Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 31 zo dňa 4. 4. 2007
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
STARŠÍ ŽIACI
1. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Krušovce Michal Medo, DP1-5a.
2. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Matej Štetka, ŠK V.Ripňany, DP1-6/1b,
Ondrej Ševčík, OFK N.Blatnica, DP1-6/1b.
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Pavol Vereš a mení ho dňom 4. 4. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
DORAST
1. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ V. Dvorany Patrik Rybanský, DP1-5a.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Lukáš Krošlák, OFK Kovarce, DP1-6/1b,
Marek Varga, TJ Preseľany, DP1-6/1b.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie trénera nepodmienečne na 3 MZ Stanislav Krošlák, OFK Práznovce, DP1-3b, DP-čl.11. OFK Práznovce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
4. Trestá dňom 9. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie lekára a styku s delegovanými osobami nepodmienečne na 1 mesiac Zdenko Polák, TJ Chrabrany, DP1-10, DP-čl.11/3. TJ Chrabrany uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
5. Trestá TJ Preseľany pokutou 100,- SK + 100,- SK rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 18. 4. 2007.
DOSPELÍ
1. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Michal Uhrík, OTJ H.Obdokovce,
Anton Balážik, Peter Sporina, TJ Urmince,
Radoslav Rybanský, TJ Chrabrany.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Ján Klas, ŠK V.Ripňany, DP1-1b,
René Košecký, OFK Ludanice, DP1-5a,
Lukáš Močko, OFK N.Blatnica B/Vozokany, DP1-5a,
Ivan Barta, TJ Hrušovany, DP1-5a.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ pre 8 ŽK podľa DP1-13/5b hráčov:
Rastislav Bartoník, TJ Slovan Bojná,
Michal Adamkovič, OFK N.Blatnica.
4. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK N.Blatnica B/Vozokany Mário Obšivan, DP1-6/1a.
5. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Marek Daško, OFK Ludanice, DP1-3b,
Marek Legeň, TJ Rajčany, DP1-6/1a, DP-čl.23d.
6. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 4 MZ hráča TJ Krtovce Martin Hradický, DP1-6/1b, DP-čl.23d.
7. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Roman Bilický a mení ho dňom 4.4.2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Schválila žiadosť OFK Prašice o zmenu ÚHČ stretnutie MO 10. kola: Prašice - Čeladince sa uskutoční dňa 21. 4. 2007 (sobota) o 9,30 hod. na štadióne OFK Prašice.
DORAST
1. Udeľuje pokarhanie TJ Nemčice pre porušenie RS-B-1e (zápis o stretnutí). TJ Nemčice uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007. RS-B-14n.
KOMISIA MLÁDEŽE a ŠF ObFZ
1. Slovenský futbalový zväz bude aj v ďalšom súťažnom ročníku 2007-2008 hlavným organizátorom a garantom rozsiahleho športovo-spoločenského projektu Nike Premier Cup. Úlohou tohto veľkolepého podujatia, ktorého vyhlasovateľom je firma NIKE, podpora rozvoja žiackeho futbalu na Slovensku a súčasne eliminovať negatívne javy v živote mladej generácie.
2. KM a ŠF ObFZ Topoľčany bude organizovať I.kolo kvalifikácie Nike Premier Cup, kde prihlásené družstva budú rozdelené do dvojíc a víťaz každého stretnutia bude odmenený loptou značky NIKE, náklady na rozhodcov hradí ZsFZ. Víťaz I. kola kvalifikácie postúpi do II.kola kvalifikácie. Stretnutí sa môžu zúčastniť žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší. FK si prihlášky a propozície môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Termín odovzdania prihlášok je do 18. apríla 2007!!! Bližšie informácie podá sekretár ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
Na svojom zasadnutí dňa 4.4.2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
2. Schválil:
a) Predbežný termín družobného stretnutia Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany na deň 23. 6. 2007 v okrese Martin
b) Návrh TMK ObFZ na zostavenie nominácie výberu ObFZ Topoľčany na družobné stretnutie
Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany v kategóriach dorast a dospelí
c) Návrh KM a ŠF na organizáciu I. kola kvalifikácie NIKE PREMIER CUP v kategórii žiakov
3. Ukladá:
a) KR ObFZ, aby upozornila rozhodcov ObFZ na dôsledné popisovanie priestupkov pri udelení ČK
