Sobota, 3. december, 2022 | Meniny má Oldrich

Do V. ligy postupujú OFK Prašice!

Úradná správa č. 44 z 21. 6. 2006.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
1. Oznamuje FK, FO, že aktív ObFZ Topoľčany, spojený s vylosovaním súťažného ročníka 2006/2007 sa uskutoční dňa 3. júla 2006 (pondelok) o 17.00 h v jedálni SOU obchodné (budova školského internátu za Okresným súdom). Účasť FK, FO je povinná!!!
Žiada FK, FO, aby na aktíve ŠTK ObFZ písomne predložili zmeny úradných hracích dní a úradných hracích časov!!!
2. Prihlášky FK, FO ObFZ Topoľčany do súťažného ročníka 2006/2007:
a) ŠTK ObFZ pri kontrolo prihlášok FK, FO ObFZ Topoľčany do súť. roč. 2006/2007 zistila nasledujúce nedostatky:
- TJ Mýtna N. Ves – chýba pečiatka na prihláške, obratom prísť potvrdiť prihlášku,
- TJ V. Dvorany – chýbajú podpisy funkcionárov TJ, obratom prísť podpísať prihlášku.
Uvedené prihlášky, až do splnenia náležitosti neberie ŠTK ObFZ na vedomie.
b) Prihlášky v stanovenom termíne nedoručili na sekretariát ObFZ nasledujúce FK, FO: Hajná N. Ves, M. Ripňany, V. Ripňany. Uvedené FK, FO odstupuje na ŠTK ObFZ na doriešenie DK ObFZ.
3. Postupy a zostupy po súťažnom ročníku 2005/2006:
DOSPELÍ – postupy:
- z Majstrovstiev okresu do V. ligy skupina zápas postupuje OFK Prašice,
- z II. triedy do Majstrovstiev okresu postupujú OFK Krnča a TJ Družstevník Veľké Dvorany,
- z III. triedy do II. triedy postupujú TJ Čeladince a TJ Horné Chlebany.
DORAST – postupy:
- z Majstrovstiev okresu do V. ligy skupina západ postupuje OFK Tovarníky,
- z II. triedy do Majstrovstiev okresu postupujú OFK Krnča a TJ Družstevník Veľké Dvorany.
DOSPELÍ – zostupy:
- z Majstrovstiev okresu do II. triedy zostupuje TJ Družstevník Rajčany,
- z II. triedy do III. triedy zostupuje TJ Družstevník Behynce.
DORAST – zostupy:
- z Majstrovstiev okresu do II. triedy zostupuje TJ Družstevník Rajčany (spolu z družstvom dospelých).
V žiackej kategórii a prípravky nepostupuje a nezostupuje žiadne družstvo.
4. Účastníci majstrovských súťaží ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2006/2007:
DOSPELÍ
Majstrovstvá okresu: MFK Topvar Topoľčany B/Nitrianská Streda, TJ Zlatý Klas Urmince, TJ Družstevník Čermany, OFK Ludanice, TJ Slovan Bojná, TJ Slovan Krušovce, TJ Družstevník Veľké Dvorany, TJ Slovan Preseľany, TJ Družstevník Chrabrany, TJ Nemčice, OFK Nitrianska Blatnica, OTJ Horné Obdokovce, TJ Družstevník Jacovce, OFK Kuzmice, OFK Krnča, TJ Družstevník Hrušovany.
II. trieda: TJ Družstevník Krtovce, OFK Práznovce, TJ Čeladince, ŠK Veľké Ripňany, TJ Ponitran Koniarovce, TJ Družstevník Kamanová, TJ Branko Závada, OFK Tesáre, TJ Oponice, OFK Kovarce, TJ Horné Chlebany, OFK Nitrianska Blatnica B/Vozokany, TJ Družstevník Rajčany, TJ Slovan Veľké Bedzany.
III. trieda: TJ Družstevník Behynce, TJ Družstevník Hajná Nová Ves, TJ Družstevník Malé Ripňany, TJ Družstevník Lipovník, TJ Družstevník Norovce, TJ Družstevník Bojná – Malé Dvorany, FK Orešany, TJ Družstevník Blesovce, TJ Sokol Šalgovce, OFK Horné Štitáre.
DORAST
Majstrovstvo okresu: MFK Topvar Topoľčany B/Nitr. Streda, TJ ZK Urmince, TJ Družstevník Čermany, OFK Ludanice, OFK Kovarce, TJ Slovan Krušovce, OFK Prašice, TJ Slovan Preseľany, TJ Družstevník Chrabrany, TJ Nemčice, OFK Nitr. Blatnica, OTJ H. Obdokovce, TJ Družstevník Jacovce, OFK Krnča, TJ Družstevník V. Dvorany, TJ Družstevník Hrušovany.
II. trieda: TJ Družstevník Krtovce, ŠK V. Ripňany, TJ Družstevník Kamanová, TJ Branko Závada, TJ Oponice, TJ Družstevník Rajčany, OFK H. Štitáre, TJ H. Chlebany, OFK Práznovce, TJ Požiarnik Mýtna N. Ves.
ŽIACI
Súťaže starších žiakov budú zostavené neskôr, pre možnosť postupu viacej družstiev ObFZ Topoľčany do novotvoriacej sa krajskej súťaže.
Mladší žiaci a prípravka: TJ Slovan Bojná, TJ Čeladince, TJ Družstevník Jacovce, TJ Slovan Krušovce, OFK Prašice, TJ Slovan Preseľany, TJ ŠK Radošina, OFK Solčany, OFK Tesáre, MFK Topvar Topoľčany B.
KOMISIA ROZHODCOV
Žiada rozhodcov z ObFZ Topoľčany, zaradených na nominačnú listinu ZsFZ, aby obratom nahlásili na sekretariát ObFZ: meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu v peňažnom stave, ohľadom ich použitia aj v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany.
KOMISIA MLÁDEŽE A ŠF
ObFZ
1. Nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany žiakon na šiesty ročník družobného stretnutia ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz.
Komisia mládeže a ŠF ObFZ Topoľčany nominovala na družobné strentutie ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz, ktoré sa uskutočný dňa 2. júla 2006 (nedeľa) o 13.30 h na štadióne OFK Krnča nasledujúcich hráčov:
Slovan Bojná: Jakub Blaška, Jozef Markusík; TJ Horné Chlebany: Vladimír Lalinský; OTJ Horné Obdokovce: Eduard Kulháni; Družstevník Jacovce: Ladislav Kudry; OFK Prašice: Michal Šimune; Slovan Preseľany: Jakub Moravanský; ŠK Radošina: Miroslav Jančovič, Michal Krajčík; OFK Solčany: Andrej Mišuta; OFK Tovarníky: Jaroslav Jambor, Peter Lukáč; Zlatý Klas Urmince: Igor Šupa, Oldřich Macalík, Jakub Kluka, Peter Krajčík; Slovan Veľké Bedzany: Andrej Jánoš; ŠK Veľké Ripňany: Miroslav Bajzík.
Zraz nominovaných hráčov je 2. júla 2006 (nedeľa) o 13.30 h na štadióne OFK Krnča.
Hráči si sebou prinesú: preukaz poistenca, ponožky, kopačky, chrániče holenných kostí, uterák, brankári i brankárske trenírky.
Strava a občerstvenie: budú zabezpečené v mieste stretntutia.
Realizačný tím: Tréner výberu ObFZ: Miroslav Kastelovič, asistent trénera výberu: Milan Hrmo, vedúci výberu ObFZ: Igor Chrenko.
Upozornenie: za dopravu nominovaných hráčov na stretnutie a zo stretnutia zodpovedá FK, FO!
Nominovaní hráči, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastnia družobného stretnutia, budú riešení podľa DP!
2. Nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany žiakov rok narodenia 1992 na prípravný zraz.
Komisia mládeže a ŠF ObFZ Topoľčany nominovala na zraz výberu ObFZ Topoľčany žiakov rok narodenia 1992, ktorý sa uskutoční dňa 7. 7. 2006 (piatok) o 16.30 h na štadióne MFK Topvar Topoľčany nasledujúcich hráčov:
Slovan Bojná: Roman Jakub; TJ Horné Chlebany: Miroslav Ďatelinka, Vladimír Masaryk; OTJ Horné Obdokovce: Peter Banzi; Družstevník Jacovce: Viliam Herda; OFK Kovarce: Oto Kerek; Slovan Krušovce: Filip Gális, Erik Pátrovič, Michal Karvay; OFK Krnča: Marek Hlobík; OFK Ludanice: Martin Macko; TJ Nemčice: Marek Mokoš; OFK Prašice: Lukáš Bajzík; Družstevník Rajčany: Martin Halo; ŠK Radošina: Lukáš Bartošek; OFK Solčany: Matúš Švajlen; OFK Tovarníky: Lukáš Bezák; Zlatý Klas Urmince: Michal Huba, Ivan Vavák; ŠK Veľké Ripňany: Lukáš Hubinský, Mário Vlasák.
Zraz nominovaných hráčov je dňa 7. júla (piatok) o 16.15 hod na štadióne MFK Tovpar Topoľčany.
Hráči si sebou prinesú tréningovú výstroj!
Za účasť hráča na prípravnom zraze je zodpovedný FK, FO, ako i za jeho príchod a odchod!
Po prípravnom zraze bude zostavená nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany na futbalový turnaj žiakov rok narodenia 1992 “Memoriál Vojtecha Schotterta” v dňoch 14. – 15. júla 2007.
TRÉNERSKO-METODICKÁ
KOMISIA
1. Nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany dospelých na 6. ročník družobného strentutia ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz.
Trénersko-metodická komisia ObFZ Topoľčany nominovala na družobné stretnutie ObFZ Topoľčany – Turčianský futbalový zväz, ktoré sa uskutoční dňa 2. júla 2006 (nedeľa) o 16.30 hod. na štadióne OFK Krnča nasledujúcich hráčov:
Slovan Bojná: Martin Ondruš; OTJ Horné Obdokovce: Ivan Svoboda; OFK Kovarce: Jozef Gerši, Peter Labuda; OFK Krnča: Martin Meluš; OFK Kuzmice: Roman Buček, Marián Grznár; TJ Nemčice: Marek Višňovský; OFK Nitrianska Blatnica: Juraj Stanček, Boris Hudeček; Zlatý Klas Urmince: Martin Huba, Peter Sporina; Slovan Veľké Bedzany: Adrián Božik, Mário Ladický, František Kolenčík, Pavol Koma; Družstevník Veľké Dvorany: Tomáš Rybanský.
Zraz nominovaných hráčov je dňa 2. júla 2006 (nedeľa) o 15.30 hod. na štadióne OFK Krnča.
Hráči si sebou prinesú: preukaz poistenca, šuštiakovú súpravu, kopačky, chrániče holenných kostí a uterák.
Strava a občerstvenie: budú poskytnuté v mieste strentutia.
Realizačný tím: tréner výberu ObFZ: Dušan Martinka, asistent trénera výberu ObFZ: Jozef Šupa, vedúci výberu ObFZ Topoľčany: František Kavulič.
Nominovaní hráči, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastnia družobného stretnutia budú riešení podľa DP!
HOSPODÁRSKA KOMISIA
Upozorňuje TJ ŠK Radošina, že v prípade neuhradenia finančnej pohľadávky do 28. 6. 2006, nebudú družstvá žiakov a ml. žiakov – prípravky zaradené do súťaží ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2006/2007 a následne bude písomne o uvedenej situácii oboznámená ŠTK ZsFZ!!!
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
Výkonný výbor ObFZ Topoľčany na svojom rozhodnutí?
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany; b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany; c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2006; d) List od rozhodcov ObFZ Topoľčany.
2. Schválil:
a) Materiálno-technické a organizačné zabezpečenie Rady, VV a komisií ObFZ; b) Termín Aktívu ŠTK ObFZ Topoľčany na deň 3. 7. 2006; c) Doplnky k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2006/2007 na schválenie Rady ObFZ; d) Hospodárenie ObFZ Topoľčany od 1. 1. do 31. 5. 2006; e) Termín začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 na deň 6. 8. 2006.
3. Ukladá:
a) KR ObFZ osloviť rozhodcov z ObFZ Topoľčany, pôsobiacich v súťažiach ZsFZ, aby nahlásili osobné údaje na sekretariát ObFZ, ohľadom ich pôsobenie v stretnutiach ObFZ Topoľčany; b) KR a KD ObFZ Topoľčany, predložiť nominačné listiny rozhodcov a delegátov ObFZ do 30. 6. 2006 na sekretariát ObFZ Topoľčany; c) HoK ObFZ Topoľčany predložiť správu o hospodárení a invertarizácii majerku na zasadnutí Rady ObFZ Topoľčany; d) ŠTK ObFZ Topoľčany zabezpečiť distribúciu Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Topoľčany na FK, FO do 10. 7. 2006.
PROPOZÍCIE
6. ročníka futbalových stretnutí medzi výbermi ObFZ Topoľčany – Turčiansky futbalový zväz – 2. júl 2006 – Krnča.
Všeobecné ustanovenia:
1. Organizátor: Oblastný futbalový zväz Topoľčany
2. Usporiadateľ: OFK Krnča
3. Miesto: Futbalový štadión OFK Krnča
4. Organizačný výbor: čestný predseda: Stanislav Sidor (predseda OFK Krnča), predseda: Pavol Šípoš (predseda ObFZ Topoľčany), podpredseda: Milan Krajčík (člen ŠTK ObFZ Topoľčany), členovia: Miroslav Makový, Jozef Ladický, Jozef Ligocký, Marek Mokoš, Milan Janík.
5. Zdravotná služba: zabezpečí organizátor stretnutí
6. Rozhodcovia: Deleguje Turčiansky futbalový zväz
7. Občerstvenie a strava: Zabezpečuje usporiadateľ podľa pokynov organizátora stretnutí
8. Cestovné a doprava: Zabezpečuje a hradí vysielajúci futbalový zväz
Technické ustanovenia:
1. Hrací systém a poriadok: Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku futbalu v katégoriách žiakov a dospelých s týmito výnimkami:
a) vo výberoch dospelých môžu nastúpiť hráči z obl. futbalových súťaží, ktoré radia ObFZ Topoľčany a Turčiansky futbalový zväz, ktorí dokončili súťaže v súť. roč. 2005/2006; b) vo výberoch žiakov môžu nastúpiť hráči z oblastných futbalových súťaží, ktoré riadia ObFZ Topoľčany a Turčiansky fut. zväz, narodení 1. 1. 1991 a mladší, ktorí dokončili súťaže v súť. roč. 2005/2006; c) striedať môže družstvo v jednom stretnutí 5 hráčov včítane brankára; d) v prípade nerozhodného výsledku o víťazovi stretnutia rozhodne úspešnosť streľby zo značky pok. kopu. Každé družstvo kope po 5 kopov (každý kop iný hráč). Ak sa nerozhodne, pokračuje sa po jednom kope až do rozhodnutia (každý kop iný hráč).
Časový rozpis stretnutí:
13.30 h: príchod všetkých družstiev do areálu štadióna; 14.30 h: stretnutie výberu žiakov; 15.15 h: stretnutie funkcionárov a hostí na Obecnom úrade Krnča; 16.30 h: stretnutie výberov dospelých; 18.45 h: spoločné posedenie funkcionárov a hostí ObFZ Topoľčany a Turčiansky futb. zväz.
Štadión OFK Krnča sa nachádza na ceste z Partizánskeho cez Bošany smerom na Nitru, odbočka doľava za obcou Bošany cca 2 km.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 2. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 3. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 4. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 5. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 6. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 8. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 2. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 3. V dôsledku nadmerného užívania alkoholu umiera čoraz viac ľudí
 4. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 5. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 7. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 8. Zimná ríša divov Maďarska
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 869
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 4 263
 3. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 3 571
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 3 261
 5. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 2 811
 6. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 2 088
 7. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 803
 8. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 496

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Ukrajina vs. Rusko, 1 - Hladomor.
 2. Matej Farkas: Lungo a citronáda
 3. Petronela Čellárová: Ako sa mám?
 4. Anna Miľanová: "Od hlavy ryba smrdí". Obzvlášť tá veľká...
 5. Štefan Vidlár: Vivat vláda
 6. Irena Šimuneková: Szabóova skala
 7. Miriam Studeničová: Nespime! Možno už začalo odpočítavanie!
 8. Ján Škerko: Ak sa neschváli rozpočet, tak nikto nedostane nič
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 243 263
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 466
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 684
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 540
 5. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 5 213
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 564
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 204
 8. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 120
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Ilustračné foto.

Nový grafikon prinesie zmeny. Spisujú petíciu.


11 h
MY | TOP správy z regiónov

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.


11 h
Ilustračné foto

Zoznam želaní obsahuje 40 mien, neobdarovaných ostáva už len pár.


12 h

Vďaka unikátnej liečbe môžete odstrániť nielen bolesti kĺbov, ale aj ich príčinu. Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč.


1. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

HIPEC sa využíva vtedy, keď zlyháva systémová liečba chemoterapiou.


20 h

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


1. dec

Zadržané osoby skončili v policajnej cele.


13 h

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


1. dec

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Ukrajina vs. Rusko, 1 - Hladomor.
 2. Matej Farkas: Lungo a citronáda
 3. Petronela Čellárová: Ako sa mám?
 4. Anna Miľanová: "Od hlavy ryba smrdí". Obzvlášť tá veľká...
 5. Štefan Vidlár: Vivat vláda
 6. Irena Šimuneková: Szabóova skala
 7. Miriam Studeničová: Nespime! Možno už začalo odpočítavanie!
 8. Ján Škerko: Ak sa neschváli rozpočet, tak nikto nedostane nič
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 243 263
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 466
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 684
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 540
 5. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 5 213
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 564
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 204
 8. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 120
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu