Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ PRIEVIDZA

Úradná správa č. 17
MaRK
Upozorňuje všetky FK, že pri vystavovaní žiackeho registračného preukazu je žiadateľ povinný predložiť podľa Registračného poriadku druhá hlava čl.7 pis. b).
- prihláška k registrácii vypísaná podľa predtlače (čitateľne a úplne)
- fotografia pasových rozmerov, nie staršia ako 1 rok
- kópia rodného listu, doklad o rodnom čísle alebo vysvedčenie
- doklad o úhrade poplatku
- vyplnené tlačivo “Žiacky preukaz“ a to podľa predtlače v rubrikách perom (paličkovým písmom) alebo strojom s nalepenou fotografiou pasových rozmerov nie staršiu ako 1 rok
KOMISIA MLÁDEŽE
Súhlasí so žiadosťou V. Čausa a nariaďuje odohrať 16.kolo III.tr. žiakov M.Čausa –V. Čausa dňa 13.5.2006 o 16:00 hod.
Súhlasí s dohodou a nariaďuje odohrať 14. kolo III. tr. žiakov SEVER Tužian - Poruba dňa 10.5.2006 o 17:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kolačno a nariaďuje odohrať 16. kolo sk B PE, BN TJ Kolačno – Družstevník Chynorany dňa 13.5.2006 o 11:00 hod a 17. kolo sk „B“ PE, BN TJ Kolačno – Klátova Nová Ves dňa 20.5.2006 o 11:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kšinná a nariaďuje odohrať 18. kolo sk A PE, BN TJ Kšinná – TJ Prusy dňa 13.5.2006 o 16:30 hod.
Súhalsí so žiadosťou TJ Uhrovec a nariaďuje na základe súhlasu TJ Štart Krásna Ves odohrať 12. kolo sk A PE, BN Horné Naštice - Krásna Ves dňa 17.6.2006 (sobota) o 10:30 hod.
- Pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod: vedúci mužstva TJ M.Čausa p. Matiaško Michal a hráči Hegli Tomáš, Kollár Marek aj s registračnými preukazmi. Vedúci mužstva TJ Družstevník Nedožery - Brezany Mgr. Chudý Peter a kapitán mužstva Chudý Peter
- súhlasí so žiadosťou TJ Baník Sebedražie odohratia maj. stretnutí 19. kola II.tr. St. ml. žiaci Sebedražie – Cigeľ dňa 6.5.2006 na náhradnej hracej ploche
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
- nesúhlasí so žiadosťou FO Uhrovec o zmene termínu stretnutí odloženého 16. kola I. triedy muži a dorast. Nakoľko sa jedná o stretnutia posledných troch kôl súťaží, môžu sa predohrať len po predložení písomnej vzájomnej dohody.
- kontumuje nedohraté stretnutie I. tr. M. Hradná - M. Uherce pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti.
- oznamuje FO Dvorec, že ich žiadosť na ŠTK nespĺňa náležitosti a postup. Nakoľko sa jedná o veci z 1.5.2005 ŠTK sa riešením nebude zaoberať.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. súťažné stretnutie „N“ od 4.5 do 11.5.2006
US62 Juraj Javorček - Liešťany
US67 Ivan Krajčík - Šišov
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5. do 1.6.2006
US63 Miroslav Grom - Pravenec
US64 Andrej Chudý - Lehota p. Vtáč.
US72 Ján Reis - Rybany
US73 Juraj Vlčko - Kolačno
US76 Juraj Cagáň - Hradište
3. súťažné stretnutie „N“ od 4.5. do 25.5.2006
US65 Rastislav Mišuta - Brodzany
US66 Dušan Gregor - Brodzany
2. týždne „P“ do 30.6.2006
US68 Jozef Ďurčo -Krásna Ves
US71 Miroslav Zubek - Partizánske B
US74 Michal Nechala - Kamenec
US75 Stanislav Mlatec - Veľké Bielice
US77 Stanislav Mikloš - Pečeňany
US79 Pavol Hoos - Krasno
US80 Milan Blaha - Návojovce
US84 Michal Kováčik - Nadlice
US86 Patrik Gaher - Skačany
3. týždne „P“ do 31.8.2006
US69 Ivan Kollárik - Krásna Ves
US70 Michal Zajac - Podlužany
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5.2006
Marek Oprendek - Kľačno
3. týždne „N“ od 4.5. do 25.5.2006 zákaz viesť mužstvo z lavičky
US78 Štefan Tesarovič - tréner D Bystričany
Zmena trestu: 1. týždne „P“ do 30.6.2006
US81 Ján Cmarko - Kľačno
Zmena trestu: 2. týždne „P“ do 30.6.2006
US82 Jozef Dobiš - Tužina
US85 FO Nadlice - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Michala Kovačíka
US87 FO Skačany - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Patrika Gahera
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod. lekára mužstva V. Bielice p. Pavol Struhor
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:45 hod R stretnutia V. Klíž - Klátova N. Ves
p. Štefan Kočí,p. Vladimír Miksa, Branislav Lačný a DZ p. Emil Mrázik
FO V. Klíž Hl. usporiadateľ ing. František Bokor, preseda FO p. Rastislav Belianský.
FO Klátova N.Ves predseda FO p. Anton Petiaš, prezident FO p. Ján Španko, hráči Miroslav Maťaše, Knajbel.
- pozýva na deň 11.5.2006 o 17:15 hod. funkcionára dorastu Partizánske B - vedúci mužstva p. Anton Zima hráč Eduard Blaho a kapitán Michal Súlovský; za neoprávnený štart hráča v stretnutí dorastu H.Ozorovce - Partizánske „B“
