Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 9 zo dňa 6. 9. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča ŠK Radošina Dávid Mandúch, DP1-1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 mesiac hráča TJ Mýtna Nová Ves Jaroslav Kapusta, DP1-9/1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie trénera družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie kapitána družstva nepodmienečne na 2 mesiac Patrik Vaško, Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovacie poplatky 4x 50 Sk do 20. 9. 2006
Trestá TJ Koniarovce pokutou 1 000 Sk + 50 Sk rokovací poplatok, pre urážlivé pokrikovanie divákov a lavičky na rozhodcu v stretnutí Koniarovce – Mýtna Nová Ves, DP2-1b. Splatnosť do 20. 9. 2006.
DORAST
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Preseľany Juraj Krajčík, DP1-1a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráča OTJ Horné Obdokovce Marek Chovanec, DP1-6/1b.
Trestá OFK Kovarce:
- zastavením činnosti nepodmienečne na 1 MZ s odpočítaním 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2006/2007 pre inzultáciu rozhodcu v strentutí Kovarce – Prašice, DP2-1d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006,
- uzatvorením ihriska na 1 MZ nepodmienečne, DP2-1c. Stretnutie 8. kola Kovarce – V. Dvorany nariaďuje odohrať 10 km od sídla klubu na ihrisku toho istého stupňa a miesto stretnutia nahlásiť na sekretariát ObFZ do 8. 9. 2006 do 12.00 hod.,
- pokutou 2 000 Sk podľa RS-B-12h. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom vstupu do vyhradených priestorov a zákazom styku s delegovanými osobami počas majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 Jaroslav Bujna, OFK Kovarce. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Odstupuje výsledok stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie ŠTK ObFZ.
Odstupuje AR stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie KR ObFZ.
DOSPELÍ
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Miroslav Macko, OFK Kovarce;
Juraj Oravec, ŠK V. Ripňany;
Vladimír Čerňan, OFK Ludanice.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Branislav Urminský, OFK Tesáre – DP1-1a;
Radovan Bajzík, TJ Horné Chlebany – DP1-1a;
Martin Javorka, TJ Krtovce – DP1-1a;
Martin Čaniga, TJ Jacovce – DP1-5a;
Michal Koštiak, OFK Nitr. Blatnica – DP1-4a;
Juraj Síleš, TO B/Nitr. Streda – DP1-5a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Michal Chobot, OTJ Horné Obdokovce – DP1-3b;
Juraj Čimbora, OFK Krnča – DP1-6/1b.
Trestá TJ Horné Chlebany, OFK Kovarce, ŠK Veľké Ripňany pokutou 100 Sk + 200 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 20. 9. 2006.
ŠPORTOVOTECHNICKÁ
KOMISIA
ŽIACI
Kontumuje stretnutie 5. kola MO Skupina A: Koniarovce – Mýtna Nová Ves 3:0 kont. v prospech TJ Koniarovce, pre neoprávnený štart hráča TJ Mýtna Nová Ves. SP-100/i. TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovací poplatok 50 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech TJ Koniarovce. SP-106/1.
Udeľuje TJ Mýtna Nová Ves pokutu 2 000 Sk podľa RS-B-14i/1. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Rozhodcu stretnutia odstupuje na doriešenie KR ObFZ.
Hráča, kapitána, trénera a vedúceho družstva TJ Mýtna Nová Ves odstupuje na doriešenie DK ObFZ.
Upozorňuje TJ Mýtna Nová Ves, aby predložila na ŠTK ObFZ súpisku drusžtva žiakov do 13. 9. 2006.
DORAST
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 8.50 h na štadióne TJ Preseľany.
Kontumuje stretnutie 6. kola MO: Kovarce – Prašice 0:3 kont. v prospech OFK Prašice, pre inzultáciu rozhodcu funkcionárom OFK Kovarce. SP-100/d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK Kovarce. SP-106/1.
Po skončení súťažného ročníka 2006/2007 odpočíta OFK Kovarce 3 body.
DOSPELÍ
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 11.00 h na štadióne TJ Preseľany.
Schválila žiadosť o zmenu termínu stretnutia OFK N. Blatnica B/Vozokany. Stretnutie 9. kola II. triedy N. Bl. B/Vozokany – Kovarce sa uskutoční dňa 1. 10. 2006 (nedeľa) o 14.30 h na štadióne TJ Vozokany.
KOMISIA DELEGÁTOV
Žiada všetkých delegátov ObFZ, aby dôsledne sledovali všetky udalosti na stretnutiach. V prípade zistenia zatajenia udalosti delegátom ObFZ, KD ObFZ dá návrh VV ObFZ na jeho vyradenie z nominačnej listiny!!!
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 9. kola MO dospelých a dorastu, 8. kola II. triedy dospelých a dorastu, 6. kola III. triedy dospelých, 9. kola starších žiakov, 6. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 23. – 24. 9. 2006.
DOSPELÍ – 24. 9. 2006 o 15.30 h
MO: Bojná – Preseľany ne 11.00 (Vaňo, Čižmár, Barát, Hrončok), Čermany – Ludanice (Vojtela, Wenderla, Vaňo, Zachar), V. Dvorany – Jacovce (Šlosár, Tomka, Zachara, M. Janík), Hrušovany – Kuzmice (Kakula, J. Dubný, J. Grác, Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (P. Rybanský, Rybanský ml., P. Grác, Kmotorka), Krnča – Krušovce (Rybanský st., Fulka, M. Mokoš), H. Obdokovce – Urmince (Barát, Števčík, Ján Ladický, J. Grác), Nemčice – Nitrianska Blatnica (Petruš, Čižmár, Gregorík, Síleš).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (R. Janík, Halíček, Vilina, Mandúch), V. Bedzany – Rajčany (M. Candrák, Hazucha, R), Krtovce – Závada (Kluka, Augustinek, Trtíková, J. Mokoš), Práznovce – Kamanová (Babkovič, Vendég, R), V. Ripňany – Tesáre (Klačanský, Krošlák, R), Čeladince – Nitr. Bl. B/Vozokany (Slížka, Lang, R), Kovarce – Koniarovce (Žember, Trenčanský, R).
III. TRIEDA: Blesovce – Behynce (Šimon, Kijac), Hajná Nová Ves – Lipovník ne 10.30 (J. Dubný, Babkovič), Bojná OMD – Šalgovce ne 10.30 (Rybanský ml., Kluka), M. Ripňany – Orešany ne 10.30 (Krošlák, J. Klačanský), Norovce – H. Štitáre (Patrovič, Kučerka).
DORAST – 24. 9. 2006 o 13.20 h
MO: Prašice – Preseľany so 15.30 (Patrovič, Vilina), Čermany – Ludanice (Wenderla, Vaňo), V. Dvorany – Jacovce (Tomka, Zachara), Hrušovany – Kovarce (J. Dubný, J. Grác), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (Rybanský ml., P. Grác), Krnča – Krušovce (Fulka), H. Obdokovce – Urmince (Števčík, Ján Ladický).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (Halíček, Vilina), Krtovce – Závada (Augustinek, Trtíková), Práznovce – Kamanová (Vendég).
STARŠÍ ŽIACI – 23. 9. 2006 (sobota) o 16.00 h
MO SKUPINA A: V. Bezdany – Preseľany so 13.30 (Halíček), H. Chlebany – Krušovce (Ján Ladický), Hrušovany – Práznovce (Augustinek), Krnča – Mýtna Nová Ves so 10.30 (Patrovič), Koniarovce – Ludanice (M. Candrák), Oponice – Solčany (Kučerka), Kovarce – Rajčany (Kijac).
MO SKUPINA B: Bojná – Urmince (Slížka), Kuzmice – Tovarníky (Lang), Nemčice – Radošina (P. Grác), V. Ripňany – Prašice (P. Rybanský), Čermany – Nitr. Blatnica (Trtíková), Jacovce – H. Obdokovce (Wenderla), V. Dvorany – Velušovce (Rybanský ml.).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 23. 9. 2006 (sobota) o 10.30 h
MO: Tesáre – Prašice ne 10.30 (R. Janík), Solčany – Jacovce ne 10.30 (Šimon), Radošina – Čeladince (Vendég), Preseľany – Krušovce (M. Candrák), Bojná – Topoľčany B (Petruš).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 43 276
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 028
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 855
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 200
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 758
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 673
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 523
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 421
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 420
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 276
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Keď za Mýtnu Novú Ves nastúpil aj Ľubomír Moravčík

Derby susedov ukončila inzultácia

Ľubomír Moravčík v jednom zápase nastúpil aj v drese Mýtnej Novej Vsi.

Zápas o čelo V. ligy Západ v máji v roku 2006 medzi Mýtnou Novou Vsou a Solčanmi sa nedohral. Článok, ktorý okrem MY Topoľčianskych novín – Dnešok bol v tej dobe uverejnený aj v denníku SME.

8 h
Za nedeľu bolo v Dome kultúry v Topoľčanoch do 14.00 hod. otestovaných 996 ľudí, z toho 30 bolo pozitívnych.

Skríningové testovanie prebieha od pondelka a bude trvať do stredy – 27. januára.

18 h
Spolu hrali ligu v Topoľčanoch, aktuálne obaja obliekajú aj dres Ludaníc. Zľava Martin Buday a Ladislav Krajčík.

Futbalista Martin Buday za mužov nastúpil už ako pätnásťročný.

24. jan

Od 1. januára 2021 je novým prepravcom mestskej autobusovej dopravy v Topoľčanoch spoločnosť Freibus SLOVAKIA s.r.o. Občanov a návštevníkov tak čaká modernejšie, jednoduchšie a komfortnejšie cestovanie.

24. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

12 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

16 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Už ste čítali?