Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ PRIEVIDZA

Úradná správa č. 17
MaRK
Upozorňuje všetky FK, že pri vystavovaní žiackeho registračného preukazu je žiadateľ povinný predložiť podľa Registračného poriadku druhá hlava čl.7 pis. b).
- prihláška k registrácii vypísaná podľa predtlače (čitateľne a úplne)
- fotografia pasových rozmerov, nie staršia ako 1 rok
- kópia rodného listu, doklad o rodnom čísle alebo vysvedčenie
- doklad o úhrade poplatku
- vyplnené tlačivo “Žiacky preukaz“ a to podľa predtlače v rubrikách perom (paličkovým písmom) alebo strojom s nalepenou fotografiou pasových rozmerov nie staršiu ako 1 rok
KOMISIA MLÁDEŽE
Súhlasí so žiadosťou V. Čausa a nariaďuje odohrať 16.kolo III.tr. žiakov M.Čausa –V. Čausa dňa 13.5.2006 o 16:00 hod.
Súhlasí s dohodou a nariaďuje odohrať 14. kolo III. tr. žiakov SEVER Tužian - Poruba dňa 10.5.2006 o 17:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kolačno a nariaďuje odohrať 16. kolo sk B PE, BN TJ Kolačno – Družstevník Chynorany dňa 13.5.2006 o 11:00 hod a 17. kolo sk „B“ PE, BN TJ Kolačno – Klátova Nová Ves dňa 20.5.2006 o 11:00 hod.
Súhlasí so žiadosťou TJ Kšinná a nariaďuje odohrať 18. kolo sk A PE, BN TJ Kšinná – TJ Prusy dňa 13.5.2006 o 16:30 hod.
Súhalsí so žiadosťou TJ Uhrovec a nariaďuje na základe súhlasu TJ Štart Krásna Ves odohrať 12. kolo sk A PE, BN Horné Naštice - Krásna Ves dňa 17.6.2006 (sobota) o 10:30 hod.
- Pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod: vedúci mužstva TJ M.Čausa p. Matiaško Michal a hráči Hegli Tomáš, Kollár Marek aj s registračnými preukazmi. Vedúci mužstva TJ Družstevník Nedožery - Brezany Mgr. Chudý Peter a kapitán mužstva Chudý Peter
- súhlasí so žiadosťou TJ Baník Sebedražie odohratia maj. stretnutí 19. kola II.tr. St. ml. žiaci Sebedražie – Cigeľ dňa 6.5.2006 na náhradnej hracej ploche
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
- nesúhlasí so žiadosťou FO Uhrovec o zmene termínu stretnutí odloženého 16. kola I. triedy muži a dorast. Nakoľko sa jedná o stretnutia posledných troch kôl súťaží, môžu sa predohrať len po predložení písomnej vzájomnej dohody.
- kontumuje nedohraté stretnutie I. tr. M. Hradná - M. Uherce pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti.
- oznamuje FO Dvorec, že ich žiadosť na ŠTK nespĺňa náležitosti a postup. Nakoľko sa jedná o veci z 1.5.2005 ŠTK sa riešením nebude zaoberať.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. súťažné stretnutie „N“ od 4.5 do 11.5.2006
US62 Juraj Javorček - Liešťany
US67 Ivan Krajčík - Šišov
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5. do 1.6.2006
US63 Miroslav Grom - Pravenec
US64 Andrej Chudý - Lehota p. Vtáč.
US72 Ján Reis - Rybany
US73 Juraj Vlčko - Kolačno
US76 Juraj Cagáň - Hradište
3. súťažné stretnutie „N“ od 4.5. do 25.5.2006
US65 Rastislav Mišuta - Brodzany
US66 Dušan Gregor - Brodzany
2. týždne „P“ do 30.6.2006
US68 Jozef Ďurčo -Krásna Ves
US71 Miroslav Zubek - Partizánske B
US74 Michal Nechala - Kamenec
US75 Stanislav Mlatec - Veľké Bielice
US77 Stanislav Mikloš - Pečeňany
US79 Pavol Hoos - Krasno
US80 Milan Blaha - Návojovce
US84 Michal Kováčik - Nadlice
US86 Patrik Gaher - Skačany
3. týždne „P“ do 31.8.2006
US69 Ivan Kollárik - Krásna Ves
US70 Michal Zajac - Podlužany
4. súťažné stretnutia „N“ od 4.5.2006
Marek Oprendek - Kľačno
3. týždne „N“ od 4.5. do 25.5.2006 zákaz viesť mužstvo z lavičky
US78 Štefan Tesarovič - tréner D Bystričany
Zmena trestu: 1. týždne „P“ do 30.6.2006
US81 Ján Cmarko - Kľačno
Zmena trestu: 2. týždne „P“ do 30.6.2006
US82 Jozef Dobiš - Tužina
US85 FO Nadlice - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Michala Kovačíka
US87 FO Skačany - trestá pokutou 120,-Sk (60+60) za hráča Patrika Gahera
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:30 hod. lekára mužstva V. Bielice p. Pavol Struhor
- pozýva na deň 11.5.2006 o 16:45 hod R stretnutia V. Klíž - Klátova N. Ves
p. Štefan Kočí,p. Vladimír Miksa, Branislav Lačný a DZ p. Emil Mrázik
FO V. Klíž Hl. usporiadateľ ing. František Bokor, preseda FO p. Rastislav Belianský.
FO Klátova N.Ves predseda FO p. Anton Petiaš, prezident FO p. Ján Španko, hráči Miroslav Maťaše, Knajbel.
- pozýva na deň 11.5.2006 o 17:15 hod. funkcionára dorastu Partizánske B - vedúci mužstva p. Anton Zima hráč Eduard Blaho a kapitán Michal Súlovský; za neoprávnený štart hráča v stretnutí dorastu H.Ozorovce - Partizánske „B“
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 14. 5. o 16.30 h
MO: Kamenec – Kolačno (Bálek, Nagy, Rondošová - Gelačák), Lehota – Pečeňany (Duhina, M. Drábik, Michnová - Hudák, v Podhradí), Nit. Rudno - M. Bielice (Vido, Jánošík, Orságh - Kučera), Prievidza C - Rybany (Poliak, Skála, Ševčík - Bezák), Hradište - D. Nová Ves (Chochula, Lačný, Mikoláš - Kozinka), V. Bielice - Biskupice ne 11.00 (Jonáš, Balco, Lenhart -Mrázik), Handlová - Krásno so 16.30 (Vážny, Hnát, Kohút - Čikes)
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Gembický, Kočí, Masaryk), M.Uherce – Šišov (Balco, Kollár, Kováčik), Krásna Ves – Dežerice (Zelenák, Podoba, Ďurkáč), Skačany – Brodzany (Lenhart, Jonáš, Černo), Uhrovec - Klátová N. Ves (Porubčan, Ladický, Švajlen), Zlatníky – Nadlice (Valach, M. Kutiš, Duchovič), Veľký Klíž - D.Naštice (Jančich, Gogora, Janus).
II. TRIEDA: H. Ozorovce – Ostratice (Zíma, Latečka), Prusy - L. Opatovce (Kráľ, Slošiar), V. Kršteňany – Návojovce (M. Bebjak, A. Bebjak), Miezgovce - M. Kršteňany (Čulak, Vavro), H. Naštice – Brezolupy (Slovák, J. Kutiš), Pravotice – Žabokreky (J. Drábik, Zuzula).
III. TRIEDA: V. Držkovce – Nedašovce (Paulička), Dvorec – Haláčovce (Hanek), Žitná-Radiša – Ruskovce (Malík), Pažiť – Kšinná (Mesíček, Morávková).
DORAST – 14. 5. o 14.15 h
MO: Kamenec – Bošany (Nagy, Rondošová), Nedožery – Poruba (Moniak st., I. Svitok), Bystričany – Lazany (Cibulka, Bárta), Sebedražie - V. Uherce (Sliepka st., Sliepka ml.), Chrenovec – Šišov so 17.00 (Svitok ,I.Oršula), Šimonovany – Pravenec so 10.00 (Kráľ, Chochula), Koš - R. Lehota ne 14.00 (Skála, Ševčík).
MO: dohrávka 17. kola: Pravenec - R. Lehota 20. 5. o 14.45 (Jonáš, Lenhart).
I. TRIEDA: M. Hradná – Podlužany (Kočí, Gembický), Krásna Ves – Pečeňany (Podoba, Zelenák), Skačany – Brodzany (Jonáš, Lenhart), Uhrovec – Rybany (Ladický, Porubčan),
Veľký Klíž - D. Naštice (Gogora, Jančich), V. Bielice – Biskupice so 14.00 (Vavro, Podoba), H. Ozorovce – Brezolupy so 16.30 (Porubčan, Jánošík).
II. TRIEDA: M. Uherce – Dežerice (Kollár, Balco), V. Kršteňany – Návojovce (A. Bebjak, M. Bebjak), Miezgovce - Klátova N.Ves (Vavro, Čulak), Pravotice – Žabokreky (Zuzula, J. Drábik), Zlatníky – Krásno so 16.30 (Orságh, Malík),
ŽIACI – 13. 5. o 14.00 h
SK. A: Biskupice – Zlatníky (Mišák), Pečeňany – Podlužany (Hanek), L. Opatovce - M. Hradná so 10.00 v Dežericiach (Ladický), Kšinná – Prusy so 10.30 (Vido), V. Hoste - Krásna Ves ne 10.30 (Slovák), H. Ozorovce - H. Naštice ne 14.30 (Latečka).
SK. B: Šimonovany - Veľký Klíž (Kráľ), Nedašovce - V. Uherce (Valach), Nedanovce - V. Bielice (Kočí), Kolačno - M. Kršteňany (Lačný), Chynorany – Skačany so 12.30 (A. Bebjak), M. Bielice – Nadlice ne 14.00 v Žabokrekoch (Lačný).
Mladší žiaci a Prípravka: Klátova N. Ves – Nedanovce so 12.00 (Michnová), Bánovce – Brodzany ne 14.30 (J. Kutiš), Bošany – Rybany so 10.00 (Paulička), M. Bielice – Krásno so 16.00 na Tempe (Latečka), Kolačno – Chynorany so 11.00 (Lačný).
Mladší a Starší žiaci: Cígeľ – Bánovce ne 9.00 a 10.30 (Bárta)
Mladší a Starší žiaci: Nit. Pravno – Bánovce streda 15.00 a 16.30 (Poliak).
I. trieda dorast Prievidza: N. Rudno – Ráztočno ne 14.15 (Jánošík,Orságh).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 2. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 3. Magazín SME Ženy už v predaji
 4. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 5. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 6. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 7. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 8. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 9. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 367
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 575
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 914
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 224
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 098
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 15 245
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 401
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 031
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 366
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 286
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

V Topoľčanoch sa môžete dať pretestovať na 24 miestach

Mesto Topoľčany odporúčame navštíviť odberové miesto podľa miesta bydliska.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Na odber musia vycestovať do susedných obcí

Obyvatelia Solčianok, Mýtnej Novej Vsi či Lužian musia cestovať na otestovanie do susedných dedín.

ilustračné.

Vymeníme obchod za zdravie

Počas celoplošného testovania sa zmenilo známe miesto nábytkárskych výpredajov na jedno z testovacích miest najväčšej logistickej operácie v histórii Slovenska.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Primátor Hattas: Situácia je v Nitre veľmi kritická, chýbajú lekári

V pätnástich dedinách budú testovať len jeden deň.

Už ste čítali?