Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 31 zo dňa 4. 4. 2007
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
STARŠÍ ŽIACI
1. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Krušovce Michal Medo, DP1-5a.
2. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Matej Štetka, ŠK V.Ripňany, DP1-6/1b,
Ondrej Ševčík, OFK N.Blatnica, DP1-6/1b.
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Pavol Vereš a mení ho dňom 4. 4. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
DORAST
1. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ V. Dvorany Patrik Rybanský, DP1-5a.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Lukáš Krošlák, OFK Kovarce, DP1-6/1b,
Marek Varga, TJ Preseľany, DP1-6/1b.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie trénera nepodmienečne na 3 MZ Stanislav Krošlák, OFK Práznovce, DP1-3b, DP-čl.11. OFK Práznovce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
4. Trestá dňom 9. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie lekára a styku s delegovanými osobami nepodmienečne na 1 mesiac Zdenko Polák, TJ Chrabrany, DP1-10, DP-čl.11/3. TJ Chrabrany uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
5. Trestá TJ Preseľany pokutou 100,- SK + 100,- SK rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 18. 4. 2007.
DOSPELÍ
1. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Michal Uhrík, OTJ H.Obdokovce,
Anton Balážik, Peter Sporina, TJ Urmince,
Radoslav Rybanský, TJ Chrabrany.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Ján Klas, ŠK V.Ripňany, DP1-1b,
René Košecký, OFK Ludanice, DP1-5a,
Lukáš Močko, OFK N.Blatnica B/Vozokany, DP1-5a,
Ivan Barta, TJ Hrušovany, DP1-5a.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ pre 8 ŽK podľa DP1-13/5b hráčov:
Rastislav Bartoník, TJ Slovan Bojná,
Michal Adamkovič, OFK N.Blatnica.
4. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK N.Blatnica B/Vozokany Mário Obšivan, DP1-6/1a.
5. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Marek Daško, OFK Ludanice, DP1-3b,
Marek Legeň, TJ Rajčany, DP1-6/1a, DP-čl.23d.
6. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 4 MZ hráča TJ Krtovce Martin Hradický, DP1-6/1b, DP-čl.23d.
7. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Roman Bilický a mení ho dňom 4.4.2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Schválila žiadosť OFK Prašice o zmenu ÚHČ stretnutie MO 10. kola: Prašice - Čeladince sa uskutoční dňa 21. 4. 2007 (sobota) o 9,30 hod. na štadióne OFK Prašice.
DORAST
1. Udeľuje pokarhanie TJ Nemčice pre porušenie RS-B-1e (zápis o stretnutí). TJ Nemčice uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007. RS-B-14n.
KOMISIA MLÁDEŽE a ŠF ObFZ
1. Slovenský futbalový zväz bude aj v ďalšom súťažnom ročníku 2007-2008 hlavným organizátorom a garantom rozsiahleho športovo-spoločenského projektu Nike Premier Cup. Úlohou tohto veľkolepého podujatia, ktorého vyhlasovateľom je firma NIKE, podpora rozvoja žiackeho futbalu na Slovensku a súčasne eliminovať negatívne javy v živote mladej generácie.
2. KM a ŠF ObFZ Topoľčany bude organizovať I.kolo kvalifikácie Nike Premier Cup, kde prihlásené družstva budú rozdelené do dvojíc a víťaz každého stretnutia bude odmenený loptou značky NIKE, náklady na rozhodcov hradí ZsFZ. Víťaz I. kola kvalifikácie postúpi do II.kola kvalifikácie. Stretnutí sa môžu zúčastniť žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší. FK si prihlášky a propozície môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Termín odovzdania prihlášok je do 18. apríla 2007!!! Bližšie informácie podá sekretár ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
Na svojom zasadnutí dňa 4.4.2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
2. Schválil:
a) Predbežný termín družobného stretnutia Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany na deň 23. 6. 2007 v okrese Martin
b) Návrh TMK ObFZ na zostavenie nominácie výberu ObFZ Topoľčany na družobné stretnutie
Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany v kategóriach dorast a dospelí
c) Návrh KM a ŠF na organizáciu I. kola kvalifikácie NIKE PREMIER CUP v kategórii žiakov
3. Ukladá:
a) KR ObFZ, aby upozornila rozhodcov ObFZ na dôsledné popisovanie priestupkov pri udelení ČK
b) KD ObFZ, aby upozornila DK ObFZ na dôsledné konrolovanie popisovania priestupkov pri
udelení ČK v zápise o stretnutí
c) Všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí v okrese Topoľčany, aby sa aktívne podielali na príprave nového Rozpisu ObFZ Topoľčany pre s. r. 2007-2008 a svoje návrhy písomne doručili na seketariát ObFZ do 8. 5. 2007.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 22. 4. o 16.00 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Kakula, Petruš, Patrovič - Kmotorka), Krnča – Nemčice (P. Jakubík, Rybanský ml., J. Grác - Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Nitr. Blatnica (Barát, Klačanský, P. Rybanský – M. Mokoš), Hrušovany – Urmince (Vaňo, Tomka, Trenčanský – Joz. Ladický), V. Dvorany – Krušovce (Wenderla, Šlosár, Žember - Dubný), Čermany – Chrabrany (Števčík, Zachara, Vilina – J. Candrák), Bojná – Kuzmice ne 11.00 (P. Rybanský, P. Grác, Kakula – J. Candrák), Ludanice – Jacovce (Hazucha, M. Candrák, P. Grác - Valko).
II. TRIEDA (18. kolo): H. Chlebany – Čeľadince (Vojtela, Kučerka - Hrončok), Kovarce – V. Ripňany (R. Janík, Vendég – J. Mokoš), Práznovce – Koniarovce (Rybanský st., Šimon - Síleš), Krtovce – Nitr. Bl. B/Vozokany (Ján Ladický, Krošlák - Mandúch), V. Bedzany – Tesáre (Gregorík, Lang – R), Oponice – Kamanová (Halíček, Slížka - R), Rajčany – Závada (Fulka, D. Candrák, Augustínek - R).
III. TRIEDA (12. kolo): Blesovce – M. Ripňany (Kluka, Trtíková), Bojná OMD – Norovce ne 10.30 (M. Candrák, Hazucha), Hajná N. Ves – H. Štitáre ne 10.30 (Šlosár, Vojtela), Behynce – Orešany ne 10.30 (Slížka, Števčík), Lipovník – Šalgovce (Buranský, L. Jakubík).
DORAST – 22. 4. o 13.50 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Petruš, Patrovič), Krnča – Nemčice (Rybanský ml., J. Grác), Hrušovany – Urmince so 16.00 (Patrovič, P. Grác), V. Dvorany – Krušovce (Šlosár, Žember), Čermany – Chrabrany (Zachara, Vilina), Prašice – Kovarce so 16.00 (Halíček, Slížka), Ludanice – Jacovce (M. Candrák, P. Grác).
II. TRIEDA (18. kolo): Krtovce – H. Štiráre (Krošlák), Oponice – Kamanová (Slížka), Rajčany – Závada (D. Candrák, Augustinek).
STARŠÍ ŽIACI – 21. 4. (sobota) o 16.00 h
SKUPINA A: Hrušovany – Preseľany so 14.00 (P. Grác), H. Chlebany – Kovarce (Šimon), Koniarovce – Rajčany (D. Candrák), Krušovce – Solčany (Gregorík), Oponice – Krnča (Žember), V. Bedzany – Mýtna Nová Ves so 14.00 (Kakula), Ludanice – Práznovce (Trtíková).
SKUPINA B: Nemčice – Urmince (Tomka), Kuzmice – V. Ripňany (J. Grác), Bojná – Velušovce (L. Jakubík), Tovarníky – H. Obdokovce so 10.30 (Halíček), Jacovce – V. Dvorany (Wenderla), Čermany – Prašice (Kučerka), N. Blatnica – Radošina (Buranský).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 21. 4. (sobota) o 10.30 h
MO TO (10. kolo): Tesáre – Solčany ne 10.30 (R. Janík), Topoľčany B – Jacovce v Nitr. Strede (L. Jakubík), Krušovce – Radošina (Gregorík), Preseľany – Bojná (Trtíková), Prašice – Čeľadince (Slížka).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Päť chýb pri zateplení strechy
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 002
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 633
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 420
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 544
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 817
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 719
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 611
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 376
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 178
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 160
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Mestská tržnica bude otvorená kratšie

Od novembra čaká tržnicu úprava prevádzkového času. Zmeny tým nekončia.

Počasie vytrápilo ľudí, záplavy sa regiónu vyhli

O viac než tri a pol metra – zo 71 cm v pondelok o 8.00 až na 440 cm o presne tri dni neskôr, vystúpila v Nitrianskej Strede hladina rieky Nitra.

Rieka Nitra v minulom týždni napáchala aj škody.

Primátorka Bánoviec má pozítivny test

Karanténne opatrenia hygienici na mestskom úrade (MsÚ) zatiaľ nenariadili.

Bánovce nad Bebravou.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Sedemnásťročného chlapca zavalil strom

Leteckých záchranárov zo Žiliny privolali dnes dopoludnia na pomoc 17-ročnému chlapcovi, ktorého v lesnom teréne v katastri obce Zákopčie zavalil strom.

Už ste čítali?