Pondelok, 6. február, 2023 | Meniny má Dorota

OZNAMY ObFZ PRIEVIDZA

Úradná správa č. 17
MaRK
Upozorňuje všetky FK, že pri vystavovaní žiackeho registračného preukazu je žiadateľ povinný predložiť podľa Registračného poriadku druhá hlava čl.7 pis. b).
- prihláška k registrácii vypísaná podľa predtlače (čitateľne a úplne)
- fotografia pasových rozmerov, nie staršia ako 1 rok
- kópia rodného listu, doklad o rodnom čísle alebo vysvedčenie
- doklad o úhrade poplatku
- vyplnené tlačivo “Žiacky preukaz“ a to podľa predtlače v rubrikách perom (paličkovým písmom) alebo strojom s nalepenou fotografiou pasových rozmerov nie staršiu ako 1 rok
KOMISIA MLÁDEŽE
Súhlasí so žiadosťou V. Čausa a nariaďuje odohrať 16.kolo III.tr. žiakov M.Čausa –V. Čausa dňa 13.5.2006 o 16:00 hod.
Súhlasí s dohodou a nariaďuje odohrať 14. kolo III. tr. žiakov SEVER Tužian - Poruba dňa 10.5.2006 o 17:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kolačno a nariaďuje odohrať 16. kolo sk B PE, BN TJ Kolačno – Družstevník Chynorany dňa 13.5.2006 o 11:00 hod a 17. kolo sk „B“ PE, BN TJ Kolačno – Klátova Nová Ves dňa 20.5.2006 o 11:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kšinná a nariaďuje odohrať 18. kolo sk A PE, BN TJ Kšinná – TJ Prusy dňa 13.5.2006 o 16:30 hod.
Súhalsí so žiadosťou TJ Uhrovec a nariaďuje na základe súhlasu TJ Štart Krásna Ves odohrať 12. kolo sk A PE, BN Horné Naštice - Krásna Ves dňa 17.6.2006 (sobota) o 10:30 hod.
- Pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod: vedúci mužstva TJ M.Čausa p. Matiaško Michal a hráči Hegli Tomáš, Kollár Marek aj s registračnými preukazmi. Vedúci mužstva TJ Družstevník Nedožery - Brezany Mgr. Chudý Peter a kapitán mužstva Chudý Peter
- súhlasí so žiadosťou TJ Baník Sebedražie odohratia maj. stretnutí 19. kola II.tr. St. ml. žiaci Sebedražie – Cigeľ dňa 6.5.2006 na náhradnej hracej ploche
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
- nesúhlasí so žiadosťou FO Uhrovec o zmene termínu stretnutí odloženého 16. kola I. triedy muži a dorast. Nakoľko sa jedná o stretnutia posledných troch kôl súťaží, môžu sa predohrať len po predložení písomnej vzájomnej dohody.
- kontumuje nedohraté stretnutie I. tr. M. Hradná - M. Uherce pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti.
- oznamuje FO Dvorec, že ich žiadosť na ŠTK nespĺňa náležitosti a postup. Nakoľko sa jedná o veci z 1.5.2005 ŠTK sa riešením nebude zaoberať.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. súťažné stretnutie „N“ od 4.5 do 11.5.2006
US62 Juraj Javorček - Liešťany
US67 Ivan Krajčík - Šišov
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5. do 1.6.2006
US63 Miroslav Grom - Pravenec
US64 Andrej Chudý - Lehota p. Vtáč.
US72 Ján Reis - Rybany
US73 Juraj Vlčko - Kolačno
US76 Juraj Cagáň - Hradište
3. súťažné stretnutie „N“ od 4.5. do 25.5.2006
US65 Rastislav Mišuta - Brodzany
US66 Dušan Gregor - Brodzany
2. týždne „P“ do 30.6.2006
US68 Jozef Ďurčo -Krásna Ves
US71 Miroslav Zubek - Partizánske B
US74 Michal Nechala - Kamenec
US75 Stanislav Mlatec - Veľké Bielice
US77 Stanislav Mikloš - Pečeňany
US79 Pavol Hoos - Krasno
US80 Milan Blaha - Návojovce
US84 Michal Kováčik - Nadlice
US86 Patrik Gaher - Skačany
3. týždne „P“ do 31.8.2006
US69 Ivan Kollárik - Krásna Ves
US70 Michal Zajac - Podlužany
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5.2006
Marek Oprendek - Kľačno
3. týždne „N“ od 4.5. do 25.5.2006 zákaz viesť mužstvo z lavičky
US78 Štefan Tesarovič - tréner D Bystričany
Zmena trestu: 1. týždne „P“ do 30.6.2006
US81 Ján Cmarko - Kľačno
Zmena trestu: 2. týždne „P“ do 30.6.2006
US82 Jozef Dobiš - Tužina
US85 FO Nadlice - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Michala Kovačíka
US87 FO Skačany - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Patrika Gahera
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod. lekára mužstva V. Bielice p. Pavol Struhor
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:45 hod R stretnutia V. Klíž - Klátova N. Ves
p. Štefan Kočí,p. Vladimír Miksa, Branislav Lačný a DZ p. Emil Mrázik
FO V. Klíž Hl. usporiadateľ ing. František Bokor, preseda FO p. Rastislav Belianský.
FO Klátova N.Ves predseda FO p. Anton Petiaš, prezident FO p. Ján Španko, hráči Miroslav Maťaše, Knajbel.
- pozýva na deň 11.5.2006 o 17:15 hod. funkcionára dorastu Partizánske B - vedúci mužstva p. Anton Zima hráč Eduard Blaho a kapitán Michal Súlovský; za neoprávnený štart hráča v stretnutí dorastu H.Ozorovce - Partizánske „B“
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Kamenec – Kolačno (Bálek, Nagy, Rondošová - Gelačák), Lehota – Pečeňany (Duhina, M. Drábik, Michnová - Hudák, v Podhradí), Nit. Rudno - M. Bielice (Vido, Jánošík, Orságh - Kučera), Prievidza C - Rybany (Poliak, Skála, Ševčík - Bezák), Hradište - D. Nová Ves (Chochula, Lačný, Mikoláš - Kozinka), V. Bielice - Biskupice ne 11.00 (Jonáš, Balco, Lenhart -Mrázik), Handlová - Krásno so 16.30 (Vážny, Hnát, Kohút - Čikes)
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Gembický, Kočí, Masaryk), M.Uherce – Šišov (Balco, Kollár, Kováčik), Krásna Ves – Dežerice (Zelenák, Podoba, Ďurkáč), Skačany – Brodzany (Lenhart, Jonáš, Černo), Uhrovec - Klátová N. Ves (Porubčan, Ladický, Švajlen), Zlatníky – Nadlice (Valach, M. Kutiš, Duchovič), Veľký Klíž - D.Naštice (Jančich, Gogora, Janus).
II. TRIEDA: H. Ozorovce – Ostratice (Zíma, Latečka), Prusy - L. Opatovce (Kráľ, Slošiar), V. Kršteňany – Návojovce (M. Bebjak, A. Bebjak), Miezgovce - M. Kršteňany (Čulak, Vavro), H. Naštice – Brezolupy (Slovák, J. Kutiš), Pravotice – Žabokreky (J. Drábik, Zuzula).
III. TRIEDA: V. Držkovce – Nedašovce (Paulička), Dvorec – Haláčovce (Hanek), Žitná-Radiša – Ruskovce (Malík), Pažiť – Kšinná (Mesíček, Morávková).
DORAST – 14. 5. o 14.15 h
MO: Kamenec – Bošany (Nagy, Rondošová), Nedožery – Poruba (Moniak st., I. Svitok), Bystričany – Lazany (Cibulka, Bárta), Sebedražie - V. Uherce (Sliepka st., Sliepka ml.), Chrenovec – Šišov so 17.00 (Svitok ,I.Oršula), Šimonovany – Pravenec so 10.00 (Kráľ, Chochula), Koš - R. Lehota ne 14.00 (Skála, Ševčík).
MO: dohrávka 17. kola: Pravenec - R. Lehota 20. 5. o 14.45 (Jonáš, Lenhart).
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Kočí, Gembický), Krásna Ves – Pečeňany (Podoba, Zelenák), Skačany – Brodzany (Jonáš, Lenhart), Uhrovec – Rybany (Ladický, Porubčan),
Veľký Klíž - D. Naštice (Gogora, Jančich), V. Bielice – Biskupice so 14.00 (Vavro, Podoba), H. Ozorovce – Brezolupy so 16.30 (Porubčan, Jánošík).
II. TRIEDA: M. Uherce – Dežerice (Kollár, Balco), V. Kršteňany – Návojovce (A. Bebjak, M. Bebjak), Miezgovce - Klátova N.Ves (Vavro, Čulak), Pravotice – Žabokreky (Zuzula, J. Drábik), Zlatníky – Krásno so 16.30 (Orságh, Malík),
ŽIACI – 13. 5. o 14.00 h
SK. A: Biskupice – Zlatníky (Mišák), Pečeňany – Podlužany (Hanek), L. Opatovce - M. Hradná so 10.00 v Dežericiach (Ladický), Kšinná – Prusy so 10.30 (Vido), V. Hoste - Krásna Ves ne 10.30 (Slovák), H. Ozorovce - H. Naštice ne 14.30 (Latečka).
SK. B: Šimonovany - Veľký Klíž (Kráľ), Nedašovce - V. Uherce (Valach), Nedanovce - V. Bielice (Kočí), Kolačno - M. Kršteňany (Lačný), Chynorany – Skačany so 12.30 (A. Bebjak), M. Bielice – Nadlice ne 14.00 v Žabokrekoch (Lačný).
Mladší žiaci a Prípravka: Klátova N. Ves – Nedanovce so 12.00 (Michnová), Bánovce – Brodzany ne 14.30 (J. Kutiš), Bošany – Rybany so 10.00 (Paulička), M. Bielice – Krásno so 16.00 na Tempe (Latečka), Kolačno – Chynorany so 11.00 (Lačný).
Mladší a Starší žiaci: Cígeľ – Bánovce ne 9.00 a 10.30 (Bárta)
Mladší a Starší žiaci: Nit. Pravno – Bánovce streda 15.00 a 16.30 (Poliak).
I. trieda dorast Prievidza: N. Rudno – Ráztočno ne 14.15 (Jánošík,Orságh).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 2. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 3. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 4. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 5. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Dodajte vašej pokožke šťavu
 1. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 2. Nadácia COOP Jednota podporila Nemocnicu s poliklinikou Brezno
 3. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 4. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 7. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 8. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 14 356
 2. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 224
 3. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 2 798
 4. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 661
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 131
 6. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 785
 7. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 717
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 696

Blogy SME

 1. Juraj Jevin: A čo ste v nedeľu robili vy?
 2. Peter Štefãnik: Politika a čas.
 3. Magdaléna Cifrová: Hudobné vyučovanie inak
 4. Martin Pekár: Mýto na slovenský spôsob
 5. Matúš Lazúr: O hodinách zatváracích a otváracích.
 6. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Abrahám
 7. Věra Tepličková: Vážení občania, teraz zbytočne neotravujme
 8. Marián Viskupič: Zákaz nedeľného predaja po x-té, alebo ako chcú konzervatívci "pomáhať" zákazmi
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 26 824
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 14 916
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 8 942
 4. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 442
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 852
 6. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 2 810
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 689
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 382
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Spôsob ako pomôcť našiel počas koronakrízy.


Katarína Niková 4. feb
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


4. feb
Teréziu Macalíkovú našli v Dunaji bez známok života.

Študentka zmizla po hádke s priateľom.


Katarína Niková 3. feb

V kamióne sa nachádzali dvaja ľudia a pes.


Katarína Niková 2. feb

Blogy SME

 1. Juraj Jevin: A čo ste v nedeľu robili vy?
 2. Peter Štefãnik: Politika a čas.
 3. Magdaléna Cifrová: Hudobné vyučovanie inak
 4. Martin Pekár: Mýto na slovenský spôsob
 5. Matúš Lazúr: O hodinách zatváracích a otváracích.
 6. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Abrahám
 7. Věra Tepličková: Vážení občania, teraz zbytočne neotravujme
 8. Marián Viskupič: Zákaz nedeľného predaja po x-té, alebo ako chcú konzervatívci "pomáhať" zákazmi
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 26 824
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 14 916
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 8 942
 4. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 442
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 852
 6. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 2 810
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 689
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 382
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu