Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ PRIEVIDZA

Úradná správa č. 17
MaRK
Upozorňuje všetky FK, že pri vystavovaní žiackeho registračného preukazu je žiadateľ povinný predložiť podľa Registračného poriadku druhá hlava čl.7 pis. b).
- prihláška k registrácii vypísaná podľa predtlače (čitateľne a úplne)
- fotografia pasových rozmerov, nie staršia ako 1 rok
- kópia rodného listu, doklad o rodnom čísle alebo vysvedčenie
- doklad o úhrade poplatku
- vyplnené tlačivo “Žiacky preukaz“ a to podľa predtlače v rubrikách perom (paličkovým písmom) alebo strojom s nalepenou fotografiou pasových rozmerov nie staršiu ako 1 rok
KOMISIA MLÁDEŽE
Súhlasí so žiadosťou V. Čausa a nariaďuje odohrať 16.kolo III.tr. žiakov M.Čausa –V. Čausa dňa 13.5.2006 o 16:00 hod.
Súhlasí s dohodou a nariaďuje odohrať 14. kolo III. tr. žiakov SEVER Tužian - Poruba dňa 10.5.2006 o 17:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kolačno a nariaďuje odohrať 16. kolo sk B PE, BN TJ Kolačno – Družstevník Chynorany dňa 13.5.2006 o 11:00 hod a 17. kolo sk „B“ PE, BN TJ Kolačno – Klátova Nová Ves dňa 20.5.2006 o 11:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kšinná a nariaďuje odohrať 18. kolo sk A PE, BN TJ Kšinná – TJ Prusy dňa 13.5.2006 o 16:30 hod.
Súhalsí so žiadosťou TJ Uhrovec a nariaďuje na základe súhlasu TJ Štart Krásna Ves odohrať 12. kolo sk A PE, BN Horné Naštice - Krásna Ves dňa 17.6.2006 (sobota) o 10:30 hod.
- Pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod: vedúci mužstva TJ M.Čausa p. Matiaško Michal a hráči Hegli Tomáš, Kollár Marek aj s registračnými preukazmi. Vedúci mužstva TJ Družstevník Nedožery - Brezany Mgr. Chudý Peter a kapitán mužstva Chudý Peter
- súhlasí so žiadosťou TJ Baník Sebedražie odohratia maj. stretnutí 19. kola II.tr. St. ml. žiaci Sebedražie – Cigeľ dňa 6.5.2006 na náhradnej hracej ploche
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
- nesúhlasí so žiadosťou FO Uhrovec o zmene termínu stretnutí odloženého 16. kola I. triedy muži a dorast. Nakoľko sa jedná o stretnutia posledných troch kôl súťaží, môžu sa predohrať len po predložení písomnej vzájomnej dohody.
- kontumuje nedohraté stretnutie I. tr. M. Hradná - M. Uherce pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti.
- oznamuje FO Dvorec, že ich žiadosť na ŠTK nespĺňa náležitosti a postup. Nakoľko sa jedná o veci z 1.5.2005 ŠTK sa riešením nebude zaoberať.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. súťažné stretnutie „N“ od 4.5 do 11.5.2006
US62 Juraj Javorček - Liešťany
US67 Ivan Krajčík - Šišov
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5. do 1.6.2006
US63 Miroslav Grom - Pravenec
US64 Andrej Chudý - Lehota p. Vtáč.
US72 Ján Reis - Rybany
US73 Juraj Vlčko - Kolačno
US76 Juraj Cagáň - Hradište
3. súťažné stretnutie „N“ od 4.5. do 25.5.2006
US65 Rastislav Mišuta - Brodzany
US66 Dušan Gregor - Brodzany
2. týždne „P“ do 30.6.2006
US68 Jozef Ďurčo -Krásna Ves
US71 Miroslav Zubek - Partizánske B
US74 Michal Nechala - Kamenec
US75 Stanislav Mlatec - Veľké Bielice
US77 Stanislav Mikloš - Pečeňany
US79 Pavol Hoos - Krasno
US80 Milan Blaha - Návojovce
US84 Michal Kováčik - Nadlice
US86 Patrik Gaher - Skačany
3. týždne „P“ do 31.8.2006
US69 Ivan Kollárik - Krásna Ves
US70 Michal Zajac - Podlužany
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5.2006
Marek Oprendek - Kľačno
3. týždne „N“ od 4.5. do 25.5.2006 zákaz viesť mužstvo z lavičky
US78 Štefan Tesarovič - tréner D Bystričany
Zmena trestu: 1. týždne „P“ do 30.6.2006
US81 Ján Cmarko - Kľačno
Zmena trestu: 2. týždne „P“ do 30.6.2006
US82 Jozef Dobiš - Tužina
US85 FO Nadlice - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Michala Kovačíka
US87 FO Skačany - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Patrika Gahera
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod. lekára mužstva V. Bielice p. Pavol Struhor
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:45 hod R stretnutia V. Klíž - Klátova N. Ves
p. Štefan Kočí,p. Vladimír Miksa, Branislav Lačný a DZ p. Emil Mrázik
FO V. Klíž Hl. usporiadateľ ing. František Bokor, preseda FO p. Rastislav Belianský.
FO Klátova N.Ves predseda FO p. Anton Petiaš, prezident FO p. Ján Španko, hráči Miroslav Maťaše, Knajbel.
- pozýva na deň 11.5.2006 o 17:15 hod. funkcionára dorastu Partizánske B - vedúci mužstva p. Anton Zima hráč Eduard Blaho a kapitán Michal Súlovský; za neoprávnený štart hráča v stretnutí dorastu H.Ozorovce - Partizánske „B“
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Kamenec – Kolačno (Bálek, Nagy, Rondošová - Gelačák), Lehota – Pečeňany (Duhina, M. Drábik, Michnová - Hudák, v Podhradí), Nit. Rudno - M. Bielice (Vido, Jánošík, Orságh - Kučera), Prievidza C - Rybany (Poliak, Skála, Ševčík - Bezák), Hradište - D. Nová Ves (Chochula, Lačný, Mikoláš - Kozinka), V. Bielice - Biskupice ne 11.00 (Jonáš, Balco, Lenhart -Mrázik), Handlová - Krásno so 16.30 (Vážny, Hnát, Kohút - Čikes)
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Gembický, Kočí, Masaryk), M.Uherce – Šišov (Balco, Kollár, Kováčik), Krásna Ves – Dežerice (Zelenák, Podoba, Ďurkáč), Skačany – Brodzany (Lenhart, Jonáš, Černo), Uhrovec - Klátová N. Ves (Porubčan, Ladický, Švajlen), Zlatníky – Nadlice (Valach, M. Kutiš, Duchovič), Veľký Klíž - D.Naštice (Jančich, Gogora, Janus).
II. TRIEDA: H. Ozorovce – Ostratice (Zíma, Latečka), Prusy - L. Opatovce (Kráľ, Slošiar), V. Kršteňany – Návojovce (M. Bebjak, A. Bebjak), Miezgovce - M. Kršteňany (Čulak, Vavro), H. Naštice – Brezolupy (Slovák, J. Kutiš), Pravotice – Žabokreky (J. Drábik, Zuzula).
III. TRIEDA: V. Držkovce – Nedašovce (Paulička), Dvorec – Haláčovce (Hanek), Žitná-Radiša – Ruskovce (Malík), Pažiť – Kšinná (Mesíček, Morávková).
DORAST – 14. 5. o 14.15 h
MO: Kamenec – Bošany (Nagy, Rondošová), Nedožery – Poruba (Moniak st., I. Svitok), Bystričany – Lazany (Cibulka, Bárta), Sebedražie - V. Uherce (Sliepka st., Sliepka ml.), Chrenovec – Šišov so 17.00 (Svitok ,I.Oršula), Šimonovany – Pravenec so 10.00 (Kráľ, Chochula), Koš - R. Lehota ne 14.00 (Skála, Ševčík).
MO: dohrávka 17. kola: Pravenec - R. Lehota 20. 5. o 14.45 (Jonáš, Lenhart).
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Kočí, Gembický), Krásna Ves – Pečeňany (Podoba, Zelenák), Skačany – Brodzany (Jonáš, Lenhart), Uhrovec – Rybany (Ladický, Porubčan),
Veľký Klíž - D. Naštice (Gogora, Jančich), V. Bielice – Biskupice so 14.00 (Vavro, Podoba), H. Ozorovce – Brezolupy so 16.30 (Porubčan, Jánošík).
II. TRIEDA: M. Uherce – Dežerice (Kollár, Balco), V. Kršteňany – Návojovce (A. Bebjak, M. Bebjak), Miezgovce - Klátova N.Ves (Vavro, Čulak), Pravotice – Žabokreky (Zuzula, J. Drábik), Zlatníky – Krásno so 16.30 (Orságh, Malík),
ŽIACI – 13. 5. o 14.00 h
SK. A: Biskupice – Zlatníky (Mišák), Pečeňany – Podlužany (Hanek), L. Opatovce - M. Hradná so 10.00 v Dežericiach (Ladický), Kšinná – Prusy so 10.30 (Vido), V. Hoste - Krásna Ves ne 10.30 (Slovák), H. Ozorovce - H. Naštice ne 14.30 (Latečka).
SK. B: Šimonovany - Veľký Klíž (Kráľ), Nedašovce - V. Uherce (Valach), Nedanovce - V. Bielice (Kočí), Kolačno - M. Kršteňany (Lačný), Chynorany – Skačany so 12.30 (A. Bebjak), M. Bielice – Nadlice ne 14.00 v Žabokrekoch (Lačný).
Mladší žiaci a Prípravka: Klátova N. Ves – Nedanovce so 12.00 (Michnová), Bánovce – Brodzany ne 14.30 (J. Kutiš), Bošany – Rybany so 10.00 (Paulička), M. Bielice – Krásno so 16.00 na Tempe (Latečka), Kolačno – Chynorany so 11.00 (Lačný).
Mladší a Starší žiaci: Cígeľ – Bánovce ne 9.00 a 10.30 (Bárta)
Mladší a Starší žiaci: Nit. Pravno – Bánovce streda 15.00 a 16.30 (Poliak).
I. trieda dorast Prievidza: N. Rudno – Ráztočno ne 14.15 (Jánošík,Orságh).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 10. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 1. Neprekonaný VAM systém, ktorý zabráni krádeži vášho auta
 2. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 3. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 4. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 5. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 6. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 7. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 8. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 9. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 19 951
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 19 021
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 18 632
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 031
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 045
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 723
 7. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 7 521
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 353
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 274
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 140
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Hore zľava predseda oddielu Jozef Sitkey, Ján Niko, Ján Hubinský, Vladimír Dvonč, Ľudovít Bobula, dole zľava Jozef Bilík, Peter Greguš.

Tento rok uplynie štyridsať rokov od zisku prvej a to striebornej medaily z majstrovstiev Československa v silovom trojboji a vôbec prvej medaily z majstrovstiev ČSSR pre topoľčiansku kulturistiku v kategórii mužov.

14 h
Viceprimátor Topoľčian Juraj Želiska.

Mobilný rozhlas v Topoľčanoch bol vôbec prvým na Slovensku.

14 h
Hala dostáva nový vzhľad.

Práce na najmodernejšom športovom stánku v Topoľčanoch finišujú.

19 h
Ilustračné foto.

Mesto Topoľčany už dnes spúšťa možnosť online rezervácie na odberových miestach. Druhé kolo testovania prebehne od 30. januára do 2. februára.

17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

20 h

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

27. jan

Poradia sa od včera zmenili.

13 h

Už ste čítali?