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Kamenec – Kolačno (Bálek, Nagy, Rondošová - Gelačák), Lehota – Pečeňany (Duhina, M. Drábik, Michnová - Hudák, v Podhradí), Nit. Rudno - M. Bielice (Vido, Jánošík, Orságh - Kučera), Prievidza C - Rybany (Poliak, Skála, Ševčík - Bezák), Hradište - D. Nová Ves (Chochula, Lačný, Mikoláš - Kozinka), V. Bielice - Biskupice ne 11.00 (Jonáš, Balco, Lenhart -Mrázik), Handlová - Krásno so 16.30 (Vážny, Hnát, Kohút - Čikes)
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Gembický, Kočí, Masaryk), M.Uherce – Šišov (Balco, Kollár, Kováčik), Krásna Ves – Dežerice (Zelenák, Podoba, Ďurkáč), Skačany – Brodzany (Lenhart, Jonáš, Černo), Uhrovec - Klátová N. Ves (Porubčan, Ladický, Švajlen), Zlatníky – Nadlice (Valach, M. Kutiš, Duchovič), Veľký Klíž - D.Naštice (Jančich, Gogora, Janus).
II. TRIEDA: H. Ozorovce – Ostratice (Zíma, Latečka), Prusy - L. Opatovce (Kráľ, Slošiar), V. Kršteňany – Návojovce (M. Bebjak, A. Bebjak), Miezgovce - M. Kršteňany (Čulak, Vavro), H. Naštice – Brezolupy (Slovák, J. Kutiš), Pravotice – Žabokreky (J. Drábik, Zuzula).
III. TRIEDA: V. Držkovce – Nedašovce (Paulička), Dvorec – Haláčovce (Hanek), Žitná-Radiša – Ruskovce (Malík), Pažiť – Kšinná (Mesíček, Morávková).
DORAST – 14. 5. o 14.15 h
MO: Kamenec – Bošany (Nagy, Rondošová), Nedožery – Poruba (Moniak st., I. Svitok), Bystričany – Lazany (Cibulka, Bárta), Sebedražie - V. Uherce (Sliepka st., Sliepka ml.), Chrenovec – Šišov so 17.00 (Svitok ,I.Oršula), Šimonovany – Pravenec so 10.00 (Kráľ, Chochula), Koš - R. Lehota ne 14.00 (Skála, Ševčík).
MO: dohrávka 17. kola: Pravenec - R. Lehota 20. 5. o 14.45 (Jonáš, Lenhart).
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Kočí, Gembický), Krásna Ves – Pečeňany (Podoba, Zelenák), Skačany – Brodzany (Jonáš, Lenhart), Uhrovec – Rybany (Ladický, Porubčan),
Veľký Klíž - D. Naštice (Gogora, Jančich), V. Bielice – Biskupice so 14.00 (Vavro, Podoba), H. Ozorovce – Brezolupy so 16.30 (Porubčan, Jánošík).
II. TRIEDA: M. Uherce – Dežerice (Kollár, Balco), V. Kršteňany – Návojovce (A. Bebjak, M. Bebjak), Miezgovce - Klátova N.Ves (Vavro, Čulak), Pravotice – Žabokreky (Zuzula, J. Drábik), Zlatníky – Krásno so 16.30 (Orságh, Malík),
ŽIACI – 13. 5. o 14.00 h
SK. A: Biskupice – Zlatníky (Mišák), Pečeňany – Podlužany (Hanek), L. Opatovce - M. Hradná so 10.00 v Dežericiach (Ladický), Kšinná – Prusy so 10.30 (Vido), V. Hoste - Krásna Ves ne 10.30 (Slovák), H. Ozorovce - H. Naštice ne 14.30 (Latečka).
SK. B: Šimonovany - Veľký Klíž (Kráľ), Nedašovce - V. Uherce (Valach), Nedanovce - V. Bielice (Kočí), Kolačno - M. Kršteňany (Lačný), Chynorany – Skačany so 12.30 (A. Bebjak), M. Bielice – Nadlice ne 14.00 v Žabokrekoch (Lačný).
Mladší žiaci a Prípravka: Klátova N. Ves – Nedanovce so 12.00 (Michnová), Bánovce – Brodzany ne 14.30 (J. Kutiš), Bošany – Rybany so 10.00 (Paulička), M. Bielice – Krásno so 16.00 na Tempe (Latečka), Kolačno – Chynorany so 11.00 (Lačný).
Mladší a Starší žiaci: Cígeľ – Bánovce ne 9.00 a 10.30 (Bárta)
Mladší a Starší žiaci: Nit. Pravno – Bánovce streda 15.00 a 16.30 (Poliak).
I. trieda dorast Prievidza: N. Rudno – Ráztočno ne 14.15 (Jánošík,Orságh).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 3. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 4. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 5. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Zmeniť kuchynský odpad na substrát do kvetináča už dokáže každý
 2. Plasty sú čoraz viac out. Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú
 3. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 4. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 7. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 8. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 9. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 10. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 11 558
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 639
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 184
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 7 164
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 319
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 4 645
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 725
 8. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 678
 9. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 608
 10. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 470

Blogy SME

 1. Peter Slivovic: Kmitočet
 2. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 3. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 4. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 5. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 6. Pavel Macko: Sedem otázok a odpovedí k Chatagate
 7. Michal Porubän: Je poslanec Ľuboš Blaha zodpovedný za smrť svojich voličov?
 8. Greenpeace Slovensko: Pravda o zvyšovaní cien plynu: pred ďalšou plynovou krízou nás ochráni len jediná vec - koniec závislosti na fosílnych palivách
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 8 689
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 030
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 330
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 556
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 983
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 972
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 352
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 307
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Na námestí sa kupovalo a predávalo za dohodnuté ceny.

Po augustovom úspešnom blšáku, ktorý sa konal na Námestí M. R. Štefánika, zorganizovalo mesto Topoľčany túto akciu aj po druhýkrát.


5 h
Hádzaná, ilustračná fotografia.

Topoľčianski hádzanári v stretnutí premárnili hlavne prvý polčas, keď im nevyšli záverečné minúty.


10 h
Ilustračné foto

V obci v okrese Partizánske sa zlodeji neštítili kradnúť kríže na miestnom cintoríne.


12 h
Lavička v Sade Janka Kráľa.

Mesto Partizánske zabezpečí kompletnú výmenu lavičiek na Námestí SNP.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


27. okt

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


22 h

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


27. okt

V kraji prevláda bordová.


MOJ 27. okt

Blogy SME

 1. Peter Slivovic: Kmitočet
 2. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 3. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 4. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 5. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 6. Pavel Macko: Sedem otázok a odpovedí k Chatagate
 7. Michal Porubän: Je poslanec Ľuboš Blaha zodpovedný za smrť svojich voličov?
 8. Greenpeace Slovensko: Pravda o zvyšovaní cien plynu: pred ďalšou plynovou krízou nás ochráni len jediná vec - koniec závislosti na fosílnych palivách
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 8 689
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 030
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 330
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 556
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 983
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 972
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 352
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 307
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu