Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ 28.3. O 12:15

Kone žijú v chránenom parku. Bez súhlasu vlastníka

Chránený park je domovom stáda koní. Pavel W., ktorý nie je majiteľom parku, ich tam priviezol nelegálne. Kone tam žijú doteraz, devastujú chránený park bez súhlasu majitelia.

V chránenom parku žije bez povolenia vlastníka stádo osemnástich koní.V chránenom parku žije bez povolenia vlastníka stádo osemnástich koní. (Zdroj: ĽUBICA SNOVÁKOVÁ)

Nitrianska firma kúpila pred piatimi rokmi od školy kaštieľ s parkom. Prepis nehnuteľnosti ale napadla prokurátorka, pretože sa zistilo, že park je chránený tretím stupňom ochrany a nemôže zmeniť vlastníka. Odvtedy je terčom dlhodobého súdneho sporu, nelegálnym domovom koní aj rozporov všetkých dotknutých strán.

HÁJNA NOVÁ VES. Začarovaný kolotoč. Tak by sa dal nazvať nekonečný, už päť rokov trvajúci súdny spor o neorenasančný kašieľ s parkom v Hajnej Novej Vsi. Kaštieľ s parkom kúpila za 4, 3 milióna slovenských korún nitrianska firma PW Real od Spojenej školy internátnej ešte v roku 2004. Firma z neho vraj chcela vytvoriť rekreačno-ubytovacie zariadenie.

Škola už v tom čase sídlila na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch a areál označila za nepotrebný majetok. Konateľom PW Real bol v čase kúpy Pavel W. Obe strany sa dohodli, že park s kaštieľom sa predáva spolu ako „balík". Škola dostala peniaze a nasledoval prepis vlastníckych práv. A tu nastal obrat.

Park napísali späť na školu, kaštieľ na nového vlastníka.

Foto: Ľubica Snováková

Prokurátorka podala protest pre nelegálny predaj

Zápis nového vlastníka parku do katastra napadla prokurátorka, pretože sa zistilo, že predaj prebehol nelegálne. Prišlo k porušeniu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý zakazuje prevod vlastníctva štátu k pozemkom s tretím stupňom ochrany na iné osoby. „My sme sa až vtedy dozvedeli, že ide o chránenú prírodnú pamiatku, ktorú nebolo možné predať. Odvtedy je vlastníctvo parku nevyrovnané," povedala vtedy už teraz bývalá riaditeľky školy Eugénia Kardošová.

Kataster v Topoľčanoch vrátil park pôvodnému vlastníkovi, čiže škole. Kaštieľ dostal naopak nového vlastníka, firmu PW Real. Škola ale nejaví o park záujem, pretože nemá peniaze sa oň starať. Obe strany sa preto proti protestu prokurátorky odvolali. O veci teraz rozhoduje Krajský súd v Nitre.

Na park je daná plomba, čo znamená, že sa s ním nesmie nakladať a vlastnícke práva firmy PW Real sú až do rozhodnutia súdu obmedzené. Nelogické je, že kaštieľ, ktorý stojí v strede parku, a samotný park, majú dvoch rôznych vlastníkov. „Kaštieľ bez parku nemá žiadnu hodnotu, pretože vlastník sa nemá ako do neho dostať," vraví Pavel W.

Park je chránený tretím stupňom

Park je chránený areál s tretím stupňom ochrany. Znamená to, že sa doň nemôže zasahovať. Nesmú sa vypilovať stromy a kríky, zakladať oheň, rozširovať nepôvodné druhy rastlín, organizovať poľovačky či spoločenské podujatia. Firma PW Real preto požiadala o zníženie stupňa ochrany parku z tri na jeden, čo by znamenalo, že v parku by sa mohlo pracovať.

V minulosti, ešte pred tým, ako ho firma PW Real kúpila, už stupeň ochrany parku bol znížený zo štyri na tri. Tentoraz by išlo už o druhé zníženie ochrany. Žiadny úrad zatiaľ zníženie stupňa ochrany nepovolil. „Mám záujem o to, aby sa park skultúrnil. Ale so znížením nesúhlasím," vraví starosta obce Ján Gajdoš. Podotkol tiež, že firma neplatí za areál obci dane.

„Neplatia preto, lebo si vybavili povolenia, že tam robia výskum z vysokej školy. Vtedy sa dane nemusia platiť. Podľa môjho názoru tam robia vykopávky a hľadajú poklady," vraví starosta. Dane za areál boli tiež predmetom súdneho sporu, v ktorom súd vyhovel firme PW Real.

Fakty o kaštieli s parkom

Neorenesančný kaštieľ vznikol v 17. storočí, dnešnú podobu dostal v roku 1924. Celý objekt vrátane parku má 11 hektárov. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou od roku 1963, park bol za chránenú prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 1984. V parku je mnoho živočíšnych i rastlin­ných druhov. Pôvodne tu bolo 43 druhov drevín, z toho 34 exotických druhov. Sú cenné svojím vysokým vekom, mohutnosťou i kompozíciou v areáli.

(Snov)

Do cudzieho parku priviezol kone

Medzičasom sa v nitrianskej firme PW Real udiali zmeny v správe, v roku 2005 sa stal konateľom Ivan K. Podľa právneho hľadiska, keď je v kúpno-predajnej zmluve uvedený vlastník ako právnická osoba, v tomto prípade PW Real, nemá na nehnuteľnosť Pavol W. ako bývalý konateľ právny nárok. No on s nehnuteľnosťou narába ako so svojím majetkom. Vysvetľuje to tak, že úlohy v starostlivosti si medzi sebou rozdelili. „Čo sa týka len starostlivosti, tie mám na starosti ja, právne záležitosti rieši súčasný konateľ," vraví Pavol W. Stanovisko Ivana K. sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo.

Hoci je park na papieri stále majetkom školy, Pavol W. do neho chodí, vypiluje suché dreviny a priviezol tam stádo osemnástich koní. Vypilovaním konárov porušuje Pavol Winter predpisy, dokonca nemá povolenie na výrub od orgánom ochrany drevín, čo je v tomto prípade obec Hajná Nová ves ani od právneho vlastníka, čiže školy.

Vypílené kríky. Bez povolenia.

Foto: Ľubica Snováková

„Nemáme vedomosť o povolení výrubu stromov a chove koní v parku," vyjadrila sa terajšia riaditeľka školy Lýdia Ondrejková. Podľa nášho zdroja je park pustošený výrubom stromov a kríkov, ktorý neschválil ani nepovolil žiadny dotknutý orgán. Pre nepovolené výruby prebieha v súčasnosti niekoľko trestných stíhaní.

Pavol W. svoje konanie obhajuje. „V minulom roku som sa na školskej správe snažil nájsť nejaké riešenie starostlivosti o park. Nakoľko škola nemá potrebné zdroje na údržbu parku, prišli sme k výsledku, že uzatvorená kúpna zmluva platí, aj keď nebola zavkladovaná. Je v nej okrem iného napísané, že uvedené nehnuteľnosti kupujúci preberá a vstupuje do užívania a to som bol v tom čase ja. No a na základe tohoto užívacieho práva som hľadal riešenie, ako park po niekoľkých rokoch pokosiť. Na základe tohoto sa ako najlepšia ukázala možnosť spásania zvieratami. Kosačka sa vzhľadom na stav zelene nedala aplikovať a kto by zaplatil na to firmu, tak to neviem," vysvetľuje svoje konanie Pavol W.

Do parku doviezol kone

Pavol W. chcel využiť na prirodzenú údržbu parku zvieratá, ktoré by prebytočnú zeleň a trávu spásali. Zákon pasenie povoľuje, nedovoľuje iba jazdenie na nich. Rozmýšľal aj nad chlpatými kravami, no nakoniec do parku priviezol kone. Podľa našich informácií ide o kone Jozefa V, ktorý pracuje na Ministerstve životného prostredia v Bratislave.

Prítomnosť zvierat v chránenom parku vyvoláva medzi zainteresovanými v súdnom spore nepríjemnosti. Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch si myslí, že Pavel W. nemá žiadny právny nárok na to, aby mal v parku kone, nieto ešte kone tretej osoby. Škola, ktorá je právnym vlastníkom parku, nemá oň záujem. Nerieši ani to, či kone v parku sú alebo nie. „Pokiaľ viem, ešte stále kúpno-predajná zmluva za neplatnú vyhlásená nebola. Z tohoto dôvodu som si stanovisko na dovoz koní od školy nepýtal, starosta však o koňoch vedel dopredu. Tie kone sú tam kvôli ekologickému zabezpečeniu likvidácie porastov, pre krásu, avšak nie ako chovná stanica. Nie sú cieľom, ale prostriedkom. Zatiaľ mi nikto nepovedal ani nenavrhol lepší spôsob likvidácie buriny," obhajuje sa Pavol W.

Starosta obce Ján Gajdoš trvá na tom, aby kone park opustili. „Občania ma pre problémy s parkom už tri razy chceli odvolať z funkcie. O tom, že kone tu nemôžu byť, rozhodlo aj životné prostredie aj pamiatkový úrad. A nič sa nedeje. Kone sú tu stále. Toto je aká vymožiteľnosť zákona," pýta sa starosta.

Počas našej návštevy v parku sme na vlastné oči videli, ako sa v parku, v ktorom platí tretí stupeň ochrany, veselo pália suché konáre a drobné kríky. Dokonca sa prikladalo aj plastovými fľašami. O koho išlo sa nám zistiť nepodarilo. Obyvatelia Hájnej Novej Vsi sa parku už vyhýbajú, nechodia tam, pretože je plný trusu, zápachu a chodníky sú zablatené a rozdupané.

Počas našej návštevy parku v ňom niekto protizákonne pálil kríky a konáre.

Foto: Ľubica Snováková

Kone by mali opustiť park do konca marca

Starosta Ján Gajdoš tvrdí, že kone spôsobujú v parku aj v obci problémy. „Kone tu ale mali byť iba na čas, na letné skosenie, aj to iba na vyhradenej lúke." Starosta vraví, že o zvieratá nebolo dobre postarané, nemali dobrý prístup k vode ani k jedlu. „Jeden uhynul, pretože do jeho blízkosti udrel blesk. Ďalší sa priotrávil." Ján Gajdoš poukazuje aj na nedostatok jedla, kvôli čomu vraj kone utekali do dediny a ľudia ich museli zaháňať späť. „Nám ich bolo ľúto, tak sme im dávali žrať. Teraz, keď niekoho v parku zbadajú, že má niekto igelitku, tak idú po nej." Ľudia sa preto parku vyhýbajú.

V parku vykonal obhliadku štátny dozor. Obvodný úrad životného prostredia tvrdí, že spísaný posudok o stave parku preukazuje, že kone spôsobujú škody na kmeňoch stromov a musia ísť do 30. marca preč. Pavol W. sa naopak ohrádza, že škody na kmeni nepochádzajú od koní. „Tie škody vyzerajú tak, že do kmeňa niekto schválne zaryl sekerou. A je to v takej výške, kde kone nedočiahnu. Čo vedia lietať?" Starosta si myslí, že aj keď bolo vydané nariadenie, aby kone park opustili, neudeje sa tak. „Pochybujem o tom, pretože viem, že tie lúky, kam majú ísť, sú teraz zaplavené."

Čo bude s parkom?

Súdny spor o park trvá už päť rokov. To ako súd, rozhodne, zatiaľ nik netuší. Starosta obce by neprotestoval, ak by nehnuteľnosť raz pripadla obci. „Ja by som prijal, ak by ho firma predala za 5 miliónov korún, keď ho kúpili za 4,3. Lenže keď som im to navrhol, pýtali zaň 17 miliónov" vraví Ján Gajdoš. „Mám svedka, zástupcu starostu, že vlastníci kaštieľa pri polročnej prehliadke pamiatkárov povedali, že túto nehnuteľnosť kúpili na kšeft," dodáva starosta.

Pavol W. má iný názor. „Ja osobne by som chcel, aby sa táto pamiatka konečne oživila. Vlastníctvo fyzickej osoby vzhľadom na vek stavby , čo je 400 rokov, nie je až tak prioritné. V prípade, že by bol kaštieľ rozobratý a park zničený, ako sa to v mnohých prípadoch aj v okrese Topoľčany stalo, je mi úplne jedno, či nejaké stavebné pozemky v strede obce vlastní štát, vuc, obec alebo eseročka.

Situáciu budeme aj naďalej sledovať.

Genéza súdneho sporu

1.7. 2004 - park je zaradený medzi chránené areály s tretím stupňom ochrany

30.7. 2004 - uzavretá kúpno-predajná zmluva medzi PW Real a Spojenou školou internátnou

1.3.2005 - zápis zmeny vlastníka do Správy katastra Topoľčany

2.12.2005 - protest prokurátorky

28.12.2005 - Správa katastra v Topoľčanoch vyhovuje protestu, predávajúci a kupujúci sa odvolávajú

2006 - 2010 - prebieha súdny spor o určenie vlastníka

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 34 259
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 33 277
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 616
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 160
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 077
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 626
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 973
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 714
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 666
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 564
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Ilustračné foto

Zdravotníci z nemocnice v Bánovciach nad Bebravou už zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 prvých 300 záujemcov.

20 h
V Nemocnici Svet zdravia Topoľčany sa počas minulého roku narodilo spolu 681 detí.

V topoľčianskej pôrodnici uskutočnili 681 pôrodov.

20 h
Topoľčany doma vyhrali až po nájazdoch.

Topoľčany v ďalšom kole na domácom ľade privítali Dubnicu.

23 h
Kovarce aktuálne pôsobia v IV. lige Juhovýchod. V sezóne 2017/2018 vyhrali okresnú súťaž. Zľava predseda ObFZ Topoľčany Pavol Šípoš, kapitán Kovariec Daniel Kutňanský, člen ŠTK ObFZ Topoľčany Milan Krajčík a starosta obce Kovarce Andrej Čopík.

V štvrtej lige Juhovýchod sú druhým účastníkov nášho regiónu OFK Kovarce.

20. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

22 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

21 h

Muža našli už bez známok života.

21. jan

Niektorým ľuďom sa nepáči, aké druhy stromov prievidzská samospráva sadila v rámci náhradnej výsadby. Preto pripravili petíciu.

21. jan

Už ste čítali?