b) KD ObFZ, aby upozornila DK ObFZ na dôsledné konrolovanie popisovania priestupkov pri
udelení ČK v zápise o stretnutí
c) Všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí v okrese Topoľčany, aby sa aktívne podielali na príprave nového Rozpisu ObFZ Topoľčany pre s. r. 2007-2008 a svoje návrhy písomne doručili na seketariát ObFZ do 8. 5. 2007.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 22. 4. o 16.00 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Kakula, Petruš, Patrovič - Kmotorka), Krnča – Nemčice (P. Jakubík, Rybanský ml., J. Grác - Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Nitr. Blatnica (Barát, Klačanský, P. Rybanský – M. Mokoš), Hrušovany – Urmince (Vaňo, Tomka, Trenčanský – Joz. Ladický), V. Dvorany – Krušovce (Wenderla, Šlosár, Žember - Dubný), Čermany – Chrabrany (Števčík, Zachara, Vilina – J. Candrák), Bojná – Kuzmice ne 11.00 (P. Rybanský, P. Grác, Kakula – J. Candrák), Ludanice – Jacovce (Hazucha, M. Candrák, P. Grác - Valko).
II. TRIEDA (18. kolo): H. Chlebany – Čeľadince (Vojtela, Kučerka - Hrončok), Kovarce – V. Ripňany (R. Janík, Vendég – J. Mokoš), Práznovce – Koniarovce (Rybanský st., Šimon - Síleš), Krtovce – Nitr. Bl. B/Vozokany (Ján Ladický, Krošlák - Mandúch), V. Bedzany – Tesáre (Gregorík, Lang – R), Oponice – Kamanová (Halíček, Slížka - R), Rajčany – Závada (Fulka, D. Candrák, Augustínek - R).
III. TRIEDA (12. kolo): Blesovce – M. Ripňany (Kluka, Trtíková), Bojná OMD – Norovce ne 10.30 (M. Candrák, Hazucha), Hajná N. Ves – H. Štitáre ne 10.30 (Šlosár, Vojtela), Behynce – Orešany ne 10.30 (Slížka, Števčík), Lipovník – Šalgovce (Buranský, L. Jakubík).
DORAST – 22. 4. o 13.50 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Petruš, Patrovič), Krnča – Nemčice (Rybanský ml., J. Grác), Hrušovany – Urmince so 16.00 (Patrovič, P. Grác), V. Dvorany – Krušovce (Šlosár, Žember), Čermany – Chrabrany (Zachara, Vilina), Prašice – Kovarce so 16.00 (Halíček, Slížka), Ludanice – Jacovce (M. Candrák, P. Grác).
II. TRIEDA (18. kolo): Krtovce – H. Štiráre (Krošlák), Oponice – Kamanová (Slížka), Rajčany – Závada (D. Candrák, Augustinek).
STARŠÍ ŽIACI – 21. 4. (sobota) o 16.00 h
SKUPINA A: Hrušovany – Preseľany so 14.00 (P. Grác), H. Chlebany – Kovarce (Šimon), Koniarovce – Rajčany (D. Candrák), Krušovce – Solčany (Gregorík), Oponice – Krnča (Žember), V. Bedzany – Mýtna Nová Ves so 14.00 (Kakula), Ludanice – Práznovce (Trtíková).
SKUPINA B: Nemčice – Urmince (Tomka), Kuzmice – V. Ripňany (J. Grác), Bojná – Velušovce (L. Jakubík), Tovarníky – H. Obdokovce so 10.30 (Halíček), Jacovce – V. Dvorany (Wenderla), Čermany – Prašice (Kučerka), N. Blatnica – Radošina (Buranský).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 21. 4. (sobota) o 10.30 h
MO TO (10. kolo): Tesáre – Solčany ne 10.30 (R. Janík), Topoľčany B – Jacovce v Nitr. Strede (L. Jakubík), Krušovce – Radošina (Gregorík), Preseľany – Bojná (Trtíková), Prašice – Čeľadince (Slížka).

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 164
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 134
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 885
 4. Po Slovensku na motorke 6 554
 5. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 6 060
 6. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 6 036
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 830
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 310
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 316
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 827
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Brankár Ivan Maco Mikuláš končí po dlhoročnom pôsobení v Tovarníkoch.

Brankár Ivan Mikuláš vo včerajšom domácom zápase IV. ligy Juhovýchod: Tovarníky – Hurbanovo (0:0) ukončil svoje pôsobenie v Tovarníkoch.


2 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


19. jún
Nina Kyseľová (vľavo).

Po dlhej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou, sa na konci apríla vrátili na kurty aj tenisti a tenistky Tennis Clubu Topoľčany.


19. jún
Ilustračné foto.

Mesto Topoľčany počas uplynulého týždňa otvorili bezpeňažný, takzvaný swapový obchod – EKO hand. Obchod sa nachádza v podchode autobusovej stanice, blízko Nástupišťa 1-12 .


19. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?