Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 26 zo dňa 28. 2.
DOSPELÍ
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s.r.2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dospelých v Nitr.Strede
Slovan Bojná v nedeľu o 11.00 hod.
II. TRIEDA:
N.Blatnica B/Vozokany v sobotu v ÚHČ dospelých vo Vozokanoch
Koniarovce v nedeľu o 10.30 hod.
III. TRIEDA:
Behynce v nedeľu o 10.30 hod.
Bojná OMD v nedeľu o 10.30 hod.
Hajná Nová Ves v nedeľu o 10.30 hod.
Malé Ripňany v nedeľu o 10.30 hod.
Šalgovce v nedeľu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR TO B/Nitr. Streda v 17. a 19.kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 15.30 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda – H. Obdokovce.
3. Zmeny v Rozpise ObFZ s. r. 2006/2007 (Adresár FK, FO):
TJ Družstevník Hrušovany:
Predseda: Boris Piterka, m: 0915 753 714,
Tajomník: Stanislav Kopček, č.t.: 038 5314 047.
TJ Družstevník Malé Ripňany:
Predseda: Juraj Fabo, M: 0902 398 997 alebo 0903 741 530,
Tajomník: Juraj Kaizer, m: 0903 649 220.
4. Jarná časť s. r. 2006/2007 sa začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 15.00 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 15.00 hod.,
III. trieda: 8. 4. 2007 o 15,30 hod.
DORAST
1. Vzala na vedomie odhlásenie družstva dorastu TJ Horné Chlebany. Dosiahnuté výsledky TJ H. Chlebany v jesennej časti s. r. 2006-2007 sa anulujú a družstvá, ktoré majú hrať stretnutia s TJ H.Chlebany budú mať v príslušnom kole voľno!
2. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006/2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dorastu v Nitr. Strede
Hrušovany v sobotu v ÚHČ dospelých
Kovarce v sobotu v ÚHČ dospelých
Prašice v sobotu v ÚHČ dospelých
Preseľany v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojičky s dospelými: Prašice - Slovan Bojná, Kovarce - Kuzmice.
II. TRIEDA:
Horné Štitáre v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojička s dospelými: Horné Štitáre - N.Blatnica B/Vozokany
3. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR Topoľčany B/Nitr. Streda v 17. a 19. kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 12.50 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 13.20 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Horné Obdokovce.
4. Jarná časť s. r. 2006ú2007 začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 12.50 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 12.50 hod.
STARŠÍ ŽIACI
1. Výnimky - zmeny úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu - skupina A:
Krnča v sobotu o 10.30 hod.
Práznovce v sobotu o 10.30 hod.
Solčany v sobotu o 10.30 hod.
Majstrovstvá okresu - skupina B:
Tovarníky v sobotu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu úradného hracieho času TJ Hrušovany a Preseľany (z dôvodu stretnutí dorastu) nasledovne:
14. kolo: 31. 3. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Práznovce,
16. kolo: 14. 4. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Solčany,
17. kolo: 21. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Hrušovany - Preseľany,
18. kolo: 28. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Preseľany - Krušovce,
21. kolo: 12.5.2007 (sobota) o 14.30 hod.: Hrušovany - Mýtna Nová Ves.
3. Jarná časť s. r. 2006/2007 začne 31. 3. 2007 o 15.00 hod.
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B v sobotu o 10.30 hod. v Nitr.Strede
Jacovce v sobotu o 11.00 hod.
Slovan Bojná v nedeľu o 9.30 hod.
Solčany v nedeľu o 10.30 hod.
Tesáre v nedeľu o 10.30 hod.
2. Jarná časť s. r. 2006-2007 začne 21. 4. 2007 o 10.30 hod.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2006/2007:
DOSPELÍ
1 MZ pre 4 ŽK: Marián Krajčovič - Hrušovany, Tibor Zachar - V. Dvorany, Jaroslav Trávnik - Slovan Bojná, Patrik Rybanský - Ludanice, Marek Šiška - Preseľany.
1 MZ: Ľubomír Ondrejmiška - Ludanice, Martin Šelestiak - Práznovce, František Kolenčík, Juraj Filipeje - V. Bedzany, Peter Pánik, Juraj Lukačovič - Blesovce.
2 MZ: Marek Thier - Preseľany, Róbert Maruna - H. Chlebany, Milan Hrudka - Čermany.
3 MZ: Juraj Kopček - Urmince, Roman Bilický - Koniarovce.
Do 9. 4. 2007: Peter Gális - H. Chlebany.
Do 11. 6. 2007: Jozef Buček - Hajná Nová Ves.
DORAST
1 MZ: Filip Mokoš - Urmince.
ŽIACI
2 MZ: Pavol Vereš - Koniarovce.
2. Upozorňuje FK, že za evidenciu vylúčených a napomínaných hráčov zodpovedá FK !!!
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Filip Mokoš a mení ho dňom 1. 3. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 1. 6. 2007, DP-čl.31.
4. Dňom 1. 3. 2007 uvoľňuje činnosť TJ H. Chlebany, Krtovce a Behynce, nakoľko uhradili poplatky.
5. Zastavená činnosť nepodmienečne naďalej pokračuje u TJ Hajná Nová Ves a OFK Ludanice pre neuhradenie poplatkov.
6. Zastavuje dňom 1. 3. 2007 činnosť nepodmienečne družstvu žiakov TJ Mýtna N.Ves, pre neuhradenie poplatkov ObFZ a taktiež 600,- SK TJ Krušovce a OFK Solčany. V prípade neuhradenia uvedených poplatkov bude družstvo žiakov TJ Mýtna N.Ves po 14. kole vyradené zo súťaže a uvedené bude oznámené DK ZsFZ !!!
KOMISIA ROZHODCOV
1. Aktívnej činnosti rozhodcu sa vzdali a následne boli vyradení z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú účasť s. r. 2006/2007: Ivan Babkovič, Ján Dubný, Marek Kijac, Miloš Macko. KR ObFZ im touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
2. Rozhodca ObFZ Jozef Čižmár sa z pracovných a študijných dôvodov ospravedlnil z jarnej časti s. r. 2006/2007.
3. Na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007 boli ako asistenti rozhodcov zaradení:
Michal Buranský, Topoľčany, m: 0914 153 618
Daniel Candrák, Koniarovce, m: 0915 721 480
Lukáš Jakubík, Topoľčany, m: 0905 933 078
4. Predvoláva na deň 14. 3. 2007 (streda) o 15.00 rozhodcov ObFZ: Miroslav Kluka, Ján Ladický, Peter Vendég. Účasť menovaných je povinná, pod následkom zastavenia činnosti nepodmienečne!
5. Změna čísla mobilu rozhodcu ObFZ: Miroslav Kluka, m: 0914 290 831
6. Zasadnutie KR ObFZ Topoľčany sa uskutoční 14. 3. o 15.30 h v zasadačke ObFZ.
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Vyradila Juraja Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007. Zároveň mu touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
VÝKONNÝ VÝBOR
Na svojom zasadnutí dňa 1. 3. 2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
d) Vyradenie I. Babkoviča, J. Dubného, M. Kijaca, M. Macka z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ
e) Vyradenie J. Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ

2. Schválil:
a) Vytvorenie novej webovej stránky ObFZ Topoľčany
b) Miloša Bartoníka za člena DK ObFZ Topoľčany
c) Jozefa Pravdu a Ladislava Fajina za členov TMK ObFZ Topoľčany
d) Návrh KD ObFZ ohľadom vypisovania správy delegáta o stretnutí, ako bola predložená na doškolovacom seminári delegátov ObFZ Topoľčany
e) Začiatok jarnej časti s. r. 2006/2007 podľa vyžrebovania v Rozpise ObFZ pre s.r.2006-2007

3. Ukladá:
a) ŠTK ObFZ operatívne riešiť problémy v prípade nepriaznivého počasia a nespôsobilých hracích plôch pred zahájením jarnej časti s. r. 2006/2007
OBSADENIE R a D
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na 16. kolo MO dospelých a dorastu v dňoch 17. - 18. 3. 2 - dospelí: 16. kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.
DOSPELÍ - 16.kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.:
MO: Preseľany – Chrabrany (P. Grác, P. Jakubík, Halíček, J. Candrák), Krušovce - Kuzmice (Fulka, Kakula, R. Janík, Mandúch), Urmince - Jacovce (Hazucha, M. Candrák, Rybanský st., M. Mokoš), N. Blatnica – Ludanice (Petruš, Klačanský, Gregorík, Síleš), Nemčice – Bojná (Rybanský ml., Barát, Zachara, M. Janík), H. Obdokovce - Čermany (Šlosár, Vojtela, Slížka, Joz. Ladický), Krnča - V. Dvorany (Vaňo, Wenderla, Tomka, M. Grác), TO B/N. Streda – Hrušovany (P. Rybanský, Števčík, J. Grác, Hrončok).
DORAST: 16.kolo - 18.3.2007 o 12,50 hod.:
MO: Preseľany - Chrabrany so 15.00 (Kučerka, Kluka), Krušovce – Kovarce (Kakula, R. Janík), Urmince – Jacovce (M. Candrák, Rybanský st.), Nemčice – Prašice (Barát, Zachara). Krnča - V. Dvorany (Wenderla, Tomka), TO B/N. Streda – Hrušovany (Števčík, J. Grác), H. Obdokovce – Čermany (Vojtela, Slížka).

Skryť Vypnúť reklamu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Budovanie zelenej značky
 6. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 7. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 30 887
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 882
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 664
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 074
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 674
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 483
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 548
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 467
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 365
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 292
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Ilustračné foto.

Skríningové testovanie v Topoľčanoch prebieha i dnes. Od zajtra potrebujú občania platný certifikát (potvrdenie) o negatívnom výsledku z testu.

1 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

21 h
Skríningové testovanie prebehlo aj priamo v spoločnosti ZKW vo štvrtok a v piatok.

Už v období jesene sa spoločnosť dostala do situácie, kedy hľadala možnosti, ako rýchlo nahradiť počas pracovnej neschopnosti zamestnancov, ktorí z dôvodu nakazenia sa vírusom alebo karantény nemohli prísť do práce.

8 h
Keď za Mýtnu Novú Ves nastúpil aj Ľubomír Moravčík

Derby susedov ukončila inzultácia

Ľubomír Moravčík v jednom zápase nastúpil aj v drese Mýtnej Novej Vsi.

Zápas o čelo V. ligy Západ v máji v roku 2006 medzi Mýtnou Novou Vsou a Solčanmi sa nedohral. Článok, ktorý okrem MY Topoľčianskych novín – Dnešok bol v tej dobe uverejnený aj v denníku SME.

19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

23 h

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

18 h

Podľa aktuálne nastavených parametrov a údajov len z MOM, zriadených rezortom zdravotníctva, by si v Banskobystrickom kraji zopakovali testovanie v šiestich okresoch.

19 h

Už ste čítali?