarovce so 10.30 (Šlosár), TO B/N. Streda – Kovarce (Trenčanský), Krušovce – Hrušovany (Gregorík), Ludanice – Rajčany (Kakula), Mýtna Nová Ves – Solčany (Kluka), Oponice – H. Chlebany (M. Candrák).
MO SK. B: V. Dvorany – Prašice (M. Rybanský st.), Čermany – V. Ripňany (Augustinek), Sl. Bojná – Urmince (Žitňanský), Jacovce – Radošina (J. Dubný), Velušovce – Tovarníky (Lang), Nemčice – N. Blatnica (Vaňo), Bojná OMD – H. Obdokovce (J. Grác).
ŽIACI – 17. 5. (streda) o 17.00 h
MO SK. A: H. Chlebany – Krnča (Ladický), Hrušovany – TO B/N. Streda (Augustinek), Práznovce – Solčany (Krošlák), Mýtna Nová Ves – Ludanice (Barát), Koniarovce – Krušovce (P. Grác), Kovarce – V. Bedzany (Kluka), Rajčany – Oponice (Lištiak)
MO SK. B: Čermany – Bojná OMD (Žitňanský), H. Obdokovce – V. Dvorany (Sedlár), Radošina – N. Blatnica (P. Rybanský), Tovarníky – Sl. Bojná 18. 5. o 17.00 (Halíček), Urmince – V. Ripňany (Fulka), Prašice – Jacovce (Macko), Nemčice – Velušovce (Halíček).
PRÍPRAVKA – 13. 5. o 10.30 h:
Sl. Bojná – Kuzmice (Takáč), Solčany – Krušovce (R. Klačanský), Tesáre – Jacovce ne 10.30 (Smatana), Preseľany – Topoľčany B 11. 5. o 16.30 (M. Candrák).
Dôrazne upozorňujeme rozhodcov ObFZ, aby zápisy o stretnutí doručili na sekretariát ObFZ najneskôr utorok do 16.00 h, (v prípade voľného pondelka stredu do 16.00 h), pod následkom zastavenia činnosti nepodmienečne!
Upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby na prednej strane zápisu presne uviedli za čo boli udelené ŽK a ČK!
Proti uvedeným rozhodnutiam je možnosť podať odvolanie do 15 dní od uverejnenia na Výkonný výbor ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2006.
c) List od člena Rady ObFZ Topoľčany
d) List od SZTK Bratislava ohľadom správcovstva budovy SZTK Topoľčany.
2. Schválil:
a) Dotáciu 2 000 Sk pre FK Jacovce, Krušovce a Solčany za organizáciu stretnutí SLOVAKIA CUP 2006.
b) Zmluvu medzi ObFZ Topoľčany a ekonómom ObFZ Topoľčany
c) Ekonomickú smernicu ObFZ Topoľčany pre uhrádzanie stravného rozhodcom a DZ
d) Dátum družobného stretnutia ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz v kategóriach žiaci a dospelí na deň 2. 7. 2006 na štadióne OFK Krnča.
e) Zoznam rozhodcov ObFZ pre súťaž ZsFZ po splnení kritérií ObFZ Topoľčany.
3. Neprerokoval:
a) Odvolanie rozhodcu ObFZ Ján Dubný pre nesplnenie náležitostí SP-čl.121.
4. Ukladá:
a) KR, KD ObFZ a predsedovi TMK ObFZ podať písomnú správu do 10. 5. 2006 ohľadom stretnutia V. Bedzany – V. Dvorany.
b) KM a ŠF ObFZ predložiť širší výber žiakov roč. narodenia 1991 a 1992 na medzinárodný turnaj v Poľsku, memoriál Vojtecha Schotterta v Topoľčanoch a družobné stretnutie ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz v termíne do 15. 5. 2006.
c) KR a KD ObFZ spracovať menný zoznam rozhodcov a delegátov ObFZ pre potreby SFZ v termíne do 10. 5. 2006.
d) Predsedom odborných komisií ObFZ predložiť písomné návrhy a doplnky do Rozpisu ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2006/2007 v termíne do 10. 5. 2006.

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 3. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč?
 5. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma?
 6. Realitný maklér v Poprade
 7. Je čas na cestovateľské plány, jeseň bude plná spoznávania
 8. Najradšej by ste pri čítaní správ nechali všetko plávať?
 1. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 2. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 3. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 4. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 5. Je neskutočná! Pani Milada (80) búra svojou básničkou internety
 6. XTB vyhlasuje Conora McGregora za svojho globálneho ambasádora
 7. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 8. Na Slovensku máme približne 23% fajčiarov
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 11 650
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 6 819
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 384
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 277
 5. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 3 248
 6. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 733
 7. Excelentná novinka v Tescu 2 066
 8. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 032

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 3. Jozef Javurek: Skandar
 4. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 6. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 7. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 8. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť druhá- Bosna a Hercegovina, vodopády Kravice (a ďalej do Čiernej Hory, záliv Boka Kotorska)
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 026
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 763
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 272
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 955
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 803
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 352
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 450
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 247
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Topoľčany nakorčuľujú do nového ročníka bez dlhoročného trénera, bez domáceho ľadu a aj bez výhry v prípravnom období.


12 h
Topoľčianska nemocnica má za sebou ďalšiu rekonštrukciu. tentoraz sa týkala pôrodnice.

Rekonštruujú nemocničné oddelenia, ktoré majú aj polstoročie.


23. sep
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep

Tipni si a vyhraj, registrácia je grátis.


22. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 3. Jozef Javurek: Skandar
 4. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 6. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 7. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 8. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť druhá- Bosna a Hercegovina, vodopády Kravice (a ďalej do Čiernej Hory, záliv Boka Kotorska)
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 026
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 763
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 272
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 955
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 803
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 352
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 450
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 247
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu