Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 26 zo dňa 28. 2.
DOSPELÍ
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s.r.2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dospelých v Nitr.Strede
Slovan Bojná v nedeľu o 11.00 hod.
II. TRIEDA:
N.Blatnica B/Vozokany v sobotu v ÚHČ dospelých vo Vozokanoch
Koniarovce v nedeľu o 10.30 hod.
III. TRIEDA:
Behynce v nedeľu o 10.30 hod.
Bojná OMD v nedeľu o 10.30 hod.
Hajná Nová Ves v nedeľu o 10.30 hod.
Malé Ripňany v nedeľu o 10.30 hod.
Šalgovce v nedeľu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR TO B/Nitr. Streda v 17. a 19.kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 15.30 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda – H. Obdokovce.
3. Zmeny v Rozpise ObFZ s. r. 2006/2007 (Adresár FK, FO):
TJ Družstevník Hrušovany:
Predseda: Boris Piterka, m: 0915 753 714,
Tajomník: Stanislav Kopček, č.t.: 038 5314 047.
TJ Družstevník Malé Ripňany:
Predseda: Juraj Fabo, M: 0902 398 997 alebo 0903 741 530,
Tajomník: Juraj Kaizer, m: 0903 649 220.
4. Jarná časť s. r. 2006/2007 sa začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 15.00 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 15.00 hod.,
III. trieda: 8. 4. 2007 o 15,30 hod.
DORAST
1. Vzala na vedomie odhlásenie družstva dorastu TJ Horné Chlebany. Dosiahnuté výsledky TJ H. Chlebany v jesennej časti s. r. 2006-2007 sa anulujú a družstvá, ktoré majú hrať stretnutia s TJ H.Chlebany budú mať v príslušnom kole voľno!
2. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006/2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dorastu v Nitr. Strede
Hrušovany v sobotu v ÚHČ dospelých
Kovarce v sobotu v ÚHČ dospelých
Prašice v sobotu v ÚHČ dospelých
Preseľany v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojičky s dospelými: Prašice - Slovan Bojná, Kovarce - Kuzmice.
II. TRIEDA:
Horné Štitáre v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojička s dospelými: Horné Štitáre - N.Blatnica B/Vozokany
3. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR Topoľčany B/Nitr. Streda v 17. a 19. kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 12.50 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 13.20 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Horné Obdokovce.
4. Jarná časť s. r. 2006ú2007 začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 12.50 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 12.50 hod.
STARŠÍ ŽIACI
1. Výnimky - zmeny úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu - skupina A:
Krnča v sobotu o 10.30 hod.
Práznovce v sobotu o 10.30 hod.
Solčany v sobotu o 10.30 hod.
Majstrovstvá okresu - skupina B:
Tovarníky v sobotu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu úradného hracieho času TJ Hrušovany a Preseľany (z dôvodu stretnutí dorastu) nasledovne:
14. kolo: 31. 3. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Práznovce,
16. kolo: 14. 4. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Solčany,
17. kolo: 21. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Hrušovany - Preseľany,
18. kolo: 28. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Preseľany - Krušovce,
21. kolo: 12.5.2007 (sobota) o 14.30 hod.: Hrušovany - Mýtna Nová Ves.
3. Jarná časť s. r. 2006/2007 začne 31. 3. 2007 o 15.00 hod.
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B v sobotu o 10.30 hod. v Nitr.Strede
Jacovce v sobotu o 11.00 hod.
Slovan Bojná v nedeľu o 9.30 hod.
Solčany v nedeľu o 10.30 hod.
Tesáre v nedeľu o 10.30 hod.
2. Jarná časť s. r. 2006-2007 začne 21. 4. 2007 o 10.30 hod.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2006/2007:
DOSPELÍ
1 MZ pre 4 ŽK: Marián Krajčovič - Hrušovany, Tibor Zachar - V. Dvorany, Jaroslav Trávnik - Slovan Bojná, Patrik Rybanský - Ludanice, Marek Šiška - Preseľany.
1 MZ: Ľubomír Ondrejmiška - Ludanice, Martin Šelestiak - Práznovce, František Kolenčík, Juraj Filipeje - V. Bedzany, Peter Pánik, Juraj Lukačovič - Blesovce.
2 MZ: Marek Thier - Preseľany, Róbert Maruna - H. Chlebany, Milan Hrudka - Čermany.
3 MZ: Juraj Kopček - Urmince, Roman Bilický - Koniarovce.
Do 9. 4. 2007: Peter Gális - H. Chlebany.
Do 11. 6. 2007: Jozef Buček - Hajná Nová Ves.
DORAST
1 MZ: Filip Mokoš - Urmince.
ŽIACI
2 MZ: Pavol Vereš - Koniarovce.
2. Upozorňuje FK, že za evidenciu vylúčených a napomínaných hráčov zodpovedá FK !!!
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Filip Mokoš a mení ho dňom 1. 3. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 1. 6. 2007, DP-čl.31.
4. Dňom 1. 3. 2007 uvoľňuje činnosť TJ H. Chlebany, Krtovce a Behynce, nakoľko uhradili poplatky.
5. Zastavená činnosť nepodmienečne naďalej pokračuje u TJ Hajná Nová Ves a OFK Ludanice pre neuhradenie poplatkov.
6. Zastavuje dňom 1. 3. 2007 činnosť nepodmienečne družstvu žiakov TJ Mýtna N.Ves, pre neuhradenie poplatkov ObFZ a taktiež 600,- SK TJ Krušovce a OFK Solčany. V prípade neuhradenia uvedených poplatkov bude družstvo žiakov TJ Mýtna N.Ves po 14. kole vyradené zo súťaže a uvedené bude oznámené DK ZsFZ !!!
KOMISIA ROZHODCOV
1. Aktívnej činnosti rozhodcu sa vzdali a následne boli vyradení z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú účasť s. r. 2006/2007: Ivan Babkovič, Ján Dubný, Marek Kijac, Miloš Macko. KR ObFZ im touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
2. Rozhodca ObFZ Jozef Čižmár sa z pracovných a študijných dôvodov ospravedlnil z jarnej časti s. r. 2006/2007.
3. Na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007 boli ako asistenti rozhodcov zaradení:
Michal Buranský, Topoľčany, m: 0914 153 618
Daniel Candrák, Koniarovce, m: 0915 721 480
Lukáš Jakubík, Topoľčany, m: 0905 933 078
4. Predvoláva na deň 14. 3. 2007 (streda) o 15.00 rozhodcov ObFZ: Miroslav Kluka, Ján Ladický, Peter Vendég. Účasť menovaných je povinná, pod následkom zastavenia činnosti nepodmienečne!
5. Změna čísla mobilu rozhodcu ObFZ: Miroslav Kluka, m: 0914 290 831
6. Zasadnutie KR ObFZ Topoľčany sa uskutoční 14. 3. o 15.30 h v zasadačke ObFZ.
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Vyradila Juraja Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007. Zároveň mu touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
VÝKONNÝ VÝBOR
Na svojom zasadnutí dňa 1. 3. 2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
d) Vyradenie I. Babkoviča, J. Dubného, M. Kijaca, M. Macka z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ
e) Vyradenie J. Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ

2. Schválil:
a) Vytvorenie novej webovej stránky ObFZ Topoľčany
b) Miloša Bartoníka za člena DK ObFZ Topoľčany
c) Jozefa Pravdu a Ladislava Fajina za členov TMK ObFZ Topoľčany
d) Návrh KD ObFZ ohľadom vypisovania správy delegáta o stretnutí, ako bola predložená na doškolovacom seminári delegátov ObFZ Topoľčany
e) Začiatok jarnej časti s. r. 2006/2007 podľa vyžrebovania v Rozpise ObFZ pre s.r.2006-2007

3. Ukladá:
a) ŠTK ObFZ operatívne riešiť problémy v prípade nepriaznivého počasia a nespôsobilých hracích plôch pred zahájením jarnej časti s. r. 2006/2007
OBSADENIE R a D
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na 16. kolo MO dospelých a dorastu v dňoch 17. - 18. 3. 2 - dospelí: 16. kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.
DOSPELÍ - 16.kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.:
MO: Preseľany – Chrabrany (P. Grác, P. Jakubík, Halíček, J. Candrák), Krušovce - Kuzmice (Fulka, Kakula, R. Janík, Mandúch), Urmince - Jacovce (Hazucha, M. Candrák, Rybanský st., M. Mokoš), N. Blatnica – Ludanice (Petruš, Klačanský, Gregorík, Síleš), Nemčice – Bojná (Rybanský ml., Barát, Zachara, M. Janík), H. Obdokovce - Čermany (Šlosár, Vojtela, Slížka, Joz. Ladický), Krnča - V. Dvorany (Vaňo, Wenderla, Tomka, M. Grác), TO B/N. Streda – Hrušovany (P. Rybanský, Števčík, J. Grác, Hrončok).
DORAST: 16.kolo - 18.3.2007 o 12,50 hod.:
MO: Preseľany - Chrabrany so 15.00 (Kučerka, Kluka), Krušovce – Kovarce (Kakula, R. Janík), Urmince – Jacovce (M. Candrák, Rybanský st.), Nemčice – Prašice (Barát, Zachara). Krnča - V. Dvorany (Wenderla, Tomka), TO B/N. Streda – Hrušovany (Števčík, J. Grác), H. Obdokovce – Čermany (Vojtela, Slížka).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 3. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 4. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 7. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 8. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 1. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 2. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 3. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 4. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Helenky prichádzajú na svetlo sveta s ďalšími novými bytmi
 7. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 8. Vianočný darček na celý život. Darujte návod k vlastnému telu
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 697
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 609
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 910
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 994
 5. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 4 683
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 284
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 266
 8. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 096

Blogy SME

 1. Martin Sústrik: Sociálny kapitál od Ruska po Švajčiarsko
 2. Anna Miľanová: Behavioristická psychológia z pohľadu Carla Rogersa...
 3. Věra Tepličková: Pracovať od svitu do mrku a nikdy inak
 4. Peter Chovanec: Mestá a vlaky Uzbekistanu
 5. Post Bellum SK: Nechcem byť súčasťou zániku demokracie
 6. Ján Roháč: Fotoblog XII.: Moje ulice Bukurešti
 7. Anna Miľanová: Zlatoň obyčajný ( Cetonia aurata )... 2022
 8. Miroslav Haviar: A čo takto kráľovstvo?
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 22 169
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 13 019
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 10 033
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 360
 5. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 951
 6. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 530
 7. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 404
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 253
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Budúce Centrum environmentálnej výchovy v Topoľčanoch.

V Topoľčanoch vznikne centrum environmentálnej výchovy.


14 h

Regionálne noviny MY organizujú už niekoľko rokov advetné podujatie Slovensko spieva koledy, ktoré v predvianočnom čase spája obyvateľov našej krajiny.


22 h
Ilustračné foto.

Nový grafikon prinesie zmeny. Spisujú petíciu.


2. dec
MY | TOP správy z regiónov

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.


2. dec

Blogy SME

 1. Martin Sústrik: Sociálny kapitál od Ruska po Švajčiarsko
 2. Anna Miľanová: Behavioristická psychológia z pohľadu Carla Rogersa...
 3. Věra Tepličková: Pracovať od svitu do mrku a nikdy inak
 4. Peter Chovanec: Mestá a vlaky Uzbekistanu
 5. Post Bellum SK: Nechcem byť súčasťou zániku demokracie
 6. Ján Roháč: Fotoblog XII.: Moje ulice Bukurešti
 7. Anna Miľanová: Zlatoň obyčajný ( Cetonia aurata )... 2022
 8. Miroslav Haviar: A čo takto kráľovstvo?
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 22 169
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 13 019
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 10 033
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 360
 5. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 951
 6. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 530
 7. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 404
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 253
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu