Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 32 zo dňa 12. 4. 2007
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DORAST
1. Trestá dňom 9. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK Krnča Marek Hrubý, DP1-6/1a.
DOSPELÍ
1. Trestá dňom 9. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ pre 4 ŽK podľa DP1-13/5a hráčov:
Anton Rybanský, Dávid Goga (OFK Tesáre), Lukáš Toriška (TJ Preseľany), Jozef Milata (TJ Chrabrany), Anton Zelinka (TJ Koniarovce), Peter Labuda (OFK Kovarce), Tomáš Mikula (ŠK V.Ripňany), Pavol Karvay (OFK Práznovce), Juraj Žembera (TJ V. Bedzany), Tomáš Pecháč (TJ Kamanová).
2. Trestá dňom 9. 4. 2007 nepodmienečne na 1 MZ hráčov:
Branislav Kapusta (TJ Preseľany), DP1-5a, Ivan Hula (TO B/Nitr.Streda), DP1-5a.
3. Trestá dňom 9. 4. 2007 nepodmienečne na 2 MZ hráča OFK Krnča Daniel Meluš, DP1-6/1a.
4. Trestá dňom 9. 4. 2007 nepodmienečne na 3 MZ hráča TJ Chrabrany Roman Lang, DP1-6/1b.
5. Schválila žiadosti o zmenu nepodmienečného trestu na podmienečný po jeho polovičnom uplynutí hráčom: Marek Maček - TJ Čermany, Marek Judák - ŠK V.Ripňany, a mení ho dňom 12. 4. 2007 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 12. 7. 2007, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
STARŠÍ ŽIACI
1. Stretnutie 16.kola M.O. skupina A: Mýtna Nová Ves - Ludanice sa po dohode oddielov uskutoční dňa 14. 4. 2007 (sobota) o 11.00 hod. na štadióne TJ Mýtna Nová Ves.
2. Schválila zmeny úradného hracieho času TJ Slovan Bojná (z dôvodu stretnutí dorastu) nasledovne:
19. kolo: 5. 5. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Slovan Bojná - Horné Obdokovce,
21. kolo: 12. 5. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Slovan Bojná - Nitrianska Blatnica,
24. kolo: 26. 5. 2007 (sobota) o 15.00 hod.: Slovan Bojná - Kuzmice.
3. Kontumuje stretnutie 15. kola MO skupina A: V. Bedzany - Kovarce 3:0 kont. v prospech TJ V.Bedzany, pre nedostavenie sa družstva OFK Kovarce na stretnutie. SP-100/b. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 50,- SK do 25. 4. 2007.
4. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ V. Bedzany. SP-106/1.
5. Trestá OFK Kovarce pokutou 600,- SK podľa RS-B-14h. Splatnosť do 25. 4. 2007.
6. OFK Kovarce uhradí TJ V.Bedzany 600,- SK do 7 dní od uverejnenia, podľa RS-A-7b a ústrižok o zaplatení predloží na kontrolu ŠTK ObFZ.
DORAST
1. Kontumuje stretnutie 19. kola MO Prašice - Krušovce v prospech OFK Prašice a ponecháva v platnosti výsledok 8:0 dosiahnutý na ihrisku v prospech OFK Prašice, pre pokles hráčov TJ Krušovce pod 7. SP-100/e. TJ Krušovce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 25. 4. 2007.
2. Priznáva 3 body a skóre 8:0 v prospech OFK Prašice. SP-106/2.
3. Udeľuje TJ Krušovce pokutu 600,- SK podľa RS-B-14j. Splatnosť do 25. 4. 2007.
4. Stretnutie 21. kola MO Ludanice - Jacovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 22. 4. 2007 (nedeľa) o 10.50 hod. na štadióne OFK Ludanice.
5. Trestá OFK Kovarce napomenutím, pre oneskorené nastúpenie na stretnutie Jacovce - Kovarce. RS-B-14n. OFK Kovarce uhradí rokovací poplatok 100,- SK do 25. 4. 2007.
DOSPELÍ
1. Trestá OFK N. Blatnica B/Vozokany napomenutím, pre oneskorené nastúpenie na stretnutie Oponice - N. Blatnica B/Vozokany. RS-B-14n. OFK N. Blatnica B/Vozokany uhradí rokovací poplatok 200,- SK do 25. 4. 2007.
2. Stretnutie 21. kola MO Ludanice - Jacovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 22. 4. 2007 (nedeľa) o 13.00 hod. na štadióne OFK Ludanice.
3. Dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, ktorí vypisujú zápisy o stretnutí ručne (perom), aby používali paličkové písmo a zápisy sa dali prečítať, nakoľko z predchádzajúceho kola boli niektoré zápisy nečitateľné !!!!!!
TRÉNERSKO-
METODICKÁKOMISIA
1. Žiada FK štartujúce v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany, aby písomné na tlačive, ktoré si môžu stiahnuť z internetu, nahlásili na sekretariát ObFZ mená 2 hráčov z kategórie dorastu a 2 hráčov z kategórie dospelých, ktorí môžu štartovať vo výberoch ObFZ Topoľčany v družobnom stretnutí s Turčianskym futbalovým zväzom (dorast, dospelí) a s víťazmi M.O., II. a III.trieda (dospelí) po skončení s.r.2006-2007. Budú organizované prípravne zrazy a z nich sa zostaví nominačná listina na uvedené akcie.
KOMISIA ROZHODCOV
1. Dôrazne žiada rozhodcov ObFZ, aby pri popise ČK v zápise o stretnutí podľa pravidiel futbalu presne uvádzali o aké priestupky ide (kopnutie, udretie, sotenie, vrazenie ...) !!!
2. Žiada rozhodcov a AR, aby sa na stretnutia ospravedlňovali najneskôr do stredy 12.00 hod. !!!
3. Oznamuje rozhodcom ObFZ, že náležitosti za 1. 4. 2007 sú zahrnuté v úhradach za mesiac marec !!!
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Dôrazne žiada delegátov ObFZ, aby dôsledne po stretnutí kontrolovali v zápise o stretnutí presné popisy priestupkov pri udelení ČK (kopnutie, udretie, sotenie, vrazenie ...) !!!
2. Oznamuje delegátom ObFZ, že náležitosti za 1. 4. 2007 sú zahrnuté v úhradach za mesiac marec !!!
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ – 29. 4. (nedeľa) o 16.00 h
MO (22. kolo): Preseľany – Ludanice (Tomka, P. Rybanský, Trenčanský - Mandúch), Jacovce – Sl. Bojná (Vojtela, Rybanský ml., Halíček - Joz. Ladický), Kuzmice – Čermany (Fulka, Buranský - Valko), Chrabrany – V. Dvorany (Kakula, Gregorík, Kučerka - Opačitý), Hrušovany – Krušovce (Petruš, Kluka - Dubný), Urmince – TO B/Nitr. Streda (Števčík, R. Janík, Vilina - Síleš), Nitr. Blatnica – Krnča (M. Candrák, Hazucha – J. Mokoš), Nemčice – H. Obdokovce (Rybanský st., Barát, Augustínek – J. Candrák).
II. TRIEDA (19. kolo): Rajčany – H. Chlebany (P. Grác, Žember - R), Závada – Oponice (P. Jakubík, Lang - Hrončok), Kamanová – V. Bedzany (Klačanský, Trtíková - R), Tesáre – Kovarce (Vaňo, Ján Ladický - Kmotorka), Vozokany/Nitr. Bl. B – Práznovce so 16.00 (Fulka, Vaňo, Halíček - Mandúch), Koniarovce – V. Ripňany ne 10.30 (Rybanský ml., P. Jakubík, Ján Ladický – M. Mokoš), Kovarce – Čeľadince (Šlosár, Zachara, Slížka – M. Mokoš).
III. TRIEDA (13. kolo): Lipovník – Blesovce (Krošlák, D. Candrák), Šalgovce – Behynce ne 10.30 (Vilina, Gregorík), Orešany – Hajná Nová Ves (Patrovič, Šimon), H. Štitáre – Bojná OMD (Wenderla, J. Grác), Norovce – M. Ripňany (Vendég, L. Jakubík).
DORAST – 29. 4. (nedeľa) o 13.50 h
MO (22. kolo): Preseľany – Ludanice so 16.00 (Slížka, D. Candrák), Jacovce – Prašice (Rybanský st., Halíček), Kovarce – Čermany so 16.00 (Kučerka, Kluka), Chrabrany – V. Dvorany (Gregorík, Kučerka), Hrušovany – Krušovce so 16.00 (Barát, P. Grác), Urmince – TO B/Nitr. Streda (R. Janík, Vilina), Nemčice – H. Obdokovce (Barát, Augustínek).
II. TRIEDA (19. kolo): Závada – Oponice (Lang), H. Štitáre – Práznovce so 16.00 (Buranský, L. Jakubík).
ŽIACI – 28. 4. (sobota) o 16.00 h
SKUPINA A (18. kolo): Preseľany – Krušovce so 14.00 (D. Candrák), Práznovce – V. Bedzany so 10.30 (Žember), Rajčany – H. Chlebany (Ján Ladický), Krnča – Hrušovany so 10.30 (Šlosár), Solčany – Ludanice so 10.30 (Klačanský), Mýtna Nová Ves – Koniarovce (Trtíková), Kovarce – Oponice so 14.00 (Kluka).
SKUPINA B (18. kolo): Urmince – Tovarníky (Fulka), Radošina – Sl. Bojná (Vendég), Prašice – Kuzmice (Tomka), V. Dvorany – Nemčice (Rybanský st.), H. Obdokovce – Nitr. Blatnica (Lang), Velušovce – Čermany (Vilina), V. Ripňany – Jacovce (P. Rybanský).
PRÍPRAVKA – 28. 4. (sobota) o 10.30 h
MO: Topoľčany B – Preseľany v Nitr. Strede (Buranský), Jacovce – Prašice so 11.00 (Wenderla), Radošina – Tesáre (Vendég), Čeľadince – Krušovce (Krošlák), Solčany – Sl. Bojná ne 10.30 (Klačanský).
DOSPELÍ – 1. 5. (utorok) o 16.30 h
MO (23. kolo): Nemčice – Preseľany (P. Grác, Petruš, Buranský - Dubný), H. Obdokovce – Nitr. Blatnica (Vaňo, Tomka, Kučerka - Síleš), Krnča – Urmince (Wenderla, Vojtela, Gregorík - Blina), TO B/Nitr. Streda – Krušovce (Hazucha, M. Candrák, Rybanský st. – J. Mokoš), Hrušovany – Chrabrany (Šlosár, P. Rybanský, Halíček - Mandúch), V. Dvorany – Kuzmice (Barát, Fulka, Slížka - Kmotorka), Čermany – Jacovce (P. Jakubík, Kakula, J. Grác – J. Candrák), Sl. Bojná – Ludanice (Rybanský ml., Števčík, Klačanský - Opačitý).
DORAST – 1. 5. (utorok) o 14.20 h
MO (23. kolo): Nemčice – Preseľany (Petruš, Buranský), Krnča – Urmince (Vojtela, Gregorík), TO B/Nitr. Streda – Krušovce (M. Candrák, Rybanský st.), Hrušovany – Chrabrany (P. Rybanský, Halíček), V. Dvorany – Kovarce (Fulka, Slížka), Čermany – Jacovce (Kakula, J. Grác), Prašice – Ludanice (Zachara, Krošlák).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 3. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 4. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 5. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 6. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 7. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 8. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 1. Objavte miesto, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno
 2. Auto na prenájom môže byť výhodné aj pre živnostníkov
 3. BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom
 4. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 5. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 6. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 7. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 8. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 710
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 614
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 918
 4. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 5 128
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 997
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 284
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 273
 8. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 100

Blogy SME

 1. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (7): O rozdieloch v cikaní – Namíbia vs. Európa
 2. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Grilážky
 3. Peter Maroncik: Tak čo, Brittney, myslíš, že Ťa má Amerika rada?
 4. Milan Lorinc: Bojíte sa pádu vlády? A čo ste preto urobili?!
 5. ASEKOL SK: Prežite Vianoce ekologicky aj u vás doma. Prinášame vám 5 tipov, ako na to.
 6. Miroslav Daniš: Rozpočet
 7. Lubomir Zahora: Schrinkflation- skryté zvyšovanie cien v supermarkete
 8. Jozef Ďanovský: 6 rokov vo väzení ako psychológ
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 15 855
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 14 274
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 11 620
 4. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 977
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 809
 6. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 597
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 265
 8. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 1 952
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Budúce Centrum environmentálnej výchovy v Topoľčanoch.

V Topoľčanoch vznikne centrum environmentálnej výchovy.


7. dec

Regionálne noviny MY organizujú už niekoľko rokov advetné podujatie Slovensko spieva koledy, ktoré v predvianočnom čase spája obyvateľov našej krajiny.


7. dec
Ilustračné foto.

Nový grafikon prinesie zmeny. Spisujú petíciu.


2. dec
MY | TOP správy z regiónov

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.


2. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opäť sa v čase, keď nie je futbalová sezóna, vraciame k článkom o futbalových rozhodcoch, ktoré sme začali už vlani. Dnes vám predstavíme mladú začínajúcu rozhodkyňu, šestnásťročnú Katarínu Hrčovú.


7. dec

Približne 25 miliónov eur by mala stáť výstavba nového športovo-zábavného parku nadväzujúceho na letné kúpalisko Čajka v Bojniciach.


SITA 7. dec

Zachoval sa malý parčík na jej počesť.


7. dec

Nemocnica investuje milióny eur aj do modernizácie prístrojového vybavenia.


7. dec

Blogy SME

 1. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (7): O rozdieloch v cikaní – Namíbia vs. Európa
 2. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Grilážky
 3. Peter Maroncik: Tak čo, Brittney, myslíš, že Ťa má Amerika rada?
 4. Milan Lorinc: Bojíte sa pádu vlády? A čo ste preto urobili?!
 5. ASEKOL SK: Prežite Vianoce ekologicky aj u vás doma. Prinášame vám 5 tipov, ako na to.
 6. Miroslav Daniš: Rozpočet
 7. Lubomir Zahora: Schrinkflation- skryté zvyšovanie cien v supermarkete
 8. Jozef Ďanovský: 6 rokov vo väzení ako psychológ
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 15 855
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 14 274
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 11 620
 4. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 977
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 2 809
 6. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 597
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 265
 8. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 1 952
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu