Streda, 7. jún, 2023 | Meniny má Róbert

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 31 zo dňa 4. 4. 2007
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
STARŠÍ ŽIACI
1. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ Krušovce Michal Medo, DP1-5a.
2. Trestá dňom 1. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Matej Štetka, ŠK V.Ripňany, DP1-6/1b,
Ondrej Ševčík, OFK N.Blatnica, DP1-6/1b.
3. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Pavol Vereš a mení ho dňom 4. 4. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
DORAST
1. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 1 MZ hráča TJ V. Dvorany Patrik Rybanský, DP1-5a.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Lukáš Krošlák, OFK Kovarce, DP1-6/1b,
Marek Varga, TJ Preseľany, DP1-6/1b.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie trénera nepodmienečne na 3 MZ Stanislav Krošlák, OFK Práznovce, DP1-3b, DP-čl.11. OFK Práznovce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
4. Trestá dňom 9. 4. 2007 zákazom výkonu funkcie lekára a styku s delegovanými osobami nepodmienečne na 1 mesiac Zdenko Polák, TJ Chrabrany, DP1-10, DP-čl.11/3. TJ Chrabrany uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007.
5. Trestá TJ Preseľany pokutou 100,- SK + 100,- SK rokovací poplatok, pre nezaplatenie rokovacieho poplatku za vylúčeného hráča v stanovenom termíne, DP2/6. Splatnosť do 18. 4. 2007.
DOSPELÍ
1. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Michal Uhrík, OTJ H.Obdokovce,
Anton Balážik, Peter Sporina, TJ Urmince,
Radoslav Rybanský, TJ Chrabrany.
2. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Ján Klas, ŠK V.Ripňany, DP1-1b,
René Košecký, OFK Ludanice, DP1-5a,
Lukáš Močko, OFK N.Blatnica B/Vozokany, DP1-5a,
Ivan Barta, TJ Hrušovany, DP1-5a.
3. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ pre 8 ŽK podľa DP1-13/5b hráčov:
Rastislav Bartoník, TJ Slovan Bojná,
Michal Adamkovič, OFK N.Blatnica.
4. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK N.Blatnica B/Vozokany Mário Obšivan, DP1-6/1a.
5. Trestá dňom 2.4.2007 nepodmienečne na 3 MZ hráčov:
Marek Daško, OFK Ludanice, DP1-3b,
Marek Legeň, TJ Rajčany, DP1-6/1a, DP-čl.23d.
6. Trestá dňom 2. 4. 2007 nepodmienečne na 4 MZ hráča TJ Krtovce Martin Hradický, DP1-6/1b, DP-čl.23d.
7. Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráča TJ Koniarovce Roman Bilický a mení ho dňom 4.4.2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 4. 7. 2007, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA
1. Schválila žiadosť OFK Prašice o zmenu ÚHČ stretnutie MO 10. kola: Prašice - Čeladince sa uskutoční dňa 21. 4. 2007 (sobota) o 9,30 hod. na štadióne OFK Prašice.
DORAST
1. Udeľuje pokarhanie TJ Nemčice pre porušenie RS-B-1e (zápis o stretnutí). TJ Nemčice uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 18. 4. 2007. RS-B-14n.
KOMISIA MLÁDEŽE a ŠF ObFZ
1. Slovenský futbalový zväz bude aj v ďalšom súťažnom ročníku 2007-2008 hlavným organizátorom a garantom rozsiahleho športovo-spoločenského projektu Nike Premier Cup. Úlohou tohto veľkolepého podujatia, ktorého vyhlasovateľom je firma NIKE, podpora rozvoja žiackeho futbalu na Slovensku a súčasne eliminovať negatívne javy v živote mladej generácie.
2. KM a ŠF ObFZ Topoľčany bude organizovať I.kolo kvalifikácie Nike Premier Cup, kde prihlásené družstva budú rozdelené do dvojíc a víťaz každého stretnutia bude odmenený loptou značky NIKE, náklady na rozhodcov hradí ZsFZ. Víťaz I. kola kvalifikácie postúpi do II.kola kvalifikácie. Stretnutí sa môžu zúčastniť žiaci narodení 1. 1. 1993 a mladší. FK si prihlášky a propozície môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Termín odovzdania prihlášok je do 18. apríla 2007!!! Bližšie informácie podá sekretár ObFZ Topoľčany.
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ
Na svojom zasadnutí dňa 4.4.2007:
1. Vzal na vedomie:
a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany
b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany
c) Plnenie úloh ObFZ Topoľčany podľa plánu práce a činnosti na rok 2007
2. Schválil:
a) Predbežný termín družobného stretnutia Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany na deň 23. 6. 2007 v okrese Martin
b) Návrh TMK ObFZ na zostavenie nominácie výberu ObFZ Topoľčany na družobné stretnutie
Turčiansky futbalový zväz - ObFZ Topoľčany v kategóriach dorast a dospelí
c) Návrh KM a ŠF na organizáciu I. kola kvalifikácie NIKE PREMIER CUP v kategórii žiakov
3. Ukladá:
a) KR ObFZ, aby upozornila rozhodcov ObFZ na dôsledné popisovanie priestupkov pri udelení ČK
b) KD ObFZ, aby upozornila DK ObFZ na dôsledné konrolovanie popisovania priestupkov pri
udelení ČK v zápise o stretnutí
c) Všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí v okrese Topoľčany, aby sa aktívne podielali na príprave nového Rozpisu ObFZ Topoľčany pre s. r. 2007-2008 a svoje návrhy písomne doručili na seketariát ObFZ do 8. 5. 2007.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 22. 4. o 16.00 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Kakula, Petruš, Patrovič - Kmotorka), Krnča – Nemčice (P. Jakubík, Rybanský ml., J. Grác - Opačitý), TO B/Nitr. Streda – Nitr. Blatnica (Barát, Klačanský, P. Rybanský – M. Mokoš), Hrušovany – Urmince (Vaňo, Tomka, Trenčanský – Joz. Ladický), V. Dvorany – Krušovce (Wenderla, Šlosár, Žember - Dubný), Čermany – Chrabrany (Števčík, Zachara, Vilina – J. Candrák), Bojná – Kuzmice ne 11.00 (P. Rybanský, P. Grác, Kakula – J. Candrák), Ludanice – Jacovce (Hazucha, M. Candrák, P. Grác - Valko).
II. TRIEDA (18. kolo): H. Chlebany – Čeľadince (Vojtela, Kučerka - Hrončok), Kovarce – V. Ripňany (R. Janík, Vendég – J. Mokoš), Práznovce – Koniarovce (Rybanský st., Šimon - Síleš), Krtovce – Nitr. Bl. B/Vozokany (Ján Ladický, Krošlák - Mandúch), V. Bedzany – Tesáre (Gregorík, Lang – R), Oponice – Kamanová (Halíček, Slížka - R), Rajčany – Závada (Fulka, D. Candrák, Augustínek - R).
III. TRIEDA (12. kolo): Blesovce – M. Ripňany (Kluka, Trtíková), Bojná OMD – Norovce ne 10.30 (M. Candrák, Hazucha), Hajná N. Ves – H. Štitáre ne 10.30 (Šlosár, Vojtela), Behynce – Orešany ne 10.30 (Slížka, Števčík), Lipovník – Šalgovce (Buranský, L. Jakubík).
DORAST – 22. 4. o 13.50 h
MO (21. kolo): H. Obdokovce – Preseľany (Petruš, Patrovič), Krnča – Nemčice (Rybanský ml., J. Grác), Hrušovany – Urmince so 16.00 (Patrovič, P. Grác), V. Dvorany – Krušovce (Šlosár, Žember), Čermany – Chrabrany (Zachara, Vilina), Prašice – Kovarce so 16.00 (Halíček, Slížka), Ludanice – Jacovce (M. Candrák, P. Grác).
II. TRIEDA (18. kolo): Krtovce – H. Štiráre (Krošlák), Oponice – Kamanová (Slížka), Rajčany – Závada (D. Candrák, Augustinek).
STARŠÍ ŽIACI – 21. 4. (sobota) o 16.00 h
SKUPINA A: Hrušovany – Preseľany so 14.00 (P. Grác), H. Chlebany – Kovarce (Šimon), Koniarovce – Rajčany (D. Candrák), Krušovce – Solčany (Gregorík), Oponice – Krnča (Žember), V. Bedzany – Mýtna Nová Ves so 14.00 (Kakula), Ludanice – Práznovce (Trtíková).
SKUPINA B: Nemčice – Urmince (Tomka), Kuzmice – V. Ripňany (J. Grác), Bojná – Velušovce (L. Jakubík), Tovarníky – H. Obdokovce so 10.30 (Halíček), Jacovce – V. Dvorany (Wenderla), Čermany – Prašice (Kučerka), N. Blatnica – Radošina (Buranský).
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA – 21. 4. (sobota) o 10.30 h
MO TO (10. kolo): Tesáre – Solčany ne 10.30 (R. Janík), Topoľčany B – Jacovce v Nitr. Strede (L. Jakubík), Krušovce – Radošina (Gregorík), Preseľany – Bojná (Trtíková), Prašice – Čeľadince (Slížka).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 3. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 4. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 5. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 6. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo
 7. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Super zábava, super deň
 2. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 3. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 4. Čo priznali rodičia?
 5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 6. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 14 357
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 12 036
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 126
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 618
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 7 351
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 704
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 948
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 732

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 2. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 3. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 4. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 5. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 6. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 7. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 8. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 25 848
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 652
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 997
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 633
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 790
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 755
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 5 937
 8. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku 4 289
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Súťažné disciplíny.

Deti potešila rozprávka, súťaže i hasiči.


Mária Gábrišová 58m
Cyklotour OZ Deťom pre život.

K pelotónu sa na trase môže pripojiť ktokoľvek.


3 h
Ilustračná foto.

Víkendové služby na pohotovosti trvajú až 15 hodín.


4 h
Ilustračné foto.

Náklady samospráva odhadla na viac ako 104 tisíc eur.


TASR 5 h

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 2. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 3. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 4. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 5. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 6. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 7. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 8. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 25 848
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 652
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 997
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 633
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 790
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 755
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 5 937
 8. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku 4 289
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu