Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 9 zo dňa 6. 9. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
ŽIACI
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča ŠK Radošina Dávid Mandúch, DP1-1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 mesiac hráča TJ Mýtna Nová Ves Jaroslav Kapusta, DP1-9/1b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie trénera družstva nepodmienečne na 1 mesiac Stanislav Kučerka, TJ Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom výkonu funkcie kapitána družstva nepodmienečne na 2 mesiac Patrik Vaško, Mýtna Nová Ves, DP1-9/2b.
TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovacie poplatky 4x 50 Sk do 20. 9. 2006
Trestá TJ Koniarovce pokutou 1 000 Sk + 50 Sk rokovací poplatok, pre urážlivé pokrikovanie divákov a lavičky na rozhodcu v stretnutí Koniarovce – Mýtna Nová Ves, DP2-1b. Splatnosť do 20. 9. 2006.
DORAST
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Preseľany Juraj Krajčík, DP1-1a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráča OTJ Horné Obdokovce Marek Chovanec, DP1-6/1b.
Trestá OFK Kovarce:
- zastavením činnosti nepodmienečne na 1 MZ s odpočítaním 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2006/2007 pre inzultáciu rozhodcu v strentutí Kovarce – Prašice, DP2-1d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006,
- uzatvorením ihriska na 1 MZ nepodmienečne, DP2-1c. Stretnutie 8. kola Kovarce – V. Dvorany nariaďuje odohrať 10 km od sídla klubu na ihrisku toho istého stupňa a miesto stretnutia nahlásiť na sekretariát ObFZ do 8. 9. 2006 do 12.00 hod.,
- pokutou 2 000 Sk podľa RS-B-12h. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Trestá dňom 4. 9. 2006 zákazom vstupu do vyhradených priestorov a zákazom styku s delegovanými osobami počas majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 Jaroslav Bujna, OFK Kovarce. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Odstupuje výsledok stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie ŠTK ObFZ.
Odstupuje AR stretnutia Kovarce – Prašice na doriešenie KR ObFZ.
DOSPELÍ
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Miroslav Macko, OFK Kovarce;
Juraj Oravec, ŠK V. Ripňany;
Vladimír Čerňan, OFK Ludanice.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Branislav Urminský, OFK Tesáre – DP1-1a;
Radovan Bajzík, TJ Horné Chlebany – DP1-1a;
Martin Javorka, TJ Krtovce – DP1-1a;
Martin Čaniga, TJ Jacovce – DP1-5a;
Michal Koštiak, OFK Nitr. Blatnica – DP1-4a;
Juraj Síleš, TO B/Nitr. Streda – DP1-5a.
Trestá dňom 4. 9. 2006 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Michal Chobot, OTJ Horné Obdokovce – DP1-3b;
Juraj Čimbora, OFK Krnča – DP1-6/1b.
Trestá TJ Horné Chlebany, OFK Kovarce, ŠK Veľké Ripňany pokutou 100 Sk + 200 Sk rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča a hráčov so 4 ŽK v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 20. 9. 2006.
ŠPORTOVOTECHNICKÁ
KOMISIA
ŽIACI
Kontumuje stretnutie 5. kola MO Skupina A: Koniarovce – Mýtna Nová Ves 3:0 kont. v prospech TJ Koniarovce, pre neoprávnený štart hráča TJ Mýtna Nová Ves. SP-100/i. TJ Mýtna Nová Ves uhradí rokovací poplatok 50 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech TJ Koniarovce. SP-106/1.
Udeľuje TJ Mýtna Nová Ves pokutu 2 000 Sk podľa RS-B-14i/1. Splatnosť do 20. 9. 2006.
Rozhodcu stretnutia odstupuje na doriešenie KR ObFZ.
Hráča, kapitána, trénera a vedúceho družstva TJ Mýtna Nová Ves odstupuje na doriešenie DK ObFZ.
Upozorňuje TJ Mýtna Nová Ves, aby predložila na ŠTK ObFZ súpisku drusžtva žiakov do 13. 9. 2006.
DORAST
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 8.50 h na štadióne TJ Preseľany.
Kontumuje stretnutie 6. kola MO: Kovarce – Prašice 0:3 kont. v prospech OFK Prašice, pre inzultáciu rozhodcu funkcionárom OFK Kovarce. SP-100/d. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100 Sk do 20. 9. 2006.
Priznáva tri body a skóre 3:0 v prospech OFK Kovarce. SP-106/1.
Po skončení súťažného ročníka 2006/2007 odpočíta OFK Kovarce 3 body.
DOSPELÍ
Nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO: Preseľany – Nemčice dňa 17. 9. 2006 (nedeľa) o 11.00 h na štadióne TJ Preseľany.
Schválila žiadosť o zmenu termínu stretnutia OFK N. Blatnica B/Vozokany. Stretnutie 9. kola II. triedy N. Bl. B/Vozokany – Kovarce sa uskutoční dňa 1. 10. 2006 (nedeľa) o 14.30 h na štadióne TJ Vozokany.
KOMISIA DELEGÁTOV
Žiada všetkých delegátov ObFZ, aby dôsledne sledovali všetky udalosti na stretnutiach. V prípade zistenia zatajenia udalosti delegátom ObFZ, KD ObFZ dá návrh VV ObFZ na jeho vyradenie z nominačnej listiny!!!
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 9. kola MO dospelých a dorastu, 8. kola II. triedy dospelých a dorastu, 6. kola III. triedy dospelých, 9. kola starších žiakov, 6. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 23. – 24. 9. 2006.
DOSPELÍ – 24. 9. 2006 o 15.30 h
MO: Bojná – Preseľany ne 11.00 (Vaňo, Čižmár, Barát, Hrončok), Čermany – Ludanice (Vojtela, Wenderla, Vaňo, Zachar), V. Dvorany – Jacovce (Šlosár, Tomka, Zachara, M. Janík), Hrušovany – Kuzmice (Kakula, J. Dubný, J. Grác, Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (P. Rybanský, Rybanský ml., P. Grác, Kmotorka), Krnča – Krušovce (Rybanský st., Fulka, M. Mokoš), H. Obdokovce – Urmince (Barát, Števčík, Ján Ladický, J. Grác), Nemčice – Nitrianska Blatnica (Petruš, Čižmár, Gregorík, Síleš).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (R. Janík, Halíček, Vilina, Mandúch), V. Bedzany – Rajčany (M. Candrák, Hazucha, R), Krtovce – Závada (Kluka, Augustinek, Trtíková, J. Mokoš), Práznovce – Kamanová (Babkovič, Vendég, R), V. Ripňany – Tesáre (Klačanský, Krošlák, R), Čeladince – Nitr. Bl. B/Vozokany (Slížka, Lang, R), Kovarce – Koniarovce (Žember, Trenčanský, R).
III. TRIEDA: Blesovce – Behynce (Šimon, Kijac), Hajná Nová Ves – Lipovník ne 10.30 (J. Dubný, Babkovič), Bojná OMD – Šalgovce ne 10.30 (Rybanský ml., Kluka), M. Ripňany – Orešany ne 10.30 (Krošlák, J. Klačanský), Norovce – H. Štitáre (Patrovič, Kučerka).
DORAST – 24. 9. 2006 o 13.20 h
MO: Prašice – Preseľany so 15.30 (Patrovič, Vilina), Čermany – Ludanice (Wenderla, Vaňo), V. Dvorany – Jacovce (Tomka, Zachara), Hrušovany – Kovarce (J. Dubný, J. Grác), TO B/Nitr. Streda – Chrabrany (Rybanský ml., P. Grác), Krnča – Krušovce (Fulka), H. Obdokovce – Urmince (Števčík, Ján Ladický).
II. TRIEDA: H. Chlebany – Oponice (Halíček, Vilina), Krtovce – Závada (Augustinek, Trtíková), Práznovce – Kamanová (Vendég).
STARŠÍ ŽIACI – 23. 9. 2006 (sobota) o 16.00 h
MO SKUPINA A: V. Bezdany – Preseľany so 13.30 (Halíček), H. Chlebany – Krušovce (Ján Ladický), Hrušovany – Práznovce (Augustinek), Krnča – Mýtna Nová Ves so 10.30 (Patrovič), Koniarovce – Ludanice (M. Candrák), Oponice – Solčany (Kučerka), Kovarce – Rajčany (Kijac).
MO SKUPINA B: Bojná – Urmince (Slížka), Kuzmice – Tovarníky (Lang), Nemčice – Radošina (P. Grác), V. Ripňany – Prašice (P. Rybanský), Čermany – Nitr. Blatnica (Trtíková), Jacovce – H. Obdokovce (Wenderla), V. Dvorany – Velušovce (Rybanský ml.).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 23. 9. 2006 (sobota) o 10.30 h
MO: Tesáre – Prašice ne 10.30 (R. Janík), Solčany – Jacovce ne 10.30 (Šimon), Radošina – Čeladince (Vendég), Preseľany – Krušovce (M. Candrák), Bojná – Topoľčany B (Petruš).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 959
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 718
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 635
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 381
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 215
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 190
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 063
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 632
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 396
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 925

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 8. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 867
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 9 406
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 779
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 903
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 523
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 980
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 583
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Topoľčany doma nestačili na Modru a prehrali.

Topoľčianski hádzanári sa konečne po dlhých mesiacoch dočkali haly.


10 h

Tréner hokejovej Nitry nám povedal viac o sľubnom kádri a pozrieme sa aj na začiatok druhej hokejovej ligy.


12 h
Vo štvrtok začali stavebné práce pri železničnej stanici.

Cestujúci s batožinou nebudú musieť prechádzať cez cestu.


20. sep
V zápase Solčany - Krušovce sa body delili.

Pozrite si tradičný prehľad našich mužstiev od tretej až po siedmu ligu.


19. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Múzeum čakajú organizačné zmeny.


TASR 20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 8. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 867
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 9 406
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 779
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 903
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 523
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 980
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 583

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu