Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 9 zo dňa 6. 9. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča ŠK Radošina Dávid Mandúch, DP1-1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 mesiac hráča TJ Mýtna Nová Ves Jaroslav Kapusta, DP1-9/1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie trénera družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie kapitána družstva nepodmienečne na 2 mesiac Patrik Vaško, Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovacie poplatky 4x 50 Sk do 20. 9. 2006
Trestá TJ Koniarovce pokutou 1 000 Sk + 50 Sk rokovací poplatok, pre urážlivé pokrikovanie divákov a lavičky na rozhodcu v stretnutí Koniarovce – Mýtna Nová Ves, DP2-1b. Splatnosť do 20. 9. 2006.
DORAST
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Preseľany Juraj Krajčík, DP1-1a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráča OTJ Horné Obdokovce Marek Chovanec, DP1-6/1b.
Trestá OFK Kovarce:
- zastavením činnosti nepodmienečne na 1 MZ s odpočítaním 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2006/2007 pre inzultáciu rozhodcu v strentutí Kovarce – Prašice, DP2-1d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006,
- uzatvorením ihriska na 1 MZ nepodmienečne, DP2-1c. Stretnutie 8. kola Kovarce – V. Dvorany nariaďuje odohrať 10 km od sídla klubu na ihrisku toho istého stupňa a miesto stretnutia nahlásiť na sekretariát ObFZ do 8. 9. 2006 do 12.00 hod.,
- pokutou 2 000 Sk podľa RS-B-12h. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom vstupu do vyhradených priestorov a zákazom styku s delegovanými osobami počas majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 Jaroslav Bujna, OFK Kovarce. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Odstupuje výsledok stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie ŠTK ObFZ.
Odstupuje AR stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie KR ObFZ.
DOSPELÍ
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Miroslav Macko, OFK Kovarce;
Juraj Oravec, ŠK V. Ripňany;
Vladimír Čerňan, OFK Ludanice.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Branislav Urminský, OFK Tesáre – DP1-1a;
Radovan Bajzík, TJ Horné Chlebany – DP1-1a;
Martin Javorka, TJ Krtovce – DP1-1a;
Martin Čaniga, TJ Jacovce – DP1-5a;
Michal Koštiak, OFK Nitr. Blatnica – DP1-4a;
Juraj Síleš, TO B/Nitr. Streda – DP1-5a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Michal Chobot, OTJ Horné Obdokovce – DP1-3b;
Juraj Čimbora, OFK Krnča – DP1-6/1b.
Trestá TJ Horné Chlebany, OFK Kovarce, ŠK Veľké Ripňany pokutou 100 Sk + 200 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 20. 9. 2006.
ŠPORTOVOTECHNICKÁ
KOMISIA
ŽIACI
Kontumuje stretnutie 5. kola MO Skupina A: Koniarovce – Mýtna Nová Ves 3:0 kont. v prospech TJ Koniarovce, pre neoprávnený štart hráča TJ Mýtna Nová Ves. SP-100/i. TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovací poplatok 50 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech TJ Koniarovce. SP-106/1.
Udeľuje TJ Mýtna Nová Ves pokutu 2 000 Sk podľa RS-B-14i/1. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Rozhodcu stretnutia odstupuje na doriešenie KR ObFZ.
Hráča, kapitána, trénera a vedúceho družstva TJ Mýtna Nová Ves odstupuje na doriešenie DK ObFZ.
Upozorňuje TJ Mýtna Nová Ves, aby predložila na ŠTK ObFZ súpisku drusžtva žiakov do 13. 9. 2006.
DORAST
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 8.50 h na štadióne TJ Preseľany.
Kontumuje stretnutie 6. kola MO: Kovarce – Prašice 0:3 kont. v prospech OFK Prašice, pre inzultáciu rozhodcu funkcionárom OFK Kovarce. SP-100/d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK Kovarce. SP-106/1.
Po skončení súťažného ročníka 2006/2007 odpočíta OFK Kovarce 3 body.
DOSPELÍ
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 11.00 h na štadióne TJ Preseľany.
Schválila žiadosť o zmenu termínu stretnutia OFK N. Blatnica B/Vozokany. Stretnutie 9. kola II. triedy N. Bl. B/Vozokany – Kovarce sa uskutoční dňa 1. 10. 2006 (nedeľa) o 14.30 h na štadióne TJ Vozokany.
KOMISIA DELEGÁTOV
Žiada všetkých delegátov ObFZ, aby dôsledne sledovali všetky udalosti na stretnutiach. V prípade zistenia zatajenia udalosti delegátom ObFZ, KD ObFZ dá návrh VV ObFZ na jeho vyradenie z nominačnej listiny!!!
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 9. kola MO dospelých a dorastu, 8. kola II. triedy dospelých a dorastu, 6. kola III. triedy dospelých, 9. kola starších žiakov, 6. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 23. – 24. 9. 2006.
DOSPELÍ – 24. 9. 2006 o 15.30 h
MO: Bojná – Preseľany ne 11.00 (Vaňo, Čižmár, Barát, Hrončok), Čermany – Ludanice (Vojtela, Wenderla, Vaňo, Zachar), V. Dvorany – Jacovce (Šlosár, Tomka, Zachara, M. Janík), Hrušovany – Kuzmice (Kakula, J. Dubný, J. Grác, Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (P. Rybanský, Rybanský ml., P. Grác, Kmotorka), Krnča – Krušovce (Rybanský st., Fulka, M. Mokoš), H. Obdokovce – Urmince (Barát, Števčík, Ján Ladický, J. Grác), Nemčice – Nitrianska Blatnica (Petruš, Čižmár, Gregorík, Síleš).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (R. Janík, Halíček, Vilina, Mandúch), V. Bedzany – Rajčany (M. Candrák, Hazucha, R), Krtovce – Závada (Kluka, Augustinek, Trtíková, J. Mokoš), Práznovce – Kamanová (Babkovič, Vendég, R), V. Ripňany – Tesáre (Klačanský, Krošlák, R), Čeladince – Nitr. Bl. B/Vozokany (Slížka, Lang, R), Kovarce – Koniarovce (Žember, Trenčanský, R).
III. TRIEDA: Blesovce – Behynce (Šimon, Kijac), Hajná Nová Ves – Lipovník ne 10.30 (J. Dubný, Babkovič), Bojná OMD – Šalgovce ne 10.30 (Rybanský ml., Kluka), M. Ripňany – Orešany ne 10.30 (Krošlák, J. Klačanský), Norovce – H. Štitáre (Patrovič, Kučerka).
DORAST – 24. 9. 2006 o 13.20 h
MO: Prašice – Preseľany so 15.30 (Patrovič, Vilina), Čermany – Ludanice (Wenderla, Vaňo), V. Dvorany – Jacovce (Tomka, Zachara), Hrušovany – Kovarce (J. Dubný, J. Grác), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (Rybanský ml., P. Grác), Krnča – Krušovce (Fulka), H. Obdokovce – Urmince (Števčík, Ján Ladický).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (Halíček, Vilina), Krtovce – Závada (Augustinek, Trtíková), Práznovce – Kamanová (Vendég).
STARŠÍ ŽIACI – 23. 9. 2006 (sobota) o 16.00 h
MO SKUPINA A: V. Bezdany – Preseľany so 13.30 (Halíček), H. Chlebany – Krušovce (Ján Ladický), Hrušovany – Práznovce (Augustinek), Krnča – Mýtna Nová Ves so 10.30 (Patrovič), Koniarovce – Ludanice (M. Candrák), Oponice – Solčany (Kučerka), Kovarce – Rajčany (Kijac).
MO SKUPINA B: Bojná – Urmince (Slížka), Kuzmice – Tovarníky (Lang), Nemčice – Radošina (P. Grác), V. Ripňany – Prašice (P. Rybanský), Čermany – Nitr. Blatnica (Trtíková), Jacovce – H. Obdokovce (Wenderla), V. Dvorany – Velušovce (Rybanský ml.).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 23. 9. 2006 (sobota) o 10.30 h
MO: Tesáre – Prašice ne 10.30 (R. Janík), Solčany – Jacovce ne 10.30 (Šimon), Radošina – Čeladince (Vendég), Preseľany – Krušovce (M. Candrák), Bojná – Topoľčany B (Petruš).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Home (ale aj) Office
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Zelená Bratislava
 8. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 840
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 22 863
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 147
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 856
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 855
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 666
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 755
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 125
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 948
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 611
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Si dedinčan, vysmievali sa mu. Baláž hral pred 600 novinármi

Pavla Baláža v Interi odstavil Jurkemik, v Prešove mu znechutili futbal. Čo by teraz v Chorzówe urobil inak?

Pavol Baláž najradšej spomína na účinkovanie v Ruch Chorzów.

Pýtajte sa primátora / starostu

Máte na svojho primátora alebo starostu otázku? Pošlite nám vašu otázku a MY sa opýtame za vás!

Parkovisko využívali občania nelegálne

Železnice SR reagujú na osadenie zábran.

Železnice SR reagujú na osadenie zábran.

Topoľčianski hádzanári sú v karanténe

Svoj plánovaný domáci zápas proti ŠKP Bratislava odložili ešte začiatkom týždňa, vo štvrtok Slovenský zväz v hádzanej zrušil celý víkendový extraligový program.

Hádzanári počas uplynulého týždňa netrénovali.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?