Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 5 zo dňa 9. 8. 2006.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DORAST
Trestá dňom 7. 8. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráča TJ Urmince Jaroslav Urbanovský, DP1-3b.
DOSPELÍ
Trestá dňom 7. 8. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráčov: Roman Belica (OTJ H. Obdokovce), DP1-1a; Roman Chobot (OTJ H. Obdokovce), DP1-1a; Tomáš Pecháč (TJ Kamanová), DP1-5a.
Trestá dňom 7. 8. 2006 nepodmienečne na 2 MZ hráča TJ Urmince Anton Balážik, DP1-4a, DP-čl.10,11.
Trestá dňom 7. 8. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráčov: Stanislav Gális (TJ H. Chlebany), DP1-3b; Jozej Kucharík (TJ Krtovce), DP1-6/1b.
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráčovi TJ Kamanová Ľudovít Mocný a mení ho dňom 9. 8. 2006 na 2 MZ podmiečne s podmienkou do 9. 11. 2006.
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečných trestov hráčov: Ivan Kubala (TJ Krtovce) a Peter Beňo (OFK Krnča) a mení ich dňom 9. 8. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 9. 11. 2006.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
ŽIACI
Stretnutie 5. kola MO skupina B: Bojná – Radošina sa uskutoční dňa 2. 9. 2006 (sobota) o 14.00 h na štadióne TJ Slovan Bojná, ako predzápas dorastu V. ligy.
Stretnutie 3. kola MO skupina B: Jacovce – Nemčice sa po dohode oddielov uskutoční dňa 26. 8. 2006 (sobota) o 14.00 h na štadióne TJ Jacovce.
Stretnutie 3. kola MO Skupina B: Urmince – H. Obdokovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 26. 8. 2006 (sobota) o 15.30 h na štadióne Urminiec.
DORAST
Oznamuje FK, FO v súťaží MO, že TJ Požiarnik Mýtna N. Ves odhlásila družstvo dorastu zo súťaže. Družstvá, ktoré budú mať stretnutia s TJ Mýtna N. Ves, budú mať voľno!!!
Kontumuje stretnutie 1. kola MO Ludanice – Mýtna N. Ves 3:0 kont. v prospech OFK Ludanice, pre nenastúpenie družstva TJ Mýtna N. Ves na stretnutie, SP-100/b. TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 23. 8. 2006. Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK Ludanice, SP-106/1. Trestá TJ Mýtna N. Ves pokutou 800 Sk podľa RS-B-14h. Splatnosť do 23. 8. 2006. TJ Mýtna N. Ves uhradí OFK Ludanice do 7 dní od uverejnenia podľa RS-A-7b.
Kontumuje stretnutie 1. kola II. triedy: H. Štitáre – Závada 3:0 kont. v prospech OFK H. Štitáre, pre nenastúpenie TJ Závada na stretnutie. SP-100/b. TJ Závada uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 23. 8. 2006. Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK H. Štitáre. SP-106/1. Trestá TJ Závada pokutou 800 Sk podľa RS-B-14h. Splatnosť do 23. 8. 2006. TJ Závada uhradí poplatok 800 Sk OFK H. Štitáre do 7 dní od uverejnenia podľa RS-A-7b.
DOSPELÍ
Udeľuje napomenutie TJ Čermany pre zapríčenenie oneskoreného začiatku stretnutia Čermany – H. Obdokovce. TJ Čermany uhradí rokovací poplatok 200 Sk do 23. 8. 2006.
KOMISIA MLÁDEŽE A ŠF
Nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany hráčov rok narodenia 1991 na prípravný zraz.
Komisia mládeže a ŠF ObFZ Topoľčany nominovala na prípravný zraz výberu ObFZ hráčov rok narodenia 1991, ktorý sa uskutoční dňa 24. 8. 2006 (štvrtok) o 16.30 h na štadióne MFK Topvar Topoľčany nasledujúcich hráčov:
Slovan Bojná: Jozef Markusík, Jakub Blaška, Peter Bečka; TJ Horné Chlebany: Vladimír Lalinský; OTJ Horné Obdokovce: Eduard Kulháni; Družstevník Jacovce: Ladislav Kudry; OFK Prašice: Michal Šimune; Slovan Preseľany: Jakub Moravanský; ŠK Radošina: Michal Krajčík, Miroslav Jančovič; OFK Solčany: Andrej Mišuta; MFK Topvar Topoľčany: Andrej Jánoš; OFK Tovarníky: Jaroslav Jambor, Peter Lukáč, Lukáš Bezák; Zlatý Klas Urmince: Igor Šupa, Jakub Kluka, Peter Krajčík; ŠK Veľké Ripňany: Miroslav Bajzík.
Zraz nominovaných hráčov je dňa 24. augusta 2006 (štvrtok) o 16.15 na štadióne MFK Topvar Topoľčany.
Hráči si so sebou prinesú tréningovú výstroj a preukaz poistenca!
Neospravedlnená neúčasť na prípravnom zraze bude riešená podľa DP. Ospravedlnenie oznámiť na mobil: 0905 823 995, Miroslav Kastelovič.
Za účasť hráča na prípravnom zraze je zodpovedný FK, FO, ako i za jeho príchod i odchod!
Po prípravnom zraze bude zostavená užšia nominačná listina výberu ObFZ Topoľčany na futbalový turnaj hráčov rok narodenia 1991, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. – 31. 8. 2006 v Poľsku!
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 4. kola MO, II. triedy dospelých a dorastu, 2. kola III. triedy dospelých, 3. a 4. kola starších žiakov, 1. a 2. kola prípravky v jesennej časti súť. ročníka 2006/2007 v dňoch 26. – 27. 8. 2006.
DOSPELÍ – 27. 8. o 17.00 h
MO: Preseľany – Krnča so 17.00 (P. Rybanský, Jakubík, Vojtela, Zachar), H. Obdokovce – TO B/Nitr. Streda (Jakubík, Vojtela, Babkovič, J. Mokoš), Nemčice – Hrušovany (Kakula, Wenderla, Halíček, Hrončok), Nitr. Blatnica – V. Dvorany (Čižmár, Števčík, Slížka, Síleš), Urmince – Čermany (Šlosár, Petruš, J. Grác, M. Mokoš), Krušovce – Sl. Bojná (J. Dubný, Klačanský, M. Grác), Chrabrany – Ludanice (M. Candrák, Vaňo, Hazucha, M. Janík), Kuzmice – Jacovce (Barát, Tomka, Zachara, Zachar).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Závada (Rybanský st., Patrovič), Rajčany – Kamanová (Rybanský ml., Vendég), Oponice – Tesáre (Kluka, Augustinek, Trtíková, Opačitý), V. Bedzany – N. B. B/Vozokany (Žember, Lang, Mandúch), Krtovce – Koniarovce (R. Janík, Ján Ladický), Práznovce – Kovarce (Fulka, P. Rybanský, Vilina, Kmotorka), V. Ripňany – Čeladince (Gregorík, P. Grác).
III. TRIEDA: Blesovce – Šalgovce (Šimon, Kučerka), Lipovník – Orešany (Krošlák, Kijac), Behynce – H. Štitáre ne 10.30 (Klačanský, Kakula), Hajná N. Ves – Norovce ne 10.30 (Slížka, Barát), Bojná OMD – M. Ripňany ne 10.30 (J. Grác, Krošlák).
DORAST – 27. 8. o 14.50 h
MO: Preseľany – Krnča so 14.50 (Jakubík, Vojtela), H. Obdokovce – TO B/Nitr. Streda (Vojtela, Babkovič), Nemčice – Hrušovany (Wenderla, Halíček), Urmince – Čermany (Petruš, J. Grác), Krušovce – Prašice (Klačanský), Chrabrany – Ludanice (Vaňo, Hazucha), Kovarce – Jacovce so 17.00 (Šlosár, Lang).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Závada (Patrovič), Rajčany – Kamanová (Vendég).
STARŠÍ ŽIACI - 3. kolo – 26. 8. o 17.00 h
MO SKUPINA A: Solčany – Preseľany so 10.30 (Klačanský), Ludanice – Mýtna N. Ves (Trtíková), Koniarovce – Kovarce (P. Grác), H. Chlebany – Krnča (Ján Ladický), Krušovce – Práznovce (Gregorík), V. Bedzany – Rajčany (Vilina), Oponice – Hrušovany (Krošlák).
MO SKUPINA B: Tovarníky – Radošina so 10.30 (Halíček), Sl. Bojná – Prašice so 15.00 (Petruš), Čermany – V. Ripňany (Kučerka), Jacovce – Nemčice (Wenderla), H. Obdokovce – Urmince (Kijac), Nitr. Blatnica – Velušovce (J. Grác), Kuzmice – V. Dvorany (Patrovič).
STARŠÍ ŽIACI - 4. kolo – 29. 8. (utorok) o 17.00 h
MO SKUPINA A: Preseľany – Hrušovany (M. Candrák), Kovarce – H. Chlebany (Krošlák), Rajčany – Koniarovce (Vilina), Solčany – Krušovce (Klačanský), Krnča – Oponice (Vendég), Mýtna N. Ves – V. Bedzany (Barát), Práznovce – Ludanice (Žember).
MO SKUPINA B: Urmince – Nemčice (Fulka), V. Ripňany – Kuzmice (P. Rybanský), Velušovce – Bojná (Lang), H. Obdokovce – Tovarníky (Kučerka), V. Dvorany – Jacovce (Rybanský ml.), Prašice – Čermany (Babkovič), Radošina – N. Blatnica (Halíček).
MLADŠÍ ŽIACI – 19. 8. o 10.30 h:
MO: Solčany – Tesáre ne 10.30 (Klačanský), Radošina – Krušovce (Patrovič), Jacovce – Topoľčany B so 11.00 (J. Dubný), Sl. Bojná – Preseľany (P. Grác), Čeladince – Prašice (Trtíková).
MLADŠÍ ŽIACI – 26. 8. o 10.30 h:
Preseľany – Topoľčany B (M. Candrák), Krušovce – Čeladince (Vilina), Tesáre – Radošina ne 10.30 (R. Janík), Prašice – Jacovce (J. Grác), Sl. Bojná – Solčany (Patrovič).
VÝKONNÝ VÝBOR
Na svojom zasadnutí dňa 9. 8. 2006:
1. Vzal na vedomie:
a) správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2006
d) vzdanie sa činnosti funkcie predsedu TMK ObFZ Topoľčany Jozef Šupa, ktorému zároveň ďakuje za doterajšiu vykonanú činnosť.
2. Schválil
a) účasť výberu ObFZ hráčov rok nar. 1991 na turnaji v Poľsku v dňoch 29. – 31. 8. 2006
b) poplatok MFK Topvar Topoľčany za účasť výberu ObFZ na turnaji v Poľsku
c) plnenie rozpočtu ObFZ Topoľčany k 31. 7. 2006
3. Poveril
a) Dušana Martinku vedením TMK ObFZ do riadneho zasadnutia Rady ObFZ Topoľčany
4. Doporučil
a) úpravu internetovej stránky ObFZ Topoľčany s firmou TICNET

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 15 095
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 862
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 876
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 668
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 4 439
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 412
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 101
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 525

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Čo, keď je v politike SAS niečo, čo zatiaľ nevieme ?
 2. Za živé rieky: Ipeľ. Rozdelená krajina, rozdelená rieka
 3. Marek Kytka: Oba góly Slovanu Bratislava proti Olympiakosu takmer zbúrali štadión!
 4. Daniel Bíro: Mestské legendy - čo sú zač? A s ktorými príbehmi sa môžeme stretnúť?
 5. Věra Tepličková: Koniec strachu alebo Už len svetlé zajtrajšky (optimistická úvaha na víkend)
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 7. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 8. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 130 127
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 13 207
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 266
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 258
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 835
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 705
 7. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 5 547
 8. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 3 683
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


12. aug
Do zoznamu opravených ulíc pribudla aj Ulica Jesenského.

Pre vodičov budú platiť dočasné obmedzenia.


10. aug
Hradisko Valy - Bojná

Krásne miesta sú aj v blízkosti Topoľčian.


9. aug

Informácie a reporty zo všetkých trávnikov


8. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 12 h

Prenasledovaný šofér nakoniec havaroval.


11. aug

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Čo, keď je v politike SAS niečo, čo zatiaľ nevieme ?
 2. Za živé rieky: Ipeľ. Rozdelená krajina, rozdelená rieka
 3. Marek Kytka: Oba góly Slovanu Bratislava proti Olympiakosu takmer zbúrali štadión!
 4. Daniel Bíro: Mestské legendy - čo sú zač? A s ktorými príbehmi sa môžeme stretnúť?
 5. Věra Tepličková: Koniec strachu alebo Už len svetlé zajtrajšky (optimistická úvaha na víkend)
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 7. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 8. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 130 127
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 13 207
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 266
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 258
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 835
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 705
 7. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 5 547
 8. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 3 683
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu