Piatok, 30. september, 2022 | Meniny má Jarolím

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 9 zo dňa 6. 9. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča ŠK Radošina Dávid Mandúch, DP1-1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 mesiac hráča TJ Mýtna Nová Ves Jaroslav Kapusta, DP1-9/1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie trénera družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie kapitána družstva nepodmienečne na 2 mesiac Patrik Vaško, Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovacie poplatky 4x 50 Sk do 20. 9. 2006
Trestá TJ Koniarovce pokutou 1 000 Sk + 50 Sk rokovací poplatok, pre urážlivé pokrikovanie divákov a lavičky na rozhodcu v stretnutí Koniarovce – Mýtna Nová Ves, DP2-1b. Splatnosť do 20. 9. 2006.
DORAST
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Preseľany Juraj Krajčík, DP1-1a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráča OTJ Horné Obdokovce Marek Chovanec, DP1-6/1b.
Trestá OFK Kovarce:
- zastavením činnosti nepodmienečne na 1 MZ s odpočítaním 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2006/2007 pre inzultáciu rozhodcu v strentutí Kovarce – Prašice, DP2-1d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006,
- uzatvorením ihriska na 1 MZ nepodmienečne, DP2-1c. Stretnutie 8. kola Kovarce – V. Dvorany nariaďuje odohrať 10 km od sídla klubu na ihrisku toho istého stupňa a miesto stretnutia nahlásiť na sekretariát ObFZ do 8. 9. 2006 do 12.00 hod.,
- pokutou 2 000 Sk podľa RS-B-12h. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom vstupu do vyhradených priestorov a zákazom styku s delegovanými osobami počas majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 Jaroslav Bujna, OFK Kovarce. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Odstupuje výsledok stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie ŠTK ObFZ.
Odstupuje AR stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie KR ObFZ.
DOSPELÍ
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Miroslav Macko, OFK Kovarce;
Juraj Oravec, ŠK V. Ripňany;
Vladimír Čerňan, OFK Ludanice.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Branislav Urminský, OFK Tesáre – DP1-1a;
Radovan Bajzík, TJ Horné Chlebany – DP1-1a;
Martin Javorka, TJ Krtovce – DP1-1a;
Martin Čaniga, TJ Jacovce – DP1-5a;
Michal Koštiak, OFK Nitr. Blatnica – DP1-4a;
Juraj Síleš, TO B/Nitr. Streda – DP1-5a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Michal Chobot, OTJ Horné Obdokovce – DP1-3b;
Juraj Čimbora, OFK Krnča – DP1-6/1b.
Trestá TJ Horné Chlebany, OFK Kovarce, ŠK Veľké Ripňany pokutou 100 Sk + 200 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 20. 9. 2006.
ŠPORTOVOTECHNICKÁ
KOMISIA
ŽIACI
Kontumuje stretnutie 5. kola MO Skupina A: Koniarovce – Mýtna Nová Ves 3:0 kont. v prospech TJ Koniarovce, pre neoprávnený štart hráča TJ Mýtna Nová Ves. SP-100/i. TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovací poplatok 50 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech TJ Koniarovce. SP-106/1.
Udeľuje TJ Mýtna Nová Ves pokutu 2 000 Sk podľa RS-B-14i/1. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Rozhodcu stretnutia odstupuje na doriešenie KR ObFZ.
Hráča, kapitána, trénera a vedúceho družstva TJ Mýtna Nová Ves odstupuje na doriešenie DK ObFZ.
Upozorňuje TJ Mýtna Nová Ves, aby predložila na ŠTK ObFZ súpisku drusžtva žiakov do 13. 9. 2006.
DORAST
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 8.50 h na štadióne TJ Preseľany.
Kontumuje stretnutie 6. kola MO: Kovarce – Prašice 0:3 kont. v prospech OFK Prašice, pre inzultáciu rozhodcu funkcionárom OFK Kovarce. SP-100/d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK Kovarce. SP-106/1.
Po skončení súťažného ročníka 2006/2007 odpočíta OFK Kovarce 3 body.
DOSPELÍ
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 11.00 h na štadióne TJ Preseľany.
Schválila žiadosť o zmenu termínu stretnutia OFK N. Blatnica B/Vozokany. Stretnutie 9. kola II. triedy N. Bl. B/Vozokany – Kovarce sa uskutoční dňa 1. 10. 2006 (nedeľa) o 14.30 h na štadióne TJ Vozokany.
KOMISIA DELEGÁTOV
Žiada všetkých delegátov ObFZ, aby dôsledne sledovali všetky udalosti na stretnutiach. V prípade zistenia zatajenia udalosti delegátom ObFZ, KD ObFZ dá návrh VV ObFZ na jeho vyradenie z nominačnej listiny!!!
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 9. kola MO dospelých a dorastu, 8. kola II. triedy dospelých a dorastu, 6. kola III. triedy dospelých, 9. kola starších žiakov, 6. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 23. – 24. 9. 2006.
DOSPELÍ – 24. 9. 2006 o 15.30 h
MO: Bojná – Preseľany ne 11.00 (Vaňo, Čižmár, Barát, Hrončok), Čermany – Ludanice (Vojtela, Wenderla, Vaňo, Zachar), V. Dvorany – Jacovce (Šlosár, Tomka, Zachara, M. Janík), Hrušovany – Kuzmice (Kakula, J. Dubný, J. Grác, Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (P. Rybanský, Rybanský ml., P. Grác, Kmotorka), Krnča – Krušovce (Rybanský st., Fulka, M. Mokoš), H. Obdokovce – Urmince (Barát, Števčík, Ján Ladický, J. Grác), Nemčice – Nitrianska Blatnica (Petruš, Čižmár, Gregorík, Síleš).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (R. Janík, Halíček, Vilina, Mandúch), V. Bedzany – Rajčany (M. Candrák, Hazucha, R), Krtovce – Závada (Kluka, Augustinek, Trtíková, J. Mokoš), Práznovce – Kamanová (Babkovič, Vendég, R), V. Ripňany – Tesáre (Klačanský, Krošlák, R), Čeladince – Nitr. Bl. B/Vozokany (Slížka, Lang, R), Kovarce – Koniarovce (Žember, Trenčanský, R).
III. TRIEDA: Blesovce – Behynce (Šimon, Kijac), Hajná Nová Ves – Lipovník ne 10.30 (J. Dubný, Babkovič), Bojná OMD – Šalgovce ne 10.30 (Rybanský ml., Kluka), M. Ripňany – Orešany ne 10.30 (Krošlák, J. Klačanský), Norovce – H. Štitáre (Patrovič, Kučerka).
DORAST – 24. 9. 2006 o 13.20 h
MO: Prašice – Preseľany so 15.30 (Patrovič, Vilina), Čermany – Ludanice (Wenderla, Vaňo), V. Dvorany – Jacovce (Tomka, Zachara), Hrušovany – Kovarce (J. Dubný, J. Grác), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (Rybanský ml., P. Grác), Krnča – Krušovce (Fulka), H. Obdokovce – Urmince (Števčík, Ján Ladický).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (Halíček, Vilina), Krtovce – Závada (Augustinek, Trtíková), Práznovce – Kamanová (Vendég).
STARŠÍ ŽIACI – 23. 9. 2006 (sobota) o 16.00 h
MO SKUPINA A: V. Bezdany – Preseľany so 13.30 (Halíček), H. Chlebany – Krušovce (Ján Ladický), Hrušovany – Práznovce (Augustinek), Krnča – Mýtna Nová Ves so 10.30 (Patrovič), Koniarovce – Ludanice (M. Candrák), Oponice – Solčany (Kučerka), Kovarce – Rajčany (Kijac).
MO SKUPINA B: Bojná – Urmince (Slížka), Kuzmice – Tovarníky (Lang), Nemčice – Radošina (P. Grác), V. Ripňany – Prašice (P. Rybanský), Čermany – Nitr. Blatnica (Trtíková), Jacovce – H. Obdokovce (Wenderla), V. Dvorany – Velušovce (Rybanský ml.).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 23. 9. 2006 (sobota) o 10.30 h
MO: Tesáre – Prašice ne 10.30 (R. Janík), Solčany – Jacovce ne 10.30 (Šimon), Radošina – Čeladince (Vendég), Preseľany – Krušovce (M. Candrák), Bojná – Topoľčany B (Petruš).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 2. Atos má „platinovú“ medailu EcoVadis za postoj k udržateľnosti
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 5. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 6. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 7. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 8. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 1. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 3. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 5. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 6. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 7. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 8. Atos má „platinovú“ medailu EcoVadis za postoj k udržateľnosti
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 9 893
 2. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 844
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 817
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 3 947
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 749
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 719
 7. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 3 146
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 485

Blogy SME

 1. Michal Maslej: Prosím, pýtajte sa kandidátov
 2. Jozef Ďanovský: Zápisky psychoterapeuta
 3. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)
 4. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Kuchyňa
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (30.9. - 6.10.1922)
 6. Miroslav Lukáč: Hyeny útočia vo svorke, tak ako i politici. Aj u nás sme zaznamenali mobilizáciu. Aj psy sa bránia útokom.
 7. Jozef Sitko: Náhoda? Či reálne avízo o krádeže mojich blogov?
 8. Ľubomír Maretta: Samota
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 973
 2. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 9 757
 3. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 9 411
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 553
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 648
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 687
 7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 558
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 398
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Tipujte bez rizika a vyhrajte.


20 h
Natália Švajlenová a jej háčkovaní mackovia. Prvú stovku už majú v topoľčianskej pôrodnici.

Prvých sto kusov vyrobila za dva mesiace, darovala ich nemocnici.


23 h
Michal Béger v nedeľu zapísal svoj gól číslo dvesto, odkedy existuje Futbalnet.

Kedysi od obrancov odletoval, teraz je to naopak.


Peter Popelka 23. sep

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Michal Maslej: Prosím, pýtajte sa kandidátov
 2. Jozef Ďanovský: Zápisky psychoterapeuta
 3. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)
 4. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Kuchyňa
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (30.9. - 6.10.1922)
 6. Miroslav Lukáč: Hyeny útočia vo svorke, tak ako i politici. Aj u nás sme zaznamenali mobilizáciu. Aj psy sa bránia útokom.
 7. Jozef Sitko: Náhoda? Či reálne avízo o krádeže mojich blogov?
 8. Ľubomír Maretta: Samota
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 973
 2. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 9 757
 3. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 9 411
 4. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 553
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 648
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 687
 7. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 558
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 398
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu