Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 26 zo dňa 28. 2.
DOSPELÍ
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s.r.2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dospelých v Nitr.Strede
Slovan Bojná v nedeľu o 11.00 hod.
II. TRIEDA:
N.Blatnica B/Vozokany v sobotu v ÚHČ dospelých vo Vozokanoch
Koniarovce v nedeľu o 10.30 hod.
III. TRIEDA:
Behynce v nedeľu o 10.30 hod.
Bojná OMD v nedeľu o 10.30 hod.
Hajná Nová Ves v nedeľu o 10.30 hod.
Malé Ripňany v nedeľu o 10.30 hod.
Šalgovce v nedeľu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR TO B/Nitr. Streda v 17. a 19.kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 15.30 hod.: Topoľčany B/Nitr. Streda – H. Obdokovce.
3. Zmeny v Rozpise ObFZ s. r. 2006/2007 (Adresár FK, FO):
TJ Družstevník Hrušovany:
Predseda: Boris Piterka, m: 0915 753 714,
Tajomník: Stanislav Kopček, č.t.: 038 5314 047.
TJ Družstevník Malé Ripňany:
Predseda: Juraj Fabo, M: 0902 398 997 alebo 0903 741 530,
Tajomník: Juraj Kaizer, m: 0903 649 220.
4. Jarná časť s. r. 2006/2007 sa začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 15.00 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 15.00 hod.,
III. trieda: 8. 4. 2007 o 15,30 hod.
DORAST
1. Vzala na vedomie odhlásenie družstva dorastu TJ Horné Chlebany. Dosiahnuté výsledky TJ H. Chlebany v jesennej časti s. r. 2006-2007 sa anulujú a družstvá, ktoré majú hrať stretnutia s TJ H.Chlebany budú mať v príslušnom kole voľno!
2. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006/2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B/Nitr.Streda v nedeľu v ÚHČ dorastu v Nitr. Strede
Hrušovany v sobotu v ÚHČ dospelých
Kovarce v sobotu v ÚHČ dospelých
Prašice v sobotu v ÚHČ dospelých
Preseľany v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojičky s dospelými: Prašice - Slovan Bojná, Kovarce - Kuzmice.
II. TRIEDA:
Horné Štitáre v sobotu v ÚHČ dospelých
Dvojička s dospelými: Horné Štitáre - N.Blatnica B/Vozokany
3. Schválila zmenu hracieho dňa MFK TOPVAR Topoľčany B/Nitr. Streda v 17. a 19. kole nasledovne:
17.kolo: 24. 3. 2007 (sobota) o 12.50 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Preseľany,
19.kolo: 7. 4. 2007 (sobota) o 13.20 hod.: Topoľčany B/Nitr.Streda - Horné Obdokovce.
4. Jarná časť s. r. 2006ú2007 začne nasledovne:
Majstrovstvá okresu: 18. 3. 2007 o 12.50 hod.,
II. trieda: 25. 3. 2007 o 12.50 hod.
STARŠÍ ŽIACI
1. Výnimky - zmeny úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu - skupina A:
Krnča v sobotu o 10.30 hod.
Práznovce v sobotu o 10.30 hod.
Solčany v sobotu o 10.30 hod.
Majstrovstvá okresu - skupina B:
Tovarníky v sobotu o 10.30 hod.
2. Schválila zmenu úradného hracieho času TJ Hrušovany a Preseľany (z dôvodu stretnutí dorastu) nasledovne:
14. kolo: 31. 3. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Práznovce,
16. kolo: 14. 4. 2007 (sobota) o 13.30 hod.: Preseľany - Solčany,
17. kolo: 21. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Hrušovany - Preseľany,
18. kolo: 28. 4. 2007 (sobota) o 14.00 hod.: Preseľany - Krušovce,
21. kolo: 12.5.2007 (sobota) o 14.30 hod.: Hrušovany - Mýtna Nová Ves.
3. Jarná časť s. r. 2006/2007 začne 31. 3. 2007 o 15.00 hod.
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času v jarnej časti s. r. 2006-2007.
Majstrovstvá okresu:
Topoľčany B v sobotu o 10.30 hod. v Nitr.Strede
Jacovce v sobotu o 11.00 hod.
Slovan Bojná v nedeľu o 9.30 hod.
Solčany v nedeľu o 10.30 hod.
Tesáre v nedeľu o 10.30 hod.
2. Jarná časť s. r. 2006-2007 začne 21. 4. 2007 o 10.30 hod.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jarnej časti s. r. 2006/2007:
DOSPELÍ
1 MZ pre 4 ŽK: Marián Krajčovič - Hrušovany, Tibor Zachar - V. Dvorany, Jaroslav Trávnik - Slovan Bojná, Patrik Rybanský - Ludanice, Marek Šiška - Preseľany.
1 MZ: Ľubomír Ondrejmiška - Ludanice, Martin Šelestiak - Práznovce, František Kolenčík, Juraj Filipeje - V. Bedzany, Peter Pánik, Juraj Lukačovič - Blesovce.
2 MZ: Marek Thier - Preseľany, Róbert Maruna - H. Chlebany, Milan Hrudka - Čermany.
3 MZ: Juraj Kopček - Urmince, Roman Bilický - Koniarovce.
Do 9. 4. 2007: Peter Gális - H. Chlebany.
Do 11. 6. 2007: Jozef Buček - Hajná Nová Ves.
DORAST
1 MZ: Filip Mokoš - Urmince.
ŽIACI
2 MZ: Pavol Vereš - Koniarovce.
2. Upozorňuje FK, že za evidenciu vylúčených a napomínaných hráčov zodpovedá FK !!!
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Filip Mokoš a mení ho dňom 1. 3. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 1. 6. 2007, DP-čl.31.
4. Dňom 1. 3. 2007 uvoľňuje činnosť TJ H. Chlebany, Krtovce a Behynce, nakoľko uhradili poplatky.
5. Zastavená činnosť nepodmienečne naďalej pokračuje u TJ Hajná Nová Ves a OFK Ludanice pre neuhradenie poplatkov.
6. Zastavuje dňom 1. 3. 2007 činnosť nepodmienečne družstvu žiakov TJ Mýtna N.Ves, pre neuhradenie poplatkov ObFZ a taktiež 600,- SK TJ Krušovce a OFK Solčany. V prípade neuhradenia uvedených poplatkov bude družstvo žiakov TJ Mýtna N.Ves po 14. kole vyradené zo súťaže a uvedené bude oznámené DK ZsFZ !!!
KOMISIA ROZHODCOV
1. Aktívnej činnosti rozhodcu sa vzdali a následne boli vyradení z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú účasť s. r. 2006/2007: Ivan Babkovič, Ján Dubný, Marek Kijac, Miloš Macko. KR ObFZ im touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
2. Rozhodca ObFZ Jozef Čižmár sa z pracovných a študijných dôvodov ospravedlnil z jarnej časti s. r. 2006/2007.
3. Na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007 boli ako asistenti rozhodcov zaradení:
Michal Buranský, Topoľčany, m: 0914 153 618
Daniel Candrák, Koniarovce, m: 0915 721 480
Lukáš Jakubík, Topoľčany, m: 0905 933 078
4. Predvoláva na deň 14. 3. 2007 (streda) o 15.00 rozhodcov ObFZ: Miroslav Kluka, Ján Ladický, Peter Vendég. Účasť menovaných je povinná, pod následkom zastavenia činnosti nepodmienečne!
5. Změna čísla mobilu rozhodcu ObFZ: Miroslav Kluka, m: 0914 290 831
6. Zasadnutie KR ObFZ Topoľčany sa uskutoční 14. 3. o 15.30 h v zasadačke ObFZ.
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Vyradila Juraja Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ Topoľčany pre jarnú časť s. r. 2006/2007. Zároveň mu touto cestou vyjadruje poďakovanie za predchádzajúcu činnosť.
VÝKONNÝ VÝBOR
Na svojom zasadnutí dňa 1. 3. 2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
d) Vyradenie I. Babkoviča, J. Dubného, M. Kijaca, M. Macka z nominačnej listiny rozhodcov ObFZ
e) Vyradenie J. Zachara z nominačnej listiny delegátov ObFZ

2. Schválil:
a) Vytvorenie novej webovej stránky ObFZ Topoľčany
b) Miloša Bartoníka za člena DK ObFZ Topoľčany
c) Jozefa Pravdu a Ladislava Fajina za členov TMK ObFZ Topoľčany
d) Návrh KD ObFZ ohľadom vypisovania správy delegáta o stretnutí, ako bola predložená na doškolovacom seminári delegátov ObFZ Topoľčany
e) Začiatok jarnej časti s. r. 2006/2007 podľa vyžrebovania v Rozpise ObFZ pre s.r.2006-2007

3. Ukladá:
a) ŠTK ObFZ operatívne riešiť problémy v prípade nepriaznivého počasia a nespôsobilých hracích plôch pred zahájením jarnej časti s. r. 2006/2007
OBSADENIE R a D
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na 16. kolo MO dospelých a dorastu v dňoch 17. - 18. 3. 2 - dospelí: 16. kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.
DOSPELÍ - 16.kolo - 18. 3. 2007 o 15.00 hod.:
MO: Preseľany – Chrabrany (P. Grác, P. Jakubík, Halíček, J. Candrák), Krušovce - Kuzmice (Fulka, Kakula, R. Janík, Mandúch), Urmince - Jacovce (Hazucha, M. Candrák, Rybanský st., M. Mokoš), N. Blatnica – Ludanice (Petruš, Klačanský, Gregorík, Síleš), Nemčice – Bojná (Rybanský ml., Barát, Zachara, M. Janík), H. Obdokovce - Čermany (Šlosár, Vojtela, Slížka, Joz. Ladický), Krnča - V. Dvorany (Vaňo, Wenderla, Tomka, M. Grác), TO B/N. Streda – Hrušovany (P. Rybanský, Števčík, J. Grác, Hrončok).
DORAST: 16.kolo - 18.3.2007 o 12,50 hod.:
MO: Preseľany - Chrabrany so 15.00 (Kučerka, Kluka), Krušovce – Kovarce (Kakula, R. Janík), Urmince – Jacovce (M. Candrák, Rybanský st.), Nemčice – Prašice (Barát, Zachara). Krnča - V. Dvorany (Wenderla, Tomka), TO B/N. Streda – Hrušovany (Števčík, J. Grác), H. Obdokovce – Čermany (Vojtela, Slížka).

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 6. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 17 053
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 624
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 6 278
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 201
 5. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 981
 6. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 420
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 184
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 731
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 171
 10. Odišli, ale nezabúdame. Spomínajte s Korzárom 2 870

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 2. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 3. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 4. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 5. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 6. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 11 / Beštia
 7. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 8. Roman Kebísek: Básnik Šulek (nar. 1822) Koléniovej: Tvoríš mi úžasný svet a vnášaš pokoj
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 267
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 252
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 005
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 188
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 841
 6. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 408
 7. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 3 961
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 810
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

V piatok otvorili novú pumptrackovú dráhu aj za účasti predstaviteľov mesta Partizánske.

Nová pumptracková dráha pribudla v mestskom kúpeľnom parku v Malých Bieliciach, mestskej časti Partizánskeho. Využívať ju budú môcť malí i väčší cyklisti. Slávnostne ju otvorili v piatok 15. októbra.


a 1 ďalší 14 h
V Bánovciach slávnostne otvorili novú karanténnu stanicu.

Dlho očakávanému momentu otvorenia brán karanténnej stanice predchádzalo skolaudovanie areálu.


15. okt
Vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch posvätili nový misijný kríž.

Vo farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch posvätili nový misijný kríž. Tento nový kríž nahradil pôvodný z roku 2005, ktorý bol osadený pri príležitosti prvých misií v tejto farnosti.


15. okt
Zanedbaný areál mal veľký potenciál. Po rekonštrukcii pribudlo v Topoľčanoch atraktívne miesto, kde môžu rodičia s deťmi tráviť voľný čas.

Rodičia sa nemusia báť púšťať deti na ihrisko. Zmenilo sa.


13. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Združenie žiada prejazd kamiónov len z Oravy a Kysúc.


15. okt

Postupne pribúdajú aj covidoví pacienti.


14. okt

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 2. Anton Kaiser: Záhrada, moja záľuba XI.
 3. Irena Šimuneková: Po hradoch - 49. Brekov
 4. Irena Šimuneková: Po hradoch - 48 Jasenov
 5. Martina Meriačová: Cesta k sebe ...
 6. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 11 / Beštia
 7. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 8. Roman Kebísek: Básnik Šulek (nar. 1822) Koléniovej: Tvoríš mi úžasný svet a vnášaš pokoj
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 267
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 252
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 005
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 188
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 841
 6. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 4 408
 7. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 3 961
 8. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 810
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu