Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 31 zo dňa 4. 4. 2007
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
STARŠÍ ŽIACI
1. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Krušovce Michal Medo, DP1-5a.
2. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Matej Štetka, ŠK V.Ripňany, DP1-6/1b,
Ondrej Ševčík, OFK N.Blatnica, DP1-6/1b.
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Pavol Vereš a mení ho dňom 4. 4. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
DORAST
1. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ V. Dvorany Patrik Rybanský, DP1-5a.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Lukáš Krošlák, OFK Kovarce, DP1-6/1b,
Marek Varga, TJ Preseľany, DP1-6/1b.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie trénera nepodmienečne na 3 MZ Stanislav Krošlák, OFK Práznovce, DP1-3b, DP-čl.11. OFK Práznovce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
4. Trestá dňom 9. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie lekára a styku s delegovanými osobami nepodmienečne na 1 mesiac Zdenko Polák, TJ Chrabrany, DP1-10, DP-čl.11/3. TJ Chrabrany uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
5. Trestá TJ Preseľany pokutou 100,- SK + 100,- SK rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 18. 4. 2007.
DOSPELÍ
1. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Michal Uhrík, OTJ H.Obdokovce,
Anton Balážik, Peter Sporina, TJ Urmince,
Radoslav Rybanský, TJ Chrabrany.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Ján Klas, ŠK V.Ripňany, DP1-1b,
René Košecký, OFK Ludanice, DP1-5a,
Lukáš Močko, OFK N.Blatnica B/Vozokany, DP1-5a,
Ivan Barta, TJ Hrušovany, DP1-5a.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ pre 8 ŽK podľa DP1-13/5b hráčov:
Rastislav Bartoník, TJ Slovan Bojná,
Michal Adamkovič, OFK N.Blatnica.
4. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK N.Blatnica B/Vozokany Mário Obšivan, DP1-6/1a.
5. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Marek Daško, OFK Ludanice, DP1-3b,
Marek Legeň, TJ Rajčany, DP1-6/1a, DP-čl.23d.
6. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 4 MZ hráča TJ Krtovce Martin Hradický, DP1-6/1b, DP-čl.23d.
7. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Roman Bilický a mení ho dňom 4.4.2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Schválila žiadosť OFK Prašice o zmenu ÚHČ stretnutie MO 10. kola: Prašice - Čeladince sa uskutoční dňa 21. 4. 2007 (sobota) o 9,30 hod. na štadióne OFK Prašice.
DORAST
1. Udeľuje pokarhanie TJ Nemčice pre porušenie RS-B-1e (zápis o stretnutí). TJ Nemčice uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007. RS-B-14n.
KOMISIA MLÁDEŽE a ŠF ObFZ
1. Slovenský futbalový zväz bude aj v ďalšom súťažnom ročníku 2007-2008 hlavným organizátorom a garantom rozsiahleho športovo-spoločenského projektu Nike Premier Cup. Úlohou tohto veľkolepého podujatia, ktorého vyhlasovateľom je firma NIKE, podpora rozvoja žiackeho futbalu na Slovensku a súčasne eliminovať negatívne javy v živote mladej generácie.
2. KM a ŠF ObFZ Topoľčany bude organizovať I.kolo kvalifikácie Nike Premier Cup, kde prihlásené družstva budú rozdelené do dvojíc a víťaz každého stretnutia bude odmenený loptou značky NIKE, náklady na rozhodcov hradí ZsFZ. Víťaz I. kola kvalifikácie postúpi do II.kola kvalifikácie. Stretnutí sa môžu zúčastniť žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší. FK si prihlášky a propozície môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Termín odovzdania prihlášok je do 18. apríla 2007!!! Bližšie informácie podá sekretár ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
Na svojom zasadnutí dňa 4.4.2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
2. Schválil:
a) Predbežný termín družobného stretnutia Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany na deň 23. 6. 2007 v okrese Martin
b) Návrh TMK ObFZ na zostavenie nominácie výberu ObFZ Topoľčany na družobné stretnutie
Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany v kategóriach dorast a dospelí
c) Návrh KM a ŠF na organizáciu I. kola kvalifikácie NIKE PREMIER CUP v kategórii žiakov
3. Ukladá:
a) KR ObFZ, aby upozornila rozhodcov ObFZ na dôsledné popisovanie priestupkov pri udelení ČK
b) KD ObFZ, aby upozornila DK ObFZ na dôsledné konrolovanie popisovania priestupkov pri
udelení ČK v zápise o stretnutí
c) Všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí v okrese Topoľčany, aby sa aktívne podielali na príprave nového Rozpisu ObFZ Topoľčany pre s. r. 2007-2008 a svoje návrhy písomne doručili na seketariát ObFZ do 8. 5. 2007.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 22. 4. o 16.00 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Kakula, Petruš, Patrovič - Kmotorka), Krnča – Nemčice (P. Jakubík, Rybanský ml., J. Grác - Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Nitr. Blatnica (Barát, Klačanský, P. Rybanský – M. Mokoš), Hrušovany – Urmince (Vaňo, Tomka, Trenčanský – Joz. Ladický), V. Dvorany – Krušovce (Wenderla, Šlosár, Žember - Dubný), Čermany – Chrabrany (Števčík, Zachara, Vilina – J. Candrák), Bojná – Kuzmice ne 11.00 (P. Rybanský, P. Grác, Kakula – J. Candrák), Ludanice – Jacovce (Hazucha, M. Candrák, P. Grác - Valko).
II. TRIEDA (18. kolo): H. Chlebany – Čeľadince (Vojtela, Kučerka - Hrončok), Kovarce – V. Ripňany (R. Janík, Vendég – J. Mokoš), Práznovce – Koniarovce (Rybanský st., Šimon - Síleš), Krtovce – Nitr. Bl. B/Vozokany (Ján Ladický, Krošlák - Mandúch), V. Bedzany – Tesáre (Gregorík, Lang – R), Oponice – Kamanová (Halíček, Slížka - R), Rajčany – Závada (Fulka, D. Candrák, Augustínek - R).
III. TRIEDA (12. kolo): Blesovce – M. Ripňany (Kluka, Trtíková), Bojná OMD – Norovce ne 10.30 (M. Candrák, Hazucha), Hajná N. Ves – H. Štitáre ne 10.30 (Šlosár, Vojtela), Behynce – Orešany ne 10.30 (Slížka, Števčík), Lipovník – Šalgovce (Buranský, L. Jakubík).
DORAST – 22. 4. o 13.50 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Petruš, Patrovič), Krnča – Nemčice (Rybanský ml., J. Grác), Hrušovany – Urmince so 16.00 (Patrovič, P. Grác), V. Dvorany – Krušovce (Šlosár, Žember), Čermany – Chrabrany (Zachara, Vilina), Prašice – Kovarce so 16.00 (Halíček, Slížka), Ludanice – Jacovce (M. Candrák, P. Grác).
II. TRIEDA (18. kolo): Krtovce – H. Štiráre (Krošlák), Oponice – Kamanová (Slížka), Rajčany – Závada (D. Candrák, Augustinek).
STARŠÍ ŽIACI – 21. 4. (sobota) o 16.00 h
SKUPINA A: Hrušovany – Preseľany so 14.00 (P. Grác), H. Chlebany – Kovarce (Šimon), Koniarovce – Rajčany (D. Candrák), Krušovce – Solčany (Gregorík), Oponice – Krnča (Žember), V. Bedzany – Mýtna Nová Ves so 14.00 (Kakula), Ludanice – Práznovce (Trtíková).
SKUPINA B: Nemčice – Urmince (Tomka), Kuzmice – V. Ripňany (J. Grác), Bojná – Velušovce (L. Jakubík), Tovarníky – H. Obdokovce so 10.30 (Halíček), Jacovce – V. Dvorany (Wenderla), Čermany – Prašice (Kučerka), N. Blatnica – Radošina (Buranský).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 21. 4. (sobota) o 10.30 h
MO TO (10. kolo): Tesáre – Solčany ne 10.30 (R. Janík), Topoľčany B – Jacovce v Nitr. Strede (L. Jakubík), Krušovce – Radošina (Gregorík), Preseľany – Bojná (Trtíková), Prašice – Čeľadince (Slížka).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 3. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 4. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 7. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 398
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 518
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 6 105
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 854
 5. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 4 527
 6. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 780
 7. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 2 909
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 622

Blogy SME

 1. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 2. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 3. Štefan Vidlár: Afohryzmy deda Peja
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 5. Naďa Serafínová: Zvykli sme si na vojnu.
 6. Štefan Vidlár: Vratné láhve a nevratné medvede
 7. Robert Puk: Keď sa poskok Šípoš pletie do Bratislavy
 8. Lubomir Zahora: Reforma zdravotníctva po rakúsky
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 343
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 171
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 763
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 854
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 795
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 695
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 5 204
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 5 151
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Pre samosprávy sú zelené projekty prioritou, veľká byrokratická záťaž a náročnosť procesov pri uchádzaní sa o eurodotácie sú v prípade obcí a malých miest brzdou rozvoja. Rozprávali sme sa so SLÁVKOU LENČÉŠOVOU, expretkou na oblasť životného prostredia v Združení miest a obcí Slovenska.


17. jún
Pri cúvaní narazil do odstaveného vozidla.

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Topoľčanoch objasňujú okolnosti dopravnej nehody ku ktorej došlo v obci Nemečky.


21. jún
Ošarpaný múr pri záhradkách dostal úplne nový vzhľad.

Obyvatelia Topoľčian môžu v priebehu júna a júla tvoriť a podávať verejnoprospešné projekty, ktoré chcú financovať z participatívneho rozpočtu mesta.


20. jún
Automobil zostal prevrátený na streche.

V katastrálnom území Malé Uherce v smere na Oslany došlo k dopravnej nehode osobného auta.


20. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 2. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 3. Štefan Vidlár: Afohryzmy deda Peja
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 5. Naďa Serafínová: Zvykli sme si na vojnu.
 6. Štefan Vidlár: Vratné láhve a nevratné medvede
 7. Robert Puk: Keď sa poskok Šípoš pletie do Bratislavy
 8. Lubomir Zahora: Reforma zdravotníctva po rakúsky
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 343
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 171
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 763
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 854
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 795
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 695
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 5 204
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 5 151
